Market discipline and deposit insurance in Russia

Visa fullständig post

Titel: Market discipline and deposit insurance in Russia
Författare: Peresetsky, Anatoly
Institution: Bank of Finland
Avdelning / Enhet: Institute for Economies in Transition (BOFIT)
Serie: BOFIT Discussion Papers
Serienumber: 14/2008
Utgivningsår: 2008
Utgivningsdatum: 2.10.2008
Publicerad i: Published in Russian in Applied Econometrics (Прикладная эконометрика), No. 3, 2008, pp. 3-14 as "Market Discipline and Deposit Insurance" (Рыночная дисциплина и страхование депозитов).
Sidor: 17 s.
Nyckelord: riskit; Venäjä; talletussuoja; pankkitoiminta; korot; talletukset; Bofit-kokoelma
JEL: G21; G28; P37
Abstrakt: The paper presents a study of Russian banks' interest rates on household deposits during the formation period of the deposit insurance system. It is shown that market discipline weakened after deposit insurance was effectively in place. JEL codes: G21, G28, P37 Keywords: deposit insurance, market discipline, deposit interest rates
Licens: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Filer under denna titel

Total number of downloads: Loading...

Filer Storlek Format Granska
159664.pdf 313.0Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post