Verksamhetsberättelse (Fiva) (2009- )

 

Recent Submissions

 • Finansinspektionen; FIN-FSA (2020)
  Direktörens översikt .. 3 Läget på finansmarknaden .. 7 Tillsyn som förändras med verksamhetsomgivningen .. 11 Finansinspektionens teman under 2019 Utredning över sätten att förebygga hushållens överskuldsättning .. 15 Hantering av risken för arbetsoförmåga på arbetspensionsförsäkringsbolag .. 17 Green Deal och den finansiella tillsynens synvinkel .. 19 Europeiska unionens bankreglering för att slutföra Basel-rekommendationer under beredning .. 21 Likviditetsfrågor hos fonder .. . 24 Revisionskommittéernas verksamhet bedömdes .. 26 Ansvarsfullt utnyttjande av data accentueras i finanssektorn .. 27 Ledning och personal .. 29 Direktionen .. 30 Ledningsgruppen .. 32 Finansinspektionen i korthet .. 34 Finansinspektionen strategi 2020–2022 .. 36 Bilagor Antal tillsynsobjekt och andra avgiftsskyldiga .. 37 Verksamhetskostnader och finansiering .. 38 Lagbestämda tillsynsavgifter .. 39 Åtgärdsavgifter .. 40 Diarium .. 41
 • Finansinspektionen; Finanssivalvonta; Financial Supervisory Authority (2019)
  Finansinspektionen i korthet. . . 2 Direktörens översikt. . . 4 Strategi 2017–2019. . . 6 Läget på finansmarknaden. . . 7 Tillsyn som förändras med verksamhetsomgivningen. . .10 Bekämpning av penningtvätt. . . 13 Regleringen i anknytning till virtuella valutor utvecklas. . . 14 Kreditinstitutens och hushållens risktolerans förstärktes med makrotillsynsåtgärder . . .16 Direktionen. . . 18 Ledningsgruppen. . .19 Bilagor. . . 20
 • Finansinspektionen; Finanssivalvonta; Financial Supervisory Authority (2018)
 • Finansinspektionen (2017)
  Finansinspektionen i korthet 2 Direktörens översikt 3 Strategi 2017−2019 5 Omgivning och finansiell ställning i företagen under tillsyn 6 Finanssektorns tur att bli digitaliserad 8 God riskhanteringsförmåga och intern styrning i företagen under tillsyn 10 Högklassigt kund- och investerarskydd 12 Marknadsmissbruksförordningen: rapporteringen av transaktioner av personer i ledande ställning och begreppet dem närstående personer utvidgades 14 Resultatinriktat tillsyns- och annat myndighetssamarbete 15 Regleringsåret i korthet 16 Effektivering och utveckling av verksamheten 18 Direktionen 20 Ledningsgruppen 21 Bilagor 22
 • Finansinspektionen (2016)
  Finansinspektionen i korthet 2 Direktörens översikt 3 Finansinspektionens strategi 2016–2018 5 Omgivning och finansiell ställning i företagen under tillsyn 6 God riskhanteringsförmåga och intern styrning i företagen under tillsyn 9 Kapitalmarknadsunionen: mångsidigare finansieringskällor och effektivare gränsöverskridande verksamhet 12 Högklassigt kund- och investerarskydd 14 Regleringsåret i korthet 16 Resultatinriktat tillsyns- och annat myndighetssamarbete 18 Första året av makrotillsyn: möts riskerna och verktygen? 20 Effektivering och utveckling av verksamheten 21 Bankfullmäktige 23 Direktionen 24 Ledningsgruppen 25 Bilagor 26