Verksamhetsberättelse (Fiva) (2009- )

 

Uusimmat julkaisut

 • Finansinspektionen; Finanssivalvonta; Financial Supervisory Authority (2018)
 • Finansinspektionen (2017)
  Finansinspektionen i korthet 2 Direktörens översikt 3 Strategi 2017−2019 5 Omgivning och finansiell ställning i företagen under tillsyn 6 Finanssektorns tur att bli digitaliserad 8 God riskhanteringsförmåga och intern styrning i företagen under tillsyn 10 Högklassigt kund- och investerarskydd 12 Marknadsmissbruksförordningen: rapporteringen av transaktioner av personer i ledande ställning och begreppet dem närstående personer utvidgades 14 Resultatinriktat tillsyns- och annat myndighetssamarbete 15 Regleringsåret i korthet 16 Effektivering och utveckling av verksamheten 18 Direktionen 20 Ledningsgruppen 21 Bilagor 22
 • Finansinspektionen (2016)
  Finansinspektionen i korthet 2 Direktörens översikt 3 Finansinspektionens strategi 2016–2018 5 Omgivning och finansiell ställning i företagen under tillsyn 6 God riskhanteringsförmåga och intern styrning i företagen under tillsyn 9 Kapitalmarknadsunionen: mångsidigare finansieringskällor och effektivare gränsöverskridande verksamhet 12 Högklassigt kund- och investerarskydd 14 Regleringsåret i korthet 16 Resultatinriktat tillsyns- och annat myndighetssamarbete 18 Första året av makrotillsyn: möts riskerna och verktygen? 20 Effektivering och utveckling av verksamheten 21 Bankfullmäktige 23 Direktionen 24 Ledningsgruppen 25 Bilagor 26
 • Finansinspektionen (2015)
  Finansinspektionen i korthet 2 Direktörens översikt 3 Strategi 6 Omvärld och finansiell ställning i företagen under tillsyn 7 Riskbaserad tillsyn och reglering och effektiv verksamhet 9 God riskhanteringsförmåga och intern styrning i företagen under tillsyn 11 Regleringsåret i korthet 12 Högklassigt kund- och investerarskydd 13 Resultatinriktat tillsyns- och annat myndighetssamarbete 16 Samlad bedömning 18 Direktionen 19 Ledningsgruppen 20 Bilagor 21
 • Finansinspektionen; Finanssivalvonta; Financial Supervisory Authority (2014)