Johtokunnan kertomus pankkivaltuustolle (Fiva) (2009- )

 

Recent Submissions

 • Finanssivalvonta; FIN-FSA (2019)
  Johtokunta 4 Tiivistelmä Finanssivalvonnan toiminnasta 2018 5 Finanssimarkkinoiden tila 6 Finanssivalvonnan strategia vuosille 2017–2019 9 Pankkivaltuuston kertomus vuodelta 2017 10 Finanssivalvonnan vuoden 2018 tavoitteiden toteutuminen 13 1 Toimintaympäristön mukana muuttuva valvonta 13 2 Laadukas ja tehokas 15 3 Asiantunteva ja arvostettu 15 Finanssimarkkinoilla toimivien vuotuinen kuuleminen 16 Arvio valvonnan muutoksista ja valvontamaksuista vuonna 2019 17
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2018)
  Johtokunta 4 Finanssimarkkinoiden tila 5 Finanssivalvonnan strategia 6 Pankkivaltuuston kertomus vuodelta 2016 7 Yhteenveto toiminnasta 2017 9 Finanssivalvonnan vuoden 2017 tavoitteiden toteutuminen 11 1 Toimintaympäristön mukana muuttuva valvonta 11 2 Laadukas ja tehokas 14 3 Asiantunteva ja arvostettu 14 Finanssimarkkinoiden vuotuinen kuuleminen 15 Arvio valvonnan muutoksista ja valvontamaksuista vuonna 2018 16
 • Finanssivalvonta (2017)
  Johtokunta 4 Finanssimarkkinoiden tila 5 Finanssivalvonnan strategia 6 Pankkivaltuuston kertomus vuodelta 2015 7 Yhteenveto toiminnasta 2016 9 Finanssivalvonnan vuoden 2016 tavoitteiden toteutuminen 11 1 Valvottavien vahva riskienkantokyky ja korkealaatuinen hallinto 11 2 Korkealuokkainen asiakkaan- ja sijoittajansuoja 13 3 Tuloksellinen valvoja- ja muu viranomaisyhteistyö 14 4 Toiminnan tehostaminen ja kehittäminen 15 Finanssimarkkinoiden vuotuinen kuuleminen 16 Arvio valvonnan muutoksista ja valvontamaksuista vuonna 2017 17
 • Finanssivalvonta (2016)
  Johtokunta 4 Finanssimarkkinoiden tila 5 Finanssivalvonnan strategia 6 Pankkivaltuuston kertomus vuodelta 2014 7 Yhteenveto toiminnasta 2015 8 Finanssivalvonnan vuoden 2015 tavoitteiden toteutuminen 10 1 Valvottavien vahva riskienkantokyky ja korkealaatuinen hallinto 11 2 Korkealuokkainen asiakkaan- ja sijoittajansuoja 13 3 Tuloksellinen valvoja- ja muu viranomaisyhteistyö 14 4 Toiminnan tehostaminen ja kehittäminen 16 Finanssimarkkinoiden vuotuinen kuuleminen 17 Arvio valvonnan muutoksista ja valvontamaksuista vuonna 2016 18
 • Finanssivalvonta (2015)
  Johtokunta 2 Finanssivalvonnan ja Suomen Pankin välinen yhteistyö 3 Finanssivalvonnan strategia 2014–2016 4 Yhteenveto 5 Finanssimarkkinoiden tila 7 Vuoden 2014 tavoitteet ja niiden toteutuminen 8 Riskiperusteisesti kohdennettu valvonta ja sääntely sekä tehokas toiminta 8 Valvottavien vahva riskienkantokyky ja korkealaatuinen hallinto 11 Korkealuokkainen asiakkaan- ja sijoittajansuoja 13 Tuloksellinen valvoja- ja muu viranomaisyhteistyö 15 Pankkivaltuuston kertomus vuodesta 2013 ja sen johdosta tehdyt toimet 18 Talousvaliokunnan mietintö Ta/VM 12/2014 ja sen johdosta tehdyt toimet 20 Arvio valvonnan muutoksista ja valvontamaksuista vuonna 2015 21