Euroalueen ja Suomen tuotantokuilu

Show full item record

Title: Euroalueen ja Suomen tuotantokuilu
Author: Melolinna, Marko
Organization: Suomen Pankki
Series: Suomen Pankki. BoF online
Series number: 4/2010
Year of publication: 2010
Publication date: 1.3.2010
Pages: 16 s.
Keywords: tuotanto; Suomi; euroalue; mittarit; mittaus; tuotantokuilu
Abstract: Tuotantokuilu on tärkeä kansantaloustieteen käsite, jonka merkitys on viime aikoina korostunut erityisesti maailmantaloutta kohdanneen syvän taantuman johdosta. Tuotantokuilulla on myös olennaista merkitystä rahapolitiikan kannalta, koska se on keskeinen tulevia inflaatiopaineita kuvaava mittari. Tässä selvityksessä esitellään tuotantokuilun käsitettä ja esitetään yksinkertaisiin aikasarjamenetelmiin perustuvia tuotantokuilulaskelmia euroalueelta ja Suomesta. Samalla tarkastellaan tapoja tilastollisiin menetelmiin pohjautuvan potentiaalisen tuotannon laskemiseksi. Tarkoitus ei ole tehdä kattavia, talousteoreettisiin malleihin perustuvia laskelmia, vaan luoda yleiskuva alan käsitteisiin ja painottaa yksinkertaisia aikasarjamenetelmiä.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
165473.pdf 215.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record