Euroalueen ja Suomen tuotantokuilu

Näytä kaikki kuvailutiedot

Nimeke: Euroalueen ja Suomen tuotantokuilu
Tekijä: Melolinna, Marko
Julkaisija: Suomen Pankki
Sarjan nimi: Suomen Pankki. BoF online
Sarjan numero: 4/2010
Julkaisuvuosi: 2010
Ilmestymispäivämäärä: 1.3.2010
Sivumäärä: 16 s.
Hakusanat: tuotanto; Suomi; euroalue; mittarit; mittaus; tuotantokuilu
Tiivistelmä: Tuotantokuilu on tärkeä kansantaloustieteen käsite, jonka merkitys on viime aikoina korostunut erityisesti maailmantaloutta kohdanneen syvän taantuman johdosta. Tuotantokuilulla on myös olennaista merkitystä rahapolitiikan kannalta, koska se on keskeinen tulevia inflaatiopaineita kuvaava mittari. Tässä selvityksessä esitellään tuotantokuilun käsitettä ja esitetään yksinkertaisiin aikasarjamenetelmiin perustuvia tuotantokuilulaskelmia euroalueelta ja Suomesta. Samalla tarkastellaan tapoja tilastollisiin menetelmiin pohjautuvan potentiaalisen tuotannon laskemiseksi. Tarkoitus ei ole tehdä kattavia, talousteoreettisiin malleihin perustuvia laskelmia, vaan luoda yleiskuva alan käsitteisiin ja painottaa yksinkertaisia aikasarjamenetelmiä.
Tekijänoikeustiedot: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
165473.pdf 215.5KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot