Euroalueen ja Suomen tuotantokuilu

Visa fullständig post

Titel: Euroalueen ja Suomen tuotantokuilu
Författare: Melolinna, Marko
Institution: Suomen Pankki
Serie: Suomen Pankki. BoF online
Serienumber: 4/2010
Utgivningsår: 2010
Utgivningsdatum: 1.3.2010
Sidor: 16 s.
Nyckelord: tuotanto; Suomi; euroalue; mittarit; mittaus; tuotantokuilu
Abstrakt: Tuotantokuilu on tärkeä kansantaloustieteen käsite, jonka merkitys on viime aikoina korostunut erityisesti maailmantaloutta kohdanneen syvän taantuman johdosta. Tuotantokuilulla on myös olennaista merkitystä rahapolitiikan kannalta, koska se on keskeinen tulevia inflaatiopaineita kuvaava mittari. Tässä selvityksessä esitellään tuotantokuilun käsitettä ja esitetään yksinkertaisiin aikasarjamenetelmiin perustuvia tuotantokuilulaskelmia euroalueelta ja Suomesta. Samalla tarkastellaan tapoja tilastollisiin menetelmiin pohjautuvan potentiaalisen tuotannon laskemiseksi. Tarkoitus ei ole tehdä kattavia, talousteoreettisiin malleihin perustuvia laskelmia, vaan luoda yleiskuva alan käsitteisiin ja painottaa yksinkertaisia aikasarjamenetelmiä.
Licens: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Filer under denna titel

Total number of downloads: Loading...

Filer Storlek Format Granska
165473.pdf 215.5Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post