Hallinnolliset hinnat Suomessa ja euroalueella

Show full item record

Title: Hallinnolliset hinnat Suomessa ja euroalueella
Author: Kivistö, Jarkko
Organization: Suomen Pankki
Series: Suomen Pankki. BoF online
Series number: 12/2008
Year of publication: 2008
Publication date: 6.10.2008
Pages: 15 s.
Keywords: menetelmät; EKP; Suomi; euroalue; indeksit; hinnat; vaikutukset; inflaatio; kuluttajahinnat; hallinnolliset hinnat
Abstract: Euroopan keskuspankin (EKP) rahapolitiikan tavoitteena on hintavakauden ylläpitäminen euroalueella. Hintavakautta mitataan yhdenmukaistetulla kuluttajahintaindeksillä (YKHI), jonka laadinnasta vastaa yhteiseurooppalainen tilastoviranomainen Eurostat yhdessä kansallisten tilastoviranomaisten kanssa. Kuluttajahintainflaatiota analysoitaessa on hyödyllistä erotella hintojen muutoksista myös julkisen vallan toimenpiteiden vaikutukset hintoihin, jotta saadaan oikea kuva puhtaasti markkinaperusteisista hintojen muutoksista. Julkisen vallan hintoihin vaikuttavia toimenpiteitä ovat välillisten verojen, veroluontoisten maksujen ja erilaisten hallinnollisten ja säänneltyjen hintojen muutokset. Tässä julkaisussa Suomen hallinnollisten hintojen indeksit esitetään ensimmäisen kerran. Aikasarjat on laadittu vuodesta 2001 alkaen
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
159746.pdf 265.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record