Rahoituskriisien ennakoiminen : indikaattorit ja vastasyklinen pääomapuskuri Suomessa

Show full item record

Title: Rahoituskriisien ennakoiminen : indikaattorit ja vastasyklinen pääomapuskuri Suomessa
Author: Lainà, Patrizio
Organization: Suomen Pankki
Series: Suomen Pankki. BoF online
Series number: 6/2013
Year of publication: 2013
Publication date: 21.8.2013
Pages: 114 s.
Keywords: Suomi; rahoitusmarkkinat; kriisit; indikaattorit; ennusteet; luotot; mittarit; velkaantuminen; talletukset; vaihtotase; asunnot; hinnat; pankkitoiminta;
Abstract: Tässä tutkielmassa tarkastellaan Suomen rahoituskriisejä ennakoivia indikaattoreita - erityisesti velkaantumiseen liittyviä. Lisäksi tarkastellaan vastasyklisen pääomapuskurin käyttöä rahoitusmarkkinoiden vakauttamisessa. Tutkimus kattaa vuodet 1900-2012 ja sisältää kuusi rahoituskriisiä. Hyödyllisimmiksi ennakoiviksi indikaattoreiksi osoittautuvat yleisön laina- ja luottokannan poikkeamat Hodrick-Prescott-trendistä sekä differenssit. Yleisön lainakannan ja BKT:n viiden vuoden liukuvan keskiarvon suhdeluvun poikkeama HP-trendistä edeltää rahoituskriisejä noin kahdella vuodella, kun taas saman suhdeluvun differenssi edeltää rahoituskriisejä noin kolmella vuodella. HP-trendit estimoitiin sekä kaksipuolisesti että yksipuolisesti. Kaksipuolinen HP-trendi käyttää hyväkseen kaikkia havaintoja, kun taas yksipuolisessa HP-trendissä käytetään ainoastaan tarkasteluhetkellä saatavilla olevia havaintoja. Poikkeama yksipuolisesta HP-trendistä, joka on päätöksentekijän näkökulmasta hyödyllisempi indikaattori, ennakoi rahoituskriisejä vähintään yhtä hyvin kuin poikkeama kaksipuolisesta HP-trendistä. Sektorikohtaisista indikaattoreista kotitalouksien luottokanta suhteutettuna käytettävissä oleviin tuloihin vaikuttaa ennakoivan kriisejä hyvin. Kotitalouksien luottokannan huomattava kasvu viimeisen 40 vuoden aikana saattaa kuitenkin asettaa joitakin rajoitteita mittarin luotettavuudelle. Aiemmasta kansainvälisestä tutkimuksesta poiketen yritysten luottokanta ei vaikuta kovinkaan hyödylliseltä ennakoivalta indikaattorilta Suomen osalta. Muista indikaattoreista vaihtotaseen, talletusten sekä asuntohintojen kehitys vaikuttaa jossain määrin ennakoivan rahoituskriisien syntymistä. Ennen kriisejä vaihtotase on usein ollut alijäämäinen, pankkitalletusten määrä on alittanut pankkilainojen määrän, ja asuntojen hinnat ovat nousseet nopeasti. Nämä indikaattorit eivät kuitenkaan yksinään ennakoi rahoituskriisejä kovin hyvin, sillä esimerkiksi korkeat asuntohinnat ilman voimakasta velkaantumista eivät yleensä ole johtaneet rahoituskriisiin.Vastasyklisen pääomapuskurin tarkoituksena on vähentää pankkien luotonannon kiihtymistä korkeasuhdanteissa ja parantaa pankkien tappioiden kantokykyä. Riippumatta siitä käytetäänkö laina- vai luottokantaa muuttuvan lisäpääomavaatimuksen asettamisessa, vastasyklinen pääomapuskuri olisi aktivoitu ennen useimpia rahoituskriisejä. Luottokannan käyttäminen on kuitenkin suositeltavampaa lisäpääomavaatimuksen määrittämisessä, sillä se ehkäisee pankkien kannustimia muuntaa lainoja toisenlaisiksi luotoiksi lisäpääomavaatimuksen välttämiseksi. Asiasanat: indikaattori, laina, luotto, velka, rahoituskriisi, vastasyklinen pääomapuskuri, HP-trendi
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
172459.pdf 1.525Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record