Direktionens berättelse till bankfullmäktige (Fiva) (2011- )

 

Recent Submissions

 • Finansinspektionen; FIN-FSA (2021)
  Direktionen 3 Sammanfattning av Finansinspektionens verksamhet 2020 4 Läget på fnansmarknaden 7 Uppnåendet av Finansinspektionens mål för 2020 14 1 Tillsyn som förändras med omvärlden 14 2 Högklassig och efektiv 21 3 Sakkunnig och uppskattad 24 Årligt hörande av fnansmarknaden 25 Bankfullmäktiges berättelse 2019 26 Bedömning av ändringarna i tillsynen och tillsynsavgiferna 2021 30 När årtalet inte explicit nämns i texten avses 2020.
 • Finansinspektionen; FIN-FSA (2020)
  Direktionen .. 4 Sammanfattning av Finansinspektionens verksamhet 2019 .. 5 Läget på fnansmarknaden .. 8 Finansinspektionens strategi 2017–2019 ..11 Bankfullmäktiges berättelse 2018 .. 12 Uppnåendet av Finansinspektionens mål för 2019 ..15 1 Tillsyn som förändras med verksamhetsomgivningen ..15 2 Högklassig och effektiv ..17 3 Sakkunnig och uppskattad ..18 Årligt hörande av fnansmarknaden ..19 Bedömning av ändringarna i tillsynen och tillsynsavgifterna 2020 .. 20
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2019)
  Direktionen . . . 4 Sammanfattning av Finansinspektionens verksamhet 2018 . . . 5 Läget på finansmarknaden . . . 6 Finansinspektionens strategi . . . 9 Bankfullmäktiges berättelse 2017 . . . 10 Uppnåendet av Finansinspektionens mål för 2018 . . .13 1 Tillsyn som förändras med verksamhetsomgivningen . . .13 2 Högklassig och effektiv . . .15 3 Sakkunnig och uppskattad . . .15 Årligt hörande av finansmarknaden . . .16 Bedömning av ändringarna i tillsynen och tillsynsavgifterna 2019 . . . 17
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2018)
 • Finansinspektionen (2017)
  Direktionen 4 Läget på finansmarknaden 5 Finansinspektionens strategi 6 Bankfullmäktiges berättelse 2015 7 Sammanfattning av verksamheten 2016 9 Uppnåendet av Finansinspektionens mål för 2016 11 1 God riskhanteringsförmåga och intern styrning i företagen under tillsyn 11 2 Högklassigt kund- och investerarskydd 13 3 Resultatinriktat tillsyns- och annat myndighetssamarbete 14 4 Effektivering och utveckling av verksamheten 15 Den årliga diskussionen med finansmarknaden 16 Bedömning av ändringarna i tillsynen och tillsynsavgifterna 2017 17