Taantuman vaikutus työvoiman tarjontaan : 1990-luvun kokemuksia

Show full item record

Title: Taantuman vaikutus työvoiman tarjontaan : 1990-luvun kokemuksia
Author: Grönqvist, Charlotta ; Kinnunen, Helvi
Organization: Suomen Pankki
Series: Suomen Pankki. BoF online
Series number: 1/2009
Year of publication: 2009
Publication date: 13.2.2009
Pages: 17 s.
Keywords: taloushistoria; Suomi; lama; suhdanteet; vaikutukset; työvoima; tarjonta; työmarkkinat;
Abstract: Selvityksessä tarkastellaan 1990-luvun laman merkitystä työvoiman tarjonnan kannalta. Vaikutuksia arvioidaan ikäryhmittäisille osallistumisasteille estimoitujen mallien avulla. Tarkasteltavana on aluksi 1990-luvun laman kokonaisvaikutus työvoiman määrään, ja sen pohjalta tehty arvio siitä, mitä vastaavan häiriön toistuminen nykytilanteessa merkitsisi lähivuosien työvoiman kehityksen kannalta. Sen jälkeen arvioidaan vaikutuksia pidemmän aikavälin työvoimapotentiaaliin, kun otetaan huomioon erityisesti laman vaikutus työmarkkinoille tulevien ikäkohorttien kannalta. Tarkastelut perustuvat samantyyppiseen malliin, jonka avulla Kostiainen (BoF Online 14/2008) arvioi työvoiman tarjontaan vaikuttaneita tekijöitä Suomessa.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
160991.pdf 263.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record