Työvoiman tarjonta ja kohortit: : Suhdanteiden vaikutus työmarkkinoille kiinnittymiseen

Show full item record

Title: Työvoiman tarjonta ja kohortit: : Suhdanteiden vaikutus työmarkkinoille kiinnittymiseen
Author: Kinnunen, Helvi ; Mäki-Fränti, Petri
Organization: Suomen Pankki
Series: Suomen Pankki. BoF online
Series number: 5/2013
Year of publication: 2013
Publication date: 28.6.2013
Pages: 23 s.
Keywords: Suomi; työvoima; tarjonta; työmarkkinat; tulevaisuus; väestö; sukupolvet; suhdanteet; kohorttianalyysi; taantuma
Abstract: 1 Johdanto 3 2 Havaintoja iän ja syntymävuoden vaikutuksista työn tarjontaan 4 3 Kohorttimalli työvoiman tarjonnalle 7 4 Estimointitulokset 11 4.1 Miehillä ikääntyminen vaikuttaa naisia enemmän työmarkkinoille osallistumiseen 11 4.2 Syntymävuosi vaikuttaa eniten 1950- ja 60-luvuilla syntyneiden työllisyyteen 12 4.3 Nuoret reagoivat voimakkaimmin taloussuhdanteisiin 14 4.4 Pitkäaikaistyöttömyyden yleisyys vaikuttaa työuran keskivaiheessa olevien työllisyyteen 15 4.5 Eläkeputkella vaikutusta työmarkkinoilta poistumiseen 16 5 Osallistumisasteen kehittyminen vuoteen 2020 mennessä 18 5.1 Perusskenaariossa osallistumisaste laskee kahdella prosenttiyksiköllä 18 5.2 Vaihtoehtoisilla kehityskuluilla myönteinen vaikutus osallistumisasteeseen 19 6 Johtopäätökset 21
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
172280.pdf 319.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record