Direktionens berättelse till bankfullmäktige 2012

Show full item record

Title: Direktionens berättelse till bankfullmäktige 2012
Organization: Finanssivalvonta
Finansinspektionen
Financial Supervisory Authority
Year of publication: 2013
Publication date: 15.5.2013
Pages: 25 s.
Keywords: pankkitoiminta; finanssivalvonta; rahoitustarkastus; Suomi; vakuutus; rahoitusmarkkinat; rahoituslaitokset; vakuutuslaitokset; sääntely; valvonta
Abstract: Finansinspektionens verksamhet leds av en direktion. Direktionen uppställer de särskilda målen för Finansinspektionens verksamhet och beslutar om riktlinjerna för verksamheten samt styr och övervakar måluppfyllelsen och iakttagandet av riktlinjerna. Vidare behandlar direktionen Finansinspektionens årliga budget och underställer den Finlands Banks direktion för fastställelse. Enligt 10 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska Finansinspektionens direktion minst en gång per år lämna bankfullmäktige en berättelse över målsättningarna för Finansinspektionens verksamhet och måluppfyllelsen.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
173204.pdf 754.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record