Direktionens berättelse till bankfullmäktige om Finansinspektionens verksamhet 2011

Show full item record

Title: Direktionens berättelse till bankfullmäktige om Finansinspektionens verksamhet 2011
Organization: Finanssivalvonta
Finansinspektionen
Financial Supervisory Authority
Year of publication: 2012
Publication date: 15.5.2012
Pages: 24 s.
Keywords: pankkitoiminta; finanssivalvonta; rahoitustarkastus; Suomi; vakuutus; rahoitusmarkkinat; rahoituslaitokset; vakuutuslaitokset; sääntely; valvonta
Abstract: Bankfullmäktige övervakar den allmänna ändamålsenligheten och effektiviteten i Finansinspektionens verksamhet. I övervakningen av ändamålsenligheten bedömer bankfullmäktige hur det i lagen föreskrivna målet för verksamheten har förverkligats. I övervakningen av den allmänna effektiviteten i verksamheten följer bankfullmäktige framför allt upp Finansinspektionens personalutveckling och allmänna budgetutveckling i förhållande till Finansinspektionens uppgifter samt ändringar som föranleds av lagstiftningens eller marknadens utveckling.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
173203.pdf 785.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record