Browsing Muut by ISSN

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-4 of 4
 • Suomen Pankki; Bank of Finland (1969)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. C 6
  Julkaisu sisältää yleiskatsauksen Euroopassa esiintyvistä taloudellisen yhteistyön muodoista, selostuksen Euroopan talousyhteisön syntyyn johtaneesta kehityksestä sekä yhteisön tavoitteista ja toiminnasta. Julkaisun jälkiosassa esitetään suomenkielisenä käännöksenä Talousyhteisön perustamissopimus liitteineen sekä Euroopan yhteisöjen neuvoston ja komission perustamissopimus.
 • Suomen Pankki; Bank of Finland (1962)
  Bank of Finland. C 1
  Esipuhe.....1 EUROOPAN TALOUSYHTEISÖ I Yleistä.....11 II Rooman sopimuksen yleinen luonne, tarkoitus ja keinot.....16 III Hallintokoneisto (artiklat 137-188).....19 IV Neuvoston ja komission päätösten muoto.....26 V jäsenvaltioiden sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet.....28 VI Sopimukseen liittyminen (artiklat 231-238).....75 EUROOPAN TALOUSYHTEISÖN PERUSTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS Ensimmäinen osa: Periaatteet.....80 Toinen osa: Yhteisön perusta.....83 Kolmas osa: Yhteisön politiikka.....111 Neljäs osa: M~rentakaisten maiden ja alueiden liittyminen.....129 Viides osa: Talousyhteisön elimet.....132 Kuudes osa: Yleisiä määräyksiä ja loppumääräyksiä.....151 Yhteisön elinten toiminta.....157 Loppumääräyksiä.....159
 • Meinander, Nils (1964)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. C 3
  Tämä teos on katsaus Suomen Pankin 150-vuotiseen historiaan, jota kuitenkin on tarkasteltu aivan tietystä näkökulmasta. Rahapoliittise ongelmat on pelkistetty, mutta niiden institutionaalista miljöötä kuvattu verraten laajasti. Tässä pyritään toisin sanoen luonnehtimaan sen rahalaitoksen politiikkaa, joka kauan oli ainoa koko maan käsittävä pankki ja josta vähitellen kehkeysi nykyaikainen keskuspankki.
 • Dahmén, Erik (1964)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. C 4
  Tämän tutkimuksen päätarkoitus on selvitellä Suomen taloudellisia kehityslinjoja ja -ongelmia erityisesti yritystoiminnan ja sen edellytysten kannalta. Tutkimus ei perustu uuteen, laajaan tilastoainekseen, vaan pääasiallisesti jo olemassa olevan muokkaamiseen sekä siihen henkilökohtaiseen kosketukseen, joka minulla on Suomen elinkeinoelämään, hallintoon ja tieteeseen. Monimutkaista teoriaa ei tuoda esiin; se on jätetty suurimmaksi osaksi rivien väliin ja alaviitteisiin.