Browsing Muut by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 116
 • Lindgren, Torgny (1963)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. C 2
  Esipuhe 7 Tyyppikokoelma ruotsalaisia seteleitä, teksti suomeksi ja ruotsiksi.....8 »Suomen Yhteisen-Cansan suuremmaxi wacuudexi».....11 Cuning:sen Maij:tin Armollinen Julistus, Nijden formulairein parandamisesta, cuin Banco Transporti eli Culjetus-Sedeleinä tulee tästälähin pitämään, 9· päiw. Helme-Cuusa wuonna 1748.....27 Samuel Salinin kirje Valtakunnan Säätyjen Pankille siihen liittyvine muistioineen maaliskuun 21 päivänä 1748.....30 Setelikuvia.....35
 • Kuoppamäki, Pasi (1998)
  Suomen Pankin kansantalouden osaston työpapereita 5/98
  Varallisuushintojen määräytyminen on paitsi tärkeä osa kansantalouden toiminnan tehokkuutta myös merkittävää informaatiota tuottava prosessi.Suuret yllättävät varallisuushintojen muutokset ovat osoittaneet, ettei varallisuusmarkkinoiden toimintaa ymmärretä riittävästi.Varallisuushintojen kansantaloudellisesta merkityksestä ei ole Suomessa tehty mittavia kokonaisselvityksiä. Yksittäisten varallisuusesineiden hinnat kertovat koko kansantalouden tasolla vain osatotuuden varallisuusmarkkinoista ja taloudellisten yksiköiden kokemasta varallisuudesta.Seurattaessa koko yksityisen sektorin varallisuuden kehitystä aggregoitu varallisuushintaindeksi antaa yksittäisiä indeksejä kattavamman kuvan. Raportilla on kaksi tavoitetta: 1) selvittää yleisesti miten varallisuushinnat liittyvät makrotaloudelliseen kehitykseen; 2) ja tutkia aggregoidun varallisuushintaindeksin ominaisuuksia. Keskeisin tavoite on aggregoidun varallisuushintaindeksin (AAPI) rakentaminen ja sen indikaattoriominaisuuksien tarkastelu. Liitteessä esitetty metsävarallisuuden arvon aikasarja tuo uutta tietoa yksityisen sektorin metsäomaisuudesta. Tulosten mukaan aggregoitu varallisuushintaindeksi ennustaa inflaatiota korkeintaan yhtä hyvin kuin parhaat perinteiset inflaatioindikaattorit.AAPI on melko vakaa indeksi, koska se luonteensa mukaan sopeutuu varallisuuden rakenteellisiin muutoksiin ja aggregointi tasoittaa osaindeksien omien häiriöiden vaikutusta. AAPI:n suhteellisia muutoksia voidaan siten käyttää yleisenä varallisuushintainfiaation kuvaajana.Keskuspankkien on tärkeätä seurata varallisuushintojen kehitystä tarkasti, mutta merkittäväksi rahapolitiikan kohteeksi varallisuushintoja ei voi ottaa. Varallisuushintojen muutoksiin on syytä kiinnittää erityistä huomiota suurten ympäristömuutosten, kuten rahoitusmarkkinoiden vapautumisen, aikana. Asiasanat: varallisuushinnat, aggregointi, indikaattorit, inflaatio
 • Rasi, Chris-Marie; Viikari, Jan-Markus (1998)
  Suomen Pankin kansantalouden osaston työpapereita 2/98
  Tässä tutkimuksessa estimoidaan NAIRU ja potentiaalinen tuotanto Suomen neljännesvuosiaineistolla periodille 1982:1-1996:4. Menetelmä on rakenteellisten aikasarjamallien/ havaitsemattomien komponenttien (STM/UC)-menetelmä, jossa molemmat havaitsemattomat muuttujat estimoidaan yhtäaikaa mallin muiden parametrien kanssa. Identifioinnissa käytetään Okunin lain ja Philips-käyrän vakiintuneita spesifikaatioita.Havaitsemattomat muuttujat mallitetaan stokastisina trendeinä ja ne kytketään havaittuihin muuttujiin tuotantoon, työttömyysasteeseen ja inflaatiovauhtiin.
 • Suomen Pankki (2003)
  Suomen Pankki. Tiedote
 • Suomen Pankki (2004)
  Suomen Pankki. Tilastotiedote
 • Suomen Pankki (2002)
  Suomen Pankki. Tiedote
 • Suomen Pankki (2000)
  Suomen Pankki. Tiedote
 • Suomen Pankki (2001)
  Suomen Pankki. Tiedote
 • Bank Finljandii; Suomen Pankki (2004)
 • Bank Finljandii; Suomen Pankki (2013)
 • Bank Finljandii; Suomen Pankki (2010)
 • Bank Finljandii (2016)
 • Bank of Finland; Suomen Pankki (2010)
 • Bank of Finland; Suomen Pankki; (2004)
 • Bank of Finland (2016)
  The Bank of Finland Brochure provides basic information on the Bank's status, objectives and tasks. The brochure has been published in Finnish, Swedish, English, German, French and Russian in 2016.
 • Bank of Finland; Suomen Pankki (2013)
 • Kuusterä, Antti; Tarkka, Juha (Otava, 2011)
  6 Acknowledgements 9 Prologue 19 International intrigue engulfs Finland 32 Northern European monetary conditions at the time of foundation 41 Early banking in the Kingdom of Sweden 63 Monetary development in Russia 73 First promises of a Bank of Finland 90 A convoluted creation process 111 Slowly moving Finland 118 The Bank of Finland's early years 145 The Bank as a lender, 1813-1840 157 Efforts to replace Swedish currency 165 Sweden's currency reform 172 The rouble goes back on silver 180 Finland prepares for a reform 197 Bank of Finland regulations 1840 205 International development of central banking principles 214 Monetary consequences of the Crimean War 220 Russia fails to return to silver standard 226 Towards monetary reform in Finland 247 Effects of the state fund reform 250 The Bank of Finland as a lender 1841-1867 261 The Bank of the Estates 272 Subordinate to the Diet 278 International moves to gold 286 War in the Balkans prolongs rouble weakness 288 Finland moves to the gold standard 299 Fixing of the rouble to gold 306 Demands for monetary unification 313 The economy picks up 320 Monetary policy under the gold standard 334 Becoming a central bank 353 Structures of governance 370 Operations and staff 394 The World war and monetary system 410 Bank of Finland during the civil war months 438 Bank's finances in the crisis years 446 Ground zero: monetary policy in 1918-19 460 Back to the gold standard 484 Monetary policy on the gold standard 503 Currency crisis, gold standard abandoned 522 The sterling club 535 The Bank of Finland as bank rescuer 544 A more bank-like appearance 551 Fast turnover among board members 565 Banking in the 1920s and 1930s 592 The Parliamentary Supervisory Council 600 Through fortune and adversity to "a magnificent undertaking" 626 Appendix 629 Sources and literature 643 Name index
 • Kuusterä, Antti; Tarkka, Juha (Otava, 2012)
  6 Acknowledgements 9 Turn of an era 18 Bank of Finland in the war years 36 Wartime financial markets 50 Foreign relations and foreign exchange 81 After the war 94 Banknote clipping 102 Finland joins the international monetary system 133 Seeking a monetary policy line 168 The Finnish monetary policy model 189 Politicians and bankers 198 From general strike to devaluation 219 Modernising the currency act 236 Indexing in banking 242 From devaluation to devaluation: monetary policy with a convertible markka 269 The OKO affair: Bank of Finland as the guardian of stability 280 Reform of banking legislation 295 The Institute for Economic Research and the emergence of incomes policy 307 From reconstruction to industrialisation 325 Bank of Finland turns to restructuring policy 346 Quest for stability in an unstable world 370 Inflation takes off 391 “A national emergency” 403 Changing tools of monetary policy
 • Bank of Finland (Edita Prima Ltd, 2007)
 • Bank of Finland (Multiprint Oy, 2011)