Aggregoitu varallisuushintaindeksi : Laskelmia Suomen aineistolla vuosina 1970-1997

Show full item record

Title: Aggregoitu varallisuushintaindeksi : Laskelmia Suomen aineistolla vuosina 1970-1997
Author: Kuoppamäki, Pasi
Organization: Suomen Pankki ; kansantalouden osasto
Series: Suomen Pankin kansantalouden osaston työpapereita
Series number: 5/98
Year of publication: 1998
Publication date: 15.5.1998
Pages: 38 s.
Keywords: varallisuus; indeksit; Suomi; inflaatio;
Abstract: Varallisuushintojen määräytyminen on paitsi tärkeä osa kansantalouden toiminnan tehokkuutta myös merkittävää informaatiota tuottava prosessi.Suuret yllättävät varallisuushintojen muutokset ovat osoittaneet, ettei varallisuusmarkkinoiden toimintaa ymmärretä riittävästi.Varallisuushintojen kansantaloudellisesta merkityksestä ei ole Suomessa tehty mittavia kokonaisselvityksiä. Yksittäisten varallisuusesineiden hinnat kertovat koko kansantalouden tasolla vain osatotuuden varallisuusmarkkinoista ja taloudellisten yksiköiden kokemasta varallisuudesta.Seurattaessa koko yksityisen sektorin varallisuuden kehitystä aggregoitu varallisuushintaindeksi antaa yksittäisiä indeksejä kattavamman kuvan. Raportilla on kaksi tavoitetta: 1) selvittää yleisesti miten varallisuushinnat liittyvät makrotaloudelliseen kehitykseen; 2) ja tutkia aggregoidun varallisuushintaindeksin ominaisuuksia. Keskeisin tavoite on aggregoidun varallisuushintaindeksin (AAPI) rakentaminen ja sen indikaattoriominaisuuksien tarkastelu. Liitteessä esitetty metsävarallisuuden arvon aikasarja tuo uutta tietoa yksityisen sektorin metsäomaisuudesta. Tulosten mukaan aggregoitu varallisuushintaindeksi ennustaa inflaatiota korkeintaan yhtä hyvin kuin parhaat perinteiset inflaatioindikaattorit.AAPI on melko vakaa indeksi, koska se luonteensa mukaan sopeutuu varallisuuden rakenteellisiin muutoksiin ja aggregointi tasoittaa osaindeksien omien häiriöiden vaikutusta. AAPI:n suhteellisia muutoksia voidaan siten käyttää yleisenä varallisuushintainfiaation kuvaajana.Keskuspankkien on tärkeätä seurata varallisuushintojen kehitystä tarkasti, mutta merkittäväksi rahapolitiikan kohteeksi varallisuushintoja ei voi ottaa. Varallisuushintojen muutoksiin on syytä kiinnittää erityistä huomiota suurten ympäristömuutosten, kuten rahoitusmarkkinoiden vapautumisen, aikana. Asiasanat: varallisuushinnat, aggregointi, indikaattorit, inflaatio
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
85817.pdf 144.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record