Suomen raha- ja valuuttapolitiikka euroon siirryttäessä

Show full item record

Title: Suomen raha- ja valuuttapolitiikka euroon siirryttäessä
Author: Korhonen, Tapio
Organization: Suomen Pankki ; Kansantalousosasto
Series: Suomen Pankin kansantalousosaston työpapereita
Series number: 3/2001
Year of publication: 2001
Publication date: 16.3.2001
Pages: 37 s.
Keywords: valuuttakurssit; Suomi; euro; valuuttapolitiikka; rahapolitiikka; välineet; EMU; ERM;
Abstract: Selvityksessä käydään läpi pääpiirteittäin Suomen raha- ja valuuttapolitiikka 1990-luvulla rahaliittoon valmistauduttaessa. Runsaassa kymmenessä vuodessa Suomen raha- ja valuuttamarkkinat muuttuivat merkittävästi.Säännöstelyn jäänteet poistettiin ja Suomeen luotiin markkinapohjainen rahoitusjärjestelmä. Liberalisointiin liittyi vuosikymmenen alussa suuria vaikeuksia, erityisesti vakava talous- ja pankkikriisi.Samalla Suomen rahoitusjärjestelmä kuitenkin kehittyi voimakkaasti ja kansainvälistyi.Valuuttapolitiikassa sovellettiin lähes kaikkia valuuttakurssijärjestelmiä.Valuuttakoriin perustunut markan kiinteä kurssi murtui vuosikymmenen alussa, ja vuonna 1993 kelluvan kurssin oloissa omaksuttiin inflaatiotavoitteeseen perustuva rahapolitiikan strategia.Vuoden 1995 alusta Suomi liittyi Euroopan unioniin, ja lokakuussa 1996 markka kiinnitettiin EU:n valuuttakurssimekanismiin ERMiin.Talouskriisiä seurannut rahoitus- ja hintatasapainon paraneminen myötävaikutti siihen, että sopeutuminen euroalueen yhteiseen rahaan ja rahapolitiikkaan vuoden 1999 alusta sujui ilman merkittäviä ongelmia. Asiasanat: rahapolitiikka, valuuttapolitiikka, EMU, euro, rahapolitiikan välineet
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
101942.pdf 320.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record