Cyclically adjusted government balances in the euro area economies : Survey of methods, results and usage in international organizations

Visa fullständig post

Titel: Cyclically adjusted government balances in the euro area economies : Survey of methods, results and usage in international organizations
Författare: Kuoppamäki, Pasi
Institution: Suomen Pankki ; kansantalouden osasto
Serie: Suomen Pankin kansantalousosaston työpapereita; Bank of Finland. Economics department. Working papers
Serienumber: 3/99
Utgivningsår: 1999
Utgivningsdatum: 15.3.1999
Sidor: 18 s.
Nyckelord: julkinen talous; mittaus; rakenteelliset jäämät
Licens: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Filer under denna titel

Total number of downloads: Loading...

Filer Storlek Format Granska
90452.pdf 79.99Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post