Säännöstelystä markkinoille : Suomen Pankin raha- ja valuuttapolitiikan sääntelyjärjestelmä säännöstelyn ja liberalisoinnin kaudella 1970- 1980-luvulla

Show full item record

Title: Säännöstelystä markkinoille : Suomen Pankin raha- ja valuuttapolitiikan sääntelyjärjestelmä säännöstelyn ja liberalisoinnin kaudella 1970- 1980-luvulla
ISBN: 978-952-462-649-1
978-952-462-650-7
Author: Korhonen, Tapio
Organization: Suomen Pankki
Series: Suomen Pankki. Yleistajuiset selvitykset. A
ISSN: 1798-1050
Series number: 114
Year of publication: 2011
Publication date: 24.2.2011
Pages: 199 s.
Keywords: devalvaatio; pääomaliikkeet; korot; Neuvostoliitto; lama; ulkomaankauppa; inflaatio; talouspolitiikka; Suomen Pankki; rahapolitiikka; sääntely; valuuttapolitiikka; valuuttakurssit; taloushistoria; Suomi; rahoitusmarkkinat; rahamarkkinat; valuuttamarkkinat; säännöstely; vapauttaminen
JEL: N14; N24; E51; E52; E58; E65
Abstract: Rahoitus- ja valuuttamarkkinoita säännösteltiin toisen maailmansodan jälkeen pitkään niin Suomessa kuin useimmissa muissakin Euroopan maissa. Vielä 1970-luvulla Suomen Pankki säänteli rahoitustoimintaa varsin kattavasti. Aitoja kotimaisia rahamarkkinoita ei säännöstelykaudella Suomessa ollut. Kansantalouden korkotaso asetettiin poliittisesti ohjaamalla laajavaikutteista peruskorkoa. Rahoituskasvun rajaaminen perustui pankkien keskuspankkivelan kustannusten sääntelyyn. Aitoa määrällistä säännöstelyä ei kotimaisessa rahoituksessa kuitenkaan juuri käytetty. Rahapolitiikan itsenäisyyden takasi jokseenkin kattava ulkomaisten pääomanliikkeiden säännöstely, jonka kireys vaihteli kuitenkin tuntuvasti. Valuuttakurssia ohjattiin poliittisesti. Rahoitus- ja valuuttamarkkinat vapautettiin vaiheittain 1980-luvun kuluessa. Se vaati rahapolitiikan ohjausjärjestelmän uudistamisen markkinaehtoiseksi. Liberalisoinnissa myötäiltiin kansainvälistä kehitystä epävakaan kotimaisen rahoitusmarkkinakehityksen oloissa. Suomen talous ei sopeutunutkaan ongelmitta vapaisiin markkinoihin. Rahoitusriskejä otettiin liikaa, erityisesti siirtymällä laajalti käyttämään ulkomaan valuutan määräisiä luottoja kiinteistöalalla ja yleensäkin suljetussa sektorissa. Rahoitusmarkkinat olivat säännöstely- ja inflaatiokauden jäljiltä yksinkertaiset ja suppeat, mutta silti markkinat ajautuivat 1980-luvun lopulla kansantalouden kehityksen kannalta vaikeisiin tasapaino-ongelmiin. Avainsanat: Suomen Pankki, rahapolitiikka, säännöstely, liberalisointi JEL classification: N14, N24, E51, E52, E58, E65
Note: ISSN 1798-1069 (verkkojulkaisu) ISSN-L 1798-1050 (painettu julkaisu)
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
168210.pdf 1.675Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record