Maksujärjestelmäriskien sääntely ja hallinta : Suomalainen näkökulma

Show simple item record

dc.contributor Suomen Pankki
dc.contributor.author Iivarinen, Timo
dc.contributor.author Leinonen, Harry
dc.contributor.author Lukka, Matti
dc.contributor.author Saarinen, Veikko
dc.date.accessioned 2014-09-22T09:59:56Z
dc.date.available 2014-09-22T09:59:56Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.isbn 952-462-053-7
dc.identifier.issn 1238-1683
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/9448
dc.description.abstract Tässä julkaisussa tarkastellaan aluksi maksujärjestelmien sääntelyä, valvontaa ja riskienhallintaa sekä riskianalyysiä yleisellä tasolla.Sen jälkeen esitellään maksujärjestelmien kansainvälistä valvontaa ja sääntelyä painottaen Kansainvälisen järjestelypankin (BIS), Euroopan keskuspankin (EKP) ja Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) sekä kansallisten elimien roolia.Kansallisten maksujärjestelmien valvontaa ja sääntelyä tarkastellaan Suomen näkökulmasta.Maksujärjestelmäriskien hahmottamiseksi esitetään kirjoittajien käsitys keskeisistä maksujärjestelmäriskeistä sekä niiden luokittelusta ja arvioinnista. Esitetyn järjestelmäkohtaisen riskiluokittelun ja -kehikon perusteella voidaan systemaattisesti tarkastella erityyppisiin maksujärjestelmiin ja -välineisiin liittyviä riskejä erikseen ja kokonaisuutena.Riskikehikkoa käyttäen julkaisussa esitetään arvio suomalaisten järjestelmien riskeistä.Lisäksi esitetään tuotekohtainen riskimalli.Sitä voidaan käyttää esimerkiksi pankeissa arvioitaessa yksittäisten maksujenvälitystuotteiden riskejä ja niiden merkittävyyttä.Malli on kehitetty yhteistyössä pankkien ja viranomaisten kesken. Julkaisussa esitellään keinoja, joilla riskejä voidaan poistaa tai supistaa, sekä kerrotaan, miten riskejä on vähennetty suomalaisissa maksujärjestelmissä.Siinä kuvaillaan myös riskinäkökulmasta pankkien väliset maksujärjestelmät Suomessa sekä suomalaisten pankkien liittymät kansainvälisiin maksujärjestelmiin.EKP:n ja IMF:n arviointien mukaan suomalaiset maksujärjestelmät täyttävät kansainväliset standardit ja järjestelmien riskit ovat vähäiset. Maksujenvälityksen tuleviin kehitysnäkymiin luodaan julkaisun lopussa yleiskatsaus.Keskeisiä muutostrendejä ovat globaalistuminen, elektronisoituminen ja järjestelmien integroituminen. Asiasanat: maksujärjestelmät, maksuliike, sääntely, valvonta, riskit
dc.format.extent 136 s.
dc.language.iso fin
dc.relation.ispartofseries Suomen Pankki. Yleistajuiset selvitykset. A
dc.rights https://helda.helsinki.fi/bof/copyright
dc.subject maksujärjestelmät
dc.subject riskit
dc.subject sääntely
dc.subject valvonta
dc.subject BIS
dc.subject EKP
dc.subject IMF
dc.subject Suomi
dc.subject kansainvälinen
dc.subject SP
dc.title Maksujärjestelmäriskien sääntely ja hallinta : Suomalainen näkökulma
dc.type Sarjajulkaisu
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-201408071775
dc.series.name Suomen Pankki. Tutkimuksia. A
dc.series.number 103
dc.series.sortingnumber 0103
dc.date.publication 1.5.2003

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
108284.pdf 801.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record