Browsing by Subject "Risk Assessment"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 21-33 of 33
 • Reponen, Elina; Korja, Miikka (2017)
 • Oksa, Elina; Olin, Karolina; Airaksinen, Marja; Celikkayalar, Ercan (2021)
 • Sikanen, Tiina; Äystö, Lauri; Vieno, Niina; Karlsson, Sanja; Virtanen, Virpi (2020)
  • Suurin osa ympäristön lääkejäämistä syntyy ihmisten käyttämistä ja jäteveteen eritetyistä lääkkeistä. • Ympäristöpitoisuuksia tai haittavaikutuksia on määritetty vain murto-osalle käytössä olevista lääkeaineista. • Euroopan lääkeviraston ympäristöriskinarviointia koskeva ohjeistus auttaa tunnistamaan ympäristön kannalta haitallisimmat lääkeaineet. • Myös Suomessa joidenkin lääkeaineiden ympäristöpitoisuudet ylittävät haittavaikutuksia aiheuttavan raja-arvon.
 • Kääriäinen, Helena; Aittomäki, Kristiina (2020)
  Tieto ihmisen genomista ja sen tutkimisen teknologia ovat muuttuneet nopeasti. Geneettisten tutkimusten käyttö on lisääntynyt kaikilla lääketieteen kliinisillä erikoisaloilla, ja ihmiset ovat itsekin kiinnostuneet hankkimaan tietoa genomistaan. Jotta kasvava genomitiedon määrä saadaan hyödyttämään terveyttä ja hyvinvointia, tarvitaan erilaisia tapoja kertoa tiedon merkityksestä. Tämä edellyttää terveydenhuollossa sekä yhteistyötä että työnjakoa kliinisten erikoisalojen ja genetiikkaan erityisesti perehtyneiden ammattilaisten välillä.
 • Ahtiala, Maarit; Kinnunen, Marina; Aaltonen, Leena-Maija; Roine, Risto P. (2017)
  Painehaavat aiheuttavat suoria kustannuksia lähes puoli miljardia euroa vuodessa. Haavoista suurin osa on estettävissä, mutta tämä vaatii koulutusta ja investointeja.
 • Vanhanen, Hanni (Helsingin yliopisto, 2021)
  Akuutti yläruuansulatuskanavan verenvuoto on yleinen päivystyspotilaan tulosyy. Suurin osa näistä vuodoista on itsestään rajoittuvia eikä vaadi hoitoa tai sairaalaseurantaa, mutta toisaalta pieni osa vuodoista on potentiaalisesti henkeä uhkaavia. Tämän vuoksi potilaiden riskin arvioimiseksi on kehitetty erilaisia pisteytysjärjestelmiä helpottamaan kliinikoiden päätöksentekoa. Suomessa ei tiettävästi ole rutiinikäytössä mitään tiettyä pisteytysjärjestelmää. Tässä tutkielmassa tutkittiin erityisesti modifioidun Glasgow-Blatchford scoren (mGBS) toimivuutta suomalaisessa potilasaineistossa. Aineistona analysoitiin retrospektiivisesti aikaväliltä 10/2016 - 9/2017 ne Meilahden sairaalan päivystyspotilaat, joiden tulosyy oli yläruuansulatuskanavan verenvuoto tai sen epäily. Tutkittavia potilaita oli lopulta 409, joille kaikille laskettiin mGBS sekä clinical Rockall score (cRS). Tämän jälkeen tutkittiin, miten hyvin nämä pisteytysjärjestelmät kykenivät ennustamaan tutkimuspotilaiden tarvetta lääketieteelliselle interventiolle tai kuolleisuutta 30 vrk:n kuluessa. Interventioiksi määriteltiin seuraavat toimenpiteet: endoskooppinen toimenpide, verensiirto, leikkaus ja angioembolisaatio. Modifioitu GBS osoittautui varsin sensitiiviseksi menetelmäksi intervention tarpeen tai kuolleisuuden ennustamisessa. Raja-arvolla mGBS > 0 scoren sensitiivisyys oli 98,5% ja sensitiivisyys 34,2%, raja-arvolla mGBS >1 sensitiivisyys oli 96,2% ja spesifisyys 59,1%. Vastaavasti raja-arvolla cRS > 0 tämän pisteytyksen sensitiivisyys oli 93,5% ja spesifisyys 33,6%. Molemmille pisteytyksille laskettiin ROC-käyrät, ja myös tässä mGBS osoittautui cRS:a paremmaksi menetelmäksi: AUROC 0,911 (0,880-0,941) vs. 0,767 (0,720-0,815). Johtopäätöksenä mGBS vaikuttaisi tunnistavan luotettavasti matalan riskin potilaat, ja mikäli pisteytys otetaan tulevaisuudessa käyttöön, voidaan sitä hyödyntää näiden potilaiden identifioimiseksi päivystyksissä. Tällä tavoin voitaisiin potentiaalisesti kasvattaa avohoidossa hoidettavien potilaiden määrää ja tätä kautta vähentää sairaalahoidosta ja päivystyksellisistä toimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia. (222 sanaa)
 • Aronen, Merja (2019)
 • Anttila, Veli-Jukka; Niku, Suvi; Janes, Rita (2020)
  Syövän ilmaantuvuuden suurentuessa syöpähoidot lisääntyvät. Sekä itse syöpä että sen hoito altistavat infektioille, joiden ehkäiseminen ja hoito ovat olennainen osa syöpäpotilaan hoitoa. Tavanomaisiin solunsalpaajahoitoihin liittyvä neutropenia ja limakalvojen vaurioituminen altistavat bakteeri-infektioille, joiden hoito poikkeaa immuunivasteeltaan normaalin henkilön infektioiden hoidosta. Myös eri syöpäpotilaiden välillä esiintyy vaihtelua infektioiden yleisyyden, luonteen ja vaikeuden osalta. Neutropeeniset kuumeilevat potilaat voidaan jakaa pienen ja suuren infektioriskin ryhmiin, joiden empiirinen mikrobilääkehoito poikkeaa toisistaan. Lymfopenia puolestaan altistaa virus- ja opportunisti-infektioille, joista osa on ehkäistävissä lääkityksin. Kohdennetut, uusilla mekanismeilla vaikuttavat syöpälääkkeet aiheuttavat vähemmän neutropeenisiä infektioita, mutta niihin liittyvät omat infektiohaasteensa.
 • Barim, Estela Maria; McLellan, Kátia Cristina Portero; Ribeiro, Rogerio Silicani; de Carvalho, José Antonio Maluf; Lindström, Jaana; Tuomilehto, Jaakko; Corrente, José Eduardo; Murta-Nascimento, Cristiane (2020)
  Introduction: The Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISC) is a tool that was initially developed to predict the risk of developing type 2 diabetes mellitus in adults. This tool is simple, quick to apply, non-invasive, and low-cost. The aims of this study were to perform a translation and cultural adaptation of the original version of FINDRISC into Brazilian Portuguese and to assess test-retest reliability. Methodology: This work was done following the ISPOR Principles of Good Practice for the Translation and Cultural Adaptation Process for Patient-Reported Outcomes Measures. Once the final Brazilian Portuguese version (FINDRISC-Br) was developed, the reliability assessment was performed using a non-random sample of 83 individuals attending a primary care health center. Each participant was interviewed by trained registered dieticians on two occasions with a mean interval of 14 days. The reliability assessment was performed by analyzing the level of agreement between the test-retest responses of FINDRISC-Br using Cohen’s kappa coefficient and the intraclass correlation coefficient (ICC). Results: The steps of ISPOR guidelines were consecutively followed without major problems. Regarding the reliability assessment, the questionnaire as a whole presented adequate reliability (Cohen’s kappa = 0.82, 95%CI 0.72 – 0.92 and ICC = 0.94, 95%CI 0.91 – 0.96). Conclusion: FINDRISC was translated into Brazilian Portuguese and culturally adapted following standard procedures. FINDRISC-Br has thus become available for use and has potential as a screening tool in different Brazilian settings and applications. © 2020 Associação Brasileira de Saúde Coletiva.