Browsing by Subject "Molar"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-3 of 3
  • Vesala, Tommi; Ekholm, Marja; Ventä, Irja (2021)
    Objective:The purpose of this study was to determine, if a dental panoramic tomograph (DPT) is appropriate for every young adult due to third molars. Materials and methods:The study sample consisted of 217 university students (20% men and 80% women; mean age 20.7 years; SD +/- 0.6 years) and included a questionnaire about symptoms caused by third molars, clinical oral examination of third molars, and a DPT. Subjects were divided into the following groups: subjects with a clinical indication for a DPT and subjects without such indication. The DPTs were then examined for findings regarding third molars. Results:Clinical indication for a DPT was observed in 64% of the subjects. Radiography revealed an additional 1.4% of the subjects with >= 1 radiographic signs of disease in relation to their third molars. Also, an additional 27% of the subjects had >= 1 other radiographic findings in relation to third molars that may have affected the clinical decision making. Conclusions:In our study population, clinically undetectable pathology cannot be considered as an indication for a DPT. However, if prevailing clinical practice supports preventive removals and detecting or monitoring of unerupted third molars, a referral to DPT can be considered as good clinical practice.
  • Noro, Abiel (Helsingin yliopisto, 2020)
    Tiivistelmä – Referat – Abstract Viisaudenhampaan poisto on yleisin suukirurginen toimenpide, joka tehdään oireiden tai sairauden merkkien vuoksi tai ennakoivana poistona tulevien ongelmien välttämiseksi. Koska lähes kaikki viisaudenhampaat tullaan elämän aikana joka tapauksessa poistamaan, tulisi hoitoresurssien säästämiseksi miettiä, voitaisiinko mahdollisesti samalla kertaa poistaa useampi viisaudenhammas. Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, montako viisaudenhammasta ja mitkä viisaudenhampaat poistetaan samalla kerralla sekä vaikuttaako potilaan ikä tai sukupuoli tulokseen. Tutkimusaineisto koostui kaikista vuonna 2016 Helsingin kaupungin suun terveydenhuollossa poistetuista viisaudenhampaista (N=10896 hoitokertaa). Tiedot tulostettiin Effica-potilastietojärjestelmästä ja analysoitiin SPSS-ohjelmalla. Potilaista oli naisia 55 % keski-iän ollessa 32 ja keskihajonnan 12 vuotta. Yli puolet viisaudenhampaiden poistoista tehtiin ikäluokassa 20‒29 vuotta. Useimmiten (83,8 % tapauksista) poistettiin yksi viisaudenhammas kerralla. Toiseksi yleisintä (15,7 %) oli poistaa kaksi viisaudenhammasta kerralla. Kolme tai neljä viisaudenhammasta poistettiin harvoin samalla kertaa. Sukupuolet eivät eronneet toisistaan poistettavien viisaudenhampaiden lukumäärän suhteen. Mikäli poistettiin kaksi viisaudenhammasta kerralla, tapahtui se useimmiten saman posken puolelta (78,2 %). Myös molemmat ala- tai yläviisaudenhampaat saatettiin poistaa samalla kerralla (16,0 %). Sen sijaan ristiin eri leukaneljänneksistä (dd.18,38 tai 28,48) ei juurikaan tehty poistoja. Johtopäätöksenä todetaan, että koska suurin osa viisaudenhampaista poistettiin yksi kerrallaan, viittaa se poistojen tapahtuneen joko oireiden tai sairauden merkkien vuoksi. Ennakoivia poistoja tehtiin vähän.
  • FELTRIN-SOUZA, J.; JEREMIAS, F.; ALALUUSUA, S.; SAHLBERG, C.; SANTOS-PINTO, L.; JERNVALL, J.; SOVA, S.; CORDEIRO, R.D.C.L.; CERRI, P.S. (2020)
    The exposure to amoxicillin has been associated with molar incisor hypomineralization. This study aimed to determine if amoxicillin disturbs the enamel mineralization in in vivo experiments. Fifteen pregnant rats were randomly assigned into three groups to received daily phosphatase-buffered saline or amoxicillin as either 100 or 500 mg/kg. Mice received treatment from day 13 of pregnancy to day 40 postnatal. After birth, the offsprings from each litter continued to receive the same treatment according to their respective group. Calcium (Ca) and phosphorus (P) content in the dental hard tissues were analyzed from 60 upper first molars and 60 upper incisors by the complexometric titration method and colorimetric analysis using a spectrophotometer at 680 nm, respectively. Lower incisors were analyzed by X-ray microtomography, it was measured the electron density of lingual and buccal enamel, and the enamel and dentin thickness. Differences in Ca and P content and electron density among the groups were analyzed by one-way ANOVA. There was no significant difference on enamel electron density and thickness among the groups (p > 0.05). However, in incisors, the higher dose of amoxicillin decreased markedly the electron density in some rats. There were no statistically significant differences in Ca (p = 0.180) or P content (p = 0.054), although the higher dose of amoxicillin could affect the enamel in some animals. The amoxicillin did not significantly alter the enamel mineralization and thickness in rats. © 2020