Browsing by Subject "5145 Socialt arbete"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-6 of 6
 • Sanna, Jangland; Louise, Thorén Lagerlöf; Livholts, Mona Birgitta (2019)
  #MeToo has become a global digital feminist resistance movement where sexual harassment and sexualized violence have been made visible in different situations and occupations. in Sweden the hashtag #orosanmälan (english: #reportingWorries) was created in 2018 for social workers. very few studies have been conducted on sexual harassment in social work, a gap that this study aims to fill. The aim is to make visible, analyze and critically reflect on resist- ance stories about sexual harassment from within social work in Sweden. The study applies an analytical framework of gender and heteronormativity, age and racialization, emphasizing Butler’s key analytical concepts performativity, heteronormativity and subver- sion. The method is a narrative analysis of “small stories” (georga- kopoulou 2015) based on the first one hundred entries on the Swedish website #orosanmälan for social workers (https://www. metoo-orosanmalan.nu). The analysis shows how sexual harassment occurs in contexts of unequal power relations constituted through performative acts of speech against women social workers, students and girls who are clients, and focuses on pregnant, young, racialized, and lesbian bodies. findings demonstrate how both men and women as leaders and colleagues participate in sexual harass- ment to devaluate women’s competence, and how threats of punishment are used to subordinate and objectify women social workers. #reportingWorries challenges the discourse of Sweden as a country of equality and the core values of social work as a discipline and profession based on human rights, social justice, respect, and dignity when sexual harassment is investigated from within social work.
 • Lahti, Anna-Maria; Simonsen (Simonsen-Rehn), Nina; Seppänen, Marjaana; Finne, Maria; Sarvimäki, Anneli; von Bonsdorff, Mikaela B. (2019)
  Syftet med denna enkät-studien är att utreda samband mellan aktivt åldrande, gemenskap och delaktighet hos åldringar som bor i seniorhus. Utöver detta syftar forskningen till att producera beskrivande information om hälsa och välmående hos åldringar i seniorhus. Målgruppen var självständigt boende i Folkhälsans seniorhus. Största delen av respondenterna var över 80 år gamla, kvinnor, svenskspråkiga och bodde ensamma. De mest aktiva seniorerna hade bättre hälsorelaterad livskvalitet samt mindre symptom av depression, och deltog mer i verksamheten i seniorhuset och hade en högre känsla av samhörighet. Respondenternas känsla av samhörighet korrelerade positivt med psykiskt välmående, högre vitalitet och energinivå. Enligt resultaten kan man konstatera att aktivt åldrande, gemenskap och delaktighet är i samband hos invånarna i seniorhus. Det är viktigt att sträva till att öka möjligheterna till att vara aktiv och delaktig i seniorhus, vilket även kan öka känslan av gemenskap. Seniorhus har utmärkta möjligheter att mångsidigt stöda den äldres välmående.
 • Lunabba, Harry Torsten; Westerback, Frida Wilhelmina; Stoor, Torbjörn (Finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området, 2016)
  Mathilda Wrede-institutets forskningsserie
 • Koskinen, Raija Leena Hannele; Puustinen, Annika (Finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området, 2015)
  FSKC Arbetspapper
 • Törrönen, Maritta (Forskningsinstitutet, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, 1992)
  The image of the human being in child welfare and in social work with intoxicant abusers
 • Koskinen, Raija Leena Hannele (Finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området, 2015)
  FSKC Arbetspapper