Browsing by Subject "613 Taiteiden tutkimus"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-11 of 11
 • Pareyon, Gabriel (Royal Conservatory of The Hague, 2004)
  This research and practice project studies the way in which some aspects of linguistic order are also found in music’s order. Whereas some aspects of order and organisation are attributed to music because of their psychophysical integration, other aspects seem to be more related to the configuration of music in memory and experience (i.e. individual memory and memory-in-society processes). This fundamental condition is shared with speech and visual symbolizing. Since order in music is commonly referred and/or justified by verbal or visual language, several cases of analogy and metaphor are studied, in the context of music composition and analysis. This project also discusses the role of figuration and referentiality in some examples of geometry associated with musical ideas, in order to analyse how such mediums are intertwined with speech and musical constructions.
 • Ojanen, Mikko; Suominen, Jari (2006)
  The article presents early electronic music instruments designed by Erkki Kurenniemi in the 1960’s and 1970’s. Kurenniemi’s instruments were influenced by digital logic and an experimental approach to user interface design. The first half of the article presents an historical overview of Kurenniemi’s career as a synthesizer designer and his instruments. The second half concentrates in detailed description of technology used in these instruments. Kurenniemi’s instruments are also compared with other contemporary synthesizer designs, such as Moog and Buchla. Suggested topics for further studies include detailed study of music composed with Kurenniemi’s instruments and Kurenniemi’s user interface design from historical and technological point of view.
 • Kaartinen, Marjo; Korhonen, Anu (Kirja-Aurora, 2005)
 • Korhonen, Anu (2005)
  Abstract: Boiling blood : anger at the start of the modern era in England
 • Korhonen, Anu (Gaudeamus Helsingin yliopiston tutkijakollegium, 2005)
 • Korhonen, Anu (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2010)
 • Österberg, Ira (2010)
 • Rainio, Riitta Johanna (Suomen musiikkikirjastoyhdistys, 2010)
  Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja
  Väitöskirjan aiheena ovat Suomen keski- ja myöhäisrautakauden aikaiset kulkuset, kellot ja kelloriipukset, aiemmin tutkimaton, soiva metalliesineiden ryhmä 400–1200-luvuilta. Musiikkiarkeologian alaan kuuluvan tutkimuksen tarkoituksena on avata kuulokulma suomalaiseen rautakauteen sekä musiikinhistorian varhaisvaiheisiin, jotka tähän asti ovat olleet tutkijoiden tavoittamattomissa. Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat: Kuinka kulkuset, kellot ja kelloriipukset luokitellaan? Kuinka ne soivat? Ketkä näitä Suomen vanhimpia säilyneitä soittimia käyttivät ja missä yhteydessä? Mikä merkitys soittimilla ja niiden soinnilla oli rautakautisessa kulttuurissa ja äänimaisemassa? Suomen kansallismuseon sekä useiden paikallismuseoiden kokoelmista koottu tutkimusaineisto käsittää kaikkiaan 486 kulkusta, kelloa ja kelloriipusta. Kukin esineluokka jakautuu alaryhmiin muodon, koon, koristelun ja rakenteellisten yksityiskohtien perusteella. Klusterianalyysin pohjalta muodostetut ryhmät edustavat sekä paikallisia että kansainvälisesti levinneitä valmistustraditioita. Valmistusmateriaalit vaihtelevat raudasta lyijypronssiin, tinapronssiin ja lyijytinapronssiin. Sisällä olevat helyt, kielen jäänteet sekä esineiden esiintyminen sarjoissa osoittavat, että soiminen oli jo tekijöiden tarkoittamaa. Yhä soivien esineiden ääni kattaa spektrianalyysin mukaan taajuusalueen 1 000–19 850 hertsiä. Yli sadan suljetun löytökontekstin perusteella kulkuset, kellot ja kelloriipukset olivat ihmisten vaatteisiin ja hevosvarusteisiin kiinnitettyjä koristeita, jotka helistessään muodostivat kantajiensa ympärille äänikenttiä. Tällaisilla mukana kulkevilla akustisilla tiloilla tai territorioilla saattoi olla merkitystä sosiaalisten arvoasemien rakentamisessa, sillä kalmistoanalyysien perusteella soittimet esiintyvät säännöllisesti kalmistojen runsaimmin ja monipuolisimmin varustetuissa haudoissa. Soittimet esiintyvät toistuvasti myös sellaisten esineiden rinnalla, joita myöhemmässä suomalais-karjalaisessa kulttuurissa pidetään maagisina varausvälineinä. Fragmentaarisesti tavoitettavassa rautakautisessa sekä perinteisessä kansankulttuurin äänimaisemassa kulkusten, kellojen ja kelloriipusten helinä näyttäisi sijoittuvan territoriaalisten, sosiaalisten ja kosmologisten rajojen ylitystilanteisiin. Bells, Pellet Bells and Bell Pendants: Listening to the Iron Age Finland The thesis addresses the problem of Finnish Iron Age bells, pellet bells and bell pendants, previously unexplored musical artefacts from the 400–1200-centuries AD. The study, which contributes to the field of music archaeology, aims to provide a gateway to ancient soundworlds and ideas of music making. Research questions include: Where did these metal artefacts come from? How did they sound? How were they used? What did their sound mean to the Iron Age people? The data collected at the National Museum of Finland and at several provincial museums covers a total of 486 bells, pellet bells and bell pendants. By means of a cluster analysis, each category can be divided into several subgroups. The subgroups, which all seem to have a different dating and geographical distribution, represent both local and internationally spread manufacturing traditions. According to an elemental analysis, the material varies from iron to copper-tin, copper-lead and copper-tin-lead alloys. Clappers, pellets and pebbles prove that the bells and pellet bells were indisputably instruments intended for sound production. Clusters of small bell pendants, however, could produce a sound by jingling against each other. Spectrogram plots reveal that the partials of the still audible sounds range from 1 000 to 19 850 Hz. On the basis of 129 inhumation graves, hoards, barrows and stray finds it seems evident that the bells, pellet bells and bell pendants were fastened to dresses and horse harnesses or carried in pouches and boxes. Resulting acoustic spaces could be employed in constructing social hierarchies, since the instruments usually appear in richly furnished graves. Furthermore, the instruments repeatedly occur with crosses, weapons and zoomorphic pendants that in the later Finnish-Karelian culture were regarded as prophylactic amulets. In the Iron Age as well as in the later folk culture, the bell sounds seem to have expressed territorial, social and cosmological boundaries.
 • Kröger, Markus (2007)
  English abstract: The pulp investment conflict of Argentina and Uruguay as a Latin American land and forest dispute