Browsing by Subject "Abdominal Pain"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-14 of 14
 • Merras-Salmio, Laura; Kalliomäki, Marko (2017)
  Vauvan vatsavaivojen taustalta on suljettava pois pikaisesti erikoissairaanhoitoa vaativat etenevät sairaudet. Rintaruokitulla koliikkilapsella tietyt probiootit vähentävät itkuisuutta. Pulauttelevan vauvan hoidossa happosalpaajilla ei ole merkittävää asemaa. Ummetusta on muutamalla prosentilla imeväisistä. Ripuli on usein toiminnallista. Tärkeä osa lääkärin ammattitaitoa on empaattinen suhtautuminen itkuisen vauvan vanhempien huoleen. Medikalisaatiota ja tutkimustietoon perustumattomia hoitoja tulee välttää.
 • Suominen, Janne (2018)
 • Meriläinen, Sanna; Kössi, Jyrki; Pääkkö, Eija; Koivukangas, Vesa (2019)
 • Seuri, Raija; Suo-Palosaari, Maria; Suoranta, Sanna; Kapanen, Susanne; Laurikainen, Tiina; Tallus, Jussi; Svedström, Erkki; Toiviainen-Salo, Sanna (2022)
  • Kaikukuvaus eli ultraäänitutkimus on usein ensisijainen kuvantamis¬ menetelmä lapsia tutkittaessa. • Näkyvyys on yleensä parempi kuin aikuisia tutkittaessa, eikä diagnoosiin pääsemiseksi välttämättä tarvita muita kuvantamismenetelmiä. • Lasten ultraäänidiagnostiikassa tarvitaan tietämystä eri kehitysvaiheissa ilmenevistä tyypillisistä sairauksista ja normaalilöydöksistä.
 • Rahiala, Jaana; Klemets, Peter; Kela, Eija; Aito, Henrikka; Alexandersson, Adam; Sandström, Heidi; Hallanvuo, Saija; Rimhanen-Finne, Ruska; Heikkinen, Seija; Telkki-Nykänen, Hanna; Ruotsalainen, Eeva (2018)
  • Suomessa raportoitiin vuosina 1997–2015 kolmetoista epidemiaa, joissa aiheuttajaksi todettiin pastöroimaton raakamaito tai siitä tehty tuote. • Raakamaidossa olevat mikrobit voivat aiheuttaa riskiryhmille vakavia sairauksia. • Itä-Uudellamaalla todettiin keväällä 2014 Suomen laajin raakamaidosta peräisin oleva Yersinia pseudotuberculosis -bakteerin aiheuttama epidemia. Epidemia havaittiin varhain, ja selvitystoimiin päästiin nopeasti. • Raakamaito tulee kuumentaa aina ennen nauttimista.
 • Harju, Jukka (2018)
  Sappikiviä esiintyy 10–15 %:lla väestöstä, mutta korkeintaan viidesosalle niistä on koskaan mitään vaivaa. Oireettomia sappikiviä ei tarvitse hoitaa. Sappikoliikkikipua esiintyy tavallisesti oikealla ylävatsalla. Rasvainen tai käristetty ruoka aiheuttavat helposti oireita. Samantyyppisiä kipuja voi esiintyä myös henkilöillä, joilla ei ole sappikiviä. Sappirakon poiston jälkeen jopa neljäsosalla on satunnaisesti vatsavaivoja, joita ennen leikkausta pidettiin sappikivistä johtuvina.
 • Tolonen, Matti; Leppäniemi, Ari (2020)
  Sekundaarinen vatsakalvotulehdus on yleisin kirurgisesti hoidettava sepsiksen syy. Siihen liittyy merkittävä kuolemanriski, erityisesti jos potilaalle kehittyy elinhäiriöitä. Sekundaarisella vatsakalvotulehduksella tarkoitetaan maha-suolikanavan puhkeaman seurauksena syntynyttä vatsakalvotulehdusta. Riskipotilaiden varhainen tunnistaminen, viiveettä aloitettu laajakirjoinen empiirinen mikrobilääkehoito, elintoimintojen tukeminen, ripeä diagnostinen polku ja varhainen laadukas kirurgia ovat tehokkaan hoidon kulmakivet. Kroonisesti sairailla potilailla on suuri riski vaikeaan taudinkuvaan, ja hoitopäätökset tulee tehdä epäröimättä. Riskipotilaat tulee hoitaa ympärivuorokautisen päivystys-, kuvantamis-, leikkaus- ja tehohoitovalmiuden sairaaloissa. Alipainesidoksella toteutettu avomahahoito on potentiaalinen uusi hoitomuoto, mutta sen riski-hyötysuhde vaikeimmin sairaiden potilaiden hoidossa on osoittamatta. Hiljattain aloitettu kansainvälinen monikeskustutkimus on suunniteltu vastaamaan tähän kysymykseen.
 • Parviainen, Helka; Sallinen, Ville (2017)
 • Arkkila, Perttu (2019)
 • Salo, Santeri (Helsingin yliopisto, 2017)
  Ultraääniendoskooppiohjattua celiaca-neurolyysiä on tehty Meilahden sairaalassa vuodesta 2008 mm. haimasyövästä kärsivien potilaiden kivunlievitykseen. Menetelmän tehokkuudesta on olemassa kansainvälistä kirjallisuutta, mutta HYKS:ssä tehtyjen neurolyysien tehokkuutta ei ole toistaiseksi tutkittu. Tutkimuksessani kävin läpi kaikki HYKS:ssä tehdyt celiaca-neurolyysit. Selvitin retrospektiivisesti potilastekstien avulla esi- ja toimenpidetietojen lisäksi potilaiden kipu- ja opoidilääketilanteen ennen toimenpidettä sekä kaksi viikkoa ja kuukausi toimenpiteen jälkeen. Celiaca-neurolyysin avulla vähintään osittaisen kivunlievityksen koki 69 % potilaista, mikä on samansuuntainen tulos kuin muualla tehdyissä tutkimuksissa. Kivunlievitysvasteen saaneista potilaista vain 15 % oli joutunut nostamaan opioidilääkitystään kuukauden seurannassa. Opioidilääkityksen suhteen eräänlaisina verrokkeina käytettiin potilaita, jotka eivät saaneet toimenpiteestä kipuvastetta, ja potilaita, joiden toimenpidettä ei voitu viedä loppuun asti. Vastaavat opioidilääkitystä nostaneiden osuudet näissä ryhmissä olivat 92 % ja 75 %. Celiaca-neurolyysiä voidaan pitää tehokkaana hoitona mm. haimasyöpäpotilaiden kivunlievitykseen. Kivunlievitys ja opioidilääkityksen tarpeen väheneminen ovat merkittäviä vasteita potilaan elämänlaadun kannalta. Yhtenä löydöksenä mainittakoon myös potilasta hoitavien lääkäreiden vähäinen standardoitujen kipumittareiden käyttö potilaan kiputilannetta määritettäessä.
 • Ylävatsavaivat ja refluksioireet Käypä hoito -työryhmä; Voutilainen, Markku; Heikkinen, Markku; Kiviniemi, Mikko; Kokkola, Arto; Komulainen, Jorma; Koskenpato, Jari; Merras-Salmio, Laura; Mikkola, Ilona (2019)
 • Tolonen, Matti (2020)
  Ylävatsakivun taustalla voi olla viaton ohimenevä oire, mutta myös nopeasti henkeä uhkaava hätätilanne.