Browsing by Subject "Accidents"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-7 of 7
 • Liimatainen, Suvi; Rellman, Johanna; Luoto, Teemu; Wäljas, Minna; Ylinen, Aarne (2016)
  •Jokainen pään vamman saanut potilas ansaitsee asianmukaisen ja yhtenäisen diagnostiikan oikean hoidon ja kuntoutuksen saamiseksi. •Akuuttivaiheessa aivovammojen alidiagnostiikan riski on suurentunut erityisesti suurienergiaisissa ­tapaturmissa, joissa potilaan muut vakavat vammat vievät terveydenhuollon toimijoiden huomion. •Ylidiagnostiikkaa nähdään aivovammojen jälkitilojen arvioinnissa, kun potilaan oirekuvaa pidetään merkittävän aivovamman aiheuttamana riippumatta akuuttivaiheen tapahtumatiedoista ja muista selittävistä tekijöistä. •Kun diagnoosi on tehty alkuvaiheessa oikein, lievän aivovamman saaneista valtaosa toipuu ennalleen ja palaa töihin. Keskivaikea aivovamma voi aiheuttaa pitkittyneitä tai pysyviäkin toimintakykyä rajoittavia oireita, ja potilaat tarvitsevat kuntoutusta. Sitä vaikeamman aivovamman saaneet eivät yleensä kykene palaamaan työelämään.
 • Högberg, Ulf; Fellman, Vineta; Thiblin, Ingemar; Karlsson, Ruth; Wester, Knut (2020)
  Aim Specific birth-related fractures have been studied; underestimates might be a problem. We aimed to assess all fractures diagnosed as birth-related as well as other neonatal fractures. Methods A population-based study on all infants born in Sweden 1997-2014; data were retrieved from the Swedish Health Registers (10th version of International Classification of Diseases. Outcome measures were birth-related fractures (ICD-10 P-codes) and other neonatal fractures (ICD-10 S-codes). Results The overall fracture incidence was 2.9 per 1000 live birth (N = 5336); 92.6% had P-codes and 7.4% (S-codes). Some birth-related fractures were diagnosed beyond the neonatal period. Other neonatal fractures could have been birth-related. Clavicle fracture (88.8%) was associated with adverse maternal and infant anthropometrics and birth complications. The few neonates with rib fractures all had concomitant clavicle fracture. For skull fractures, a minor part was birth-related and most were associated with accidents. Half of the long bone fractures were associated with accidents. Birth-related femur fractures were associated with bone fragility risk factors. Five infants with abuse diagnoses had fractures: skull (4), long bone (2) and rib (1). Conclusion Birth-related and other neonatal fractures are rarely diagnosed. Difficult birth is the main contributor to birth-related fracture and accidents to other neonatal fractures.
 • Mäkelä, Aaro (Helsingfors universitet, 2009)
  Teollisuusmaissa - ja siten Suomessakin - tapaturmakuolemat ovat ylivoimaisesti suurin syy lasten ja nuorten kuolemiin. Maailmanlaajuisesti tapaturmakuolleisuus lasten ja nuorten ikäluokissa on vielä suurempi. Tapaturmat muodostavat maailmassa hiukan alle puolet lasten ja nuorten kuolemista ollen toiseksi yleisin kuolinsyy. Tutkielma käsittelee Oikeuslääketieteen laitoksella vuosina 1996-2005 tutkittuja alle kaksikymmentävuotiaita lapsia ja nuoria, joiden kuolemanluokkana on ollut tapaturma. Tapauksia oli 249, joista 192 valittiin tutkimukseen. Kuolemantapaukset eroteltiin pääluokkiin kuolemantyypin ja -paikan suhteen. Korrelaatioita etsittiin ajan, iän ja sukupuolen suhteen. Poikien tapaturmat olivat yleisempiä kaikissa ikäluokissa, tapaturmatyypeissä ja - paikoissa. Tapaturmakuolemat yleistyivät pojilla iän suhteen, mutta tytöillä vastaavaa ilmiötä ei havaittu. Liikenneonnettomuudet muodostivat yli puolet tapaturmista. Tie ja yksityisasunto olivat yleisimmät tapaturmapaikat. Pienen otoksen takia ajan suhteen ei huomattu merkitsevää muutosta.
 • Korpilahti, Ulla; Hakulinen, Tuovi; Parkkari, Jari; Koivusilta, Leena; Parkkari, Inkeri; Rajamäki, Riikka; Heinonen, Kristiina; Ojanperä, Ilkka; Serlo, Willy; Lillsunde, Pirjo (2019)
 • Saarinen, Tuure; Mäkisalo, Heikki (2017)
 • Nurmi-Lüthje, Ilona; Lillsunde, Pirjo (2018)
  Päihteiden käyttö lisää tapaturmariskiä ja vammojen vakavuutta. Vaara kuolla päihtyneenä tapaturmassa on miehillä kuusinkertainen naisiin verrattuna. Alkoholin aiheuttama kuormitus päivystyksissä lisääntynee uuden alkoholilain vuoksi. Päivystysyksiköissä on hyödyllistä testata tapaturmapotilaan veren alkoholipitoisuus ja keskustella testin tuloksesta. Päihdeongelmien varhainen tunnistaminen sekä potilaan tukeminen ja hoitoonohjaus ovat tärkeitä haittojen ehkäisemiseksi.
 • Lillsunde, Pirjo; Liira, Helena (2018)
  Olennaista on turvallisuutta ylläpitävien tekijöiden vahvistaminen.