Browsing by Subject "Anticoagulants"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 24
 • Atula, Sari; Pesonen, Anne; Färkkilä, Markus (2019)
 • Siironen, Päivi; Nykänen, Taina (2018)
 • Sinisalo, Juha; Putaala, Jukka; Roine, Risto O. (2020)
 • Sivula, Mirka; Lassila, Riitta (2020)
 • Helin, Tuukka A.; Virtanen, Lauri; Manninen, Mikko; Leskinen, Jarkko; Leppilahti, Juhana; Joutsi-Korhonen, Lotta; Lassila, Riitta (2017)
  Factor Xa inhibitors (FXaI) apixaban and rivaroxaban are used for thromboprophylaxis after major elective orthopaedic surgery. Because few patient sample studies exist, we postoperatively assessed patients undergoing unilateral total hip arthroplasty, including 22 treated with apixaban (2.5 mg BID) and 20 treated with rivaroxaban (10 mg OD). We collected blood samples before and 3 h after drug intake at 4 time points, preoperatively, as well as on day 1, week 1 (day 2-8) and day 28 post-operation. APTT and PT were immediately analysed. Calibrated anti-FXa activity, Russel's Viper Venom Time (RVVT) and thrombin generation (TG; Calibrated Automated Thrombogram(A (R))) captured the effects of FXaI on coagulation and TG. APTT and PT remained within the reference interval throughout, and did not correlate with FXaI levels (PT R-2 = 0.44, APTT R-2 = 0.07). Mean apixaban concentration at the peak varied by eightfold (19-153 ng/mL), but rivaroxaban only by 1.5-fold (111-183 ng/mL). Rivaroxaban, but not apixaban prolonged RVVT at peak levels. Both FXaIs had a prolonged lag time of TG (p <0.001). Rivaroxaban decreased ETP peak at all time points and reached a minimum at day 28 (540 nM/min at rivaroxaban 184 ng/mL, p <0.001), while rivaroxaban trough levels were low and ETP values normal. However, with apixaban, after an initial decrease, ETP did not differ between peak and trough levels until decreasing on day 28 at peak (990 nM/min at apixaban 112 ng/mL, p = 0.005). In conclusion, due to different dosing and pharmacology rivaroxaban and apixaban distinctly inhibited TG under postoperative conditions.
 • Parikka, Hannu; Raatikainen, Pekka (2018)
 • Mustonen, Pirjo; Lehto, Mika; Putaala, Jukka (2018)
 • Tiili, Paula; Lehto, Mika; Meretoja, Atte; Nieminen, Tuomo; Pakarinen, Sami; Tatlisumak, Turgut; Putaala, Jukka (2016)
 • Rissanen, Antti; Herse, Fredrik; Rossi, Jari; Säävuori, Niina; Roine, Risto O.; Pakarinen, Sami (2021)
  Lähtökohdat : Suoria antikoagulantteja ja varfariinia käytetään ei-läppäperäiseen eteisvärinään liittyvän aivohalvauksen estossa, mutta toistaiseksi eri antikoagulaatiolääkityksellä olevista suomalaisista potilaista on rajallisesti tosielämän tietoon perustuvia tutkimuksia. Menetelmät : utkimme rekisteritiedolla antikoagulaatiohoitoa saavien eteisvärinäpotilaiden palvelukäyttöä, lääkitystä sekä potilasprofiilia. Tarkastelimme lääkesegmenteittäin sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä ja kustannuksia sekä aivotapahtumista ja ruoansulatuskanavan vuodoista johtuvia erikoissairaanhoidon ja ¬perusterveydenhuollon käyntejä ja hoitopäiviä potilailla, jotka olivat käyttäneet vähintään vuoden ¬samaa antikoagulanttia. Tulokset : Varfariinia ja apiksabaania määrätään keskimäärin vanhemmille ja korkeamman riskin potilaille kuin muita antikoagulantteja. Eteisvärinäpotilaiden yhteenlasketut sote-palveluiden kustannukset olivat vuonna 2018 noin 2 miljardia euroa. Haittatapahtumista aivoinfarktit ja aivotapahtumien jälkitilat aiheuttivat eteisvärinä¬potilaille eniten palvelukäyttöä. Päätelmät : Eteisvärinäpotilaiden hoidosta kertyy yhteiskunnalle suuria kustannuksia. Suoria antikoagulantteja ja varfariinia käyttävien potilaiden välillä on eroja potilasprofiilissa sekä palvelukäytössä ja sen kustannuksissa.
 • Nummela, Mari; Haaramo, Anu; Numminen, Jussi (2020)
 • Vahtera, Annukka; Valkonen, Miia; Huhtala, Heini; Pettila, Ville; Kuitunen, Anne (2017)
  Introduction: In intensive care unit (ICU) patients, subcutaneous low-molecular weight heparin thromboprophylaxis results in lower plasma anti-factor Xa (anti-FXa) levels compared to general ward patients. The aim of this study was to examine whether enoxaparin thromboprophylaxis given as a continuous intravenous infusion (CII) results in more constant and predictable anti-FXa concentration than standard subcutaneous bolus (SCB) administration. Materials and methods: This was a prospective, single-blind, multicenter, randomized controlled trial where ICU patients requiring thromboprophylaxis received enoxaparin either 40 mg as a SCB once daily or 40 mg as a CII over 24 h for three consecutive days. The primary outcome was maximum serum anti-FXa concentration (C-max24 (h)) within the first 24 h; the secondary outcome was anti-FXa area under the curve (AUC)((0-24 h)). Trough level was measured at 72 h. Results: Thirty-nine patients were included in the intention to treat analysis. The median anti-FXa C-max24 (h) was 0.05 (interquartile range, IQR, 0.05-0.18) IU/ml in the CII group and 0.18 (IQR, 0.12-0.33) IU/ml in the SCB group (p= 0.05). Median anti-FXa AUC((0-24 h)) was 1.20 (IQR, 0.98-2.88) in the CII and 1.54 (IQR, 1.22-4.12) in the SCB group (p = 0.095). After 72 h, 66.7% of patients in the CII group had a detectable anti-FXa concentration of > 0.1 IU/ml, compared with 16.7% in the SCB group (p = 0.019). Conclusions: Continuous infusion of enoxaparin led to lower anti-FXa C-max24 h than standard SCB administration. No difference in anti-FXa AUC(0-24) (h) was detected.
 • Kettunen, Raimo; Suvisaari, Jaana; Tiihonen, Jari; Ruskoaho, Heikki; Huikuri, Heikki (2020)
  Monet masennus- ja psykoosilääkkeet pidentävät QT-aikaa ja voivat siten altistaa käyttäjänsä äkkikuolemalle. Näiden lääkkeiden aloitus edellyttää riskinarviointia ja jatkuva käyttö muun muassa EKG-seurantaa. Varsinkin klotsapiini voi aiheuttaa kardiomyopatian tai ennen sitä myokardiitin, jonka ilmetessä lääkitys kannattaa keskeyttää. Monet psykoosilääkkeet huonontavat kardiologista riskiprofiilia, sillä ne lisäävät painoa ja muuttavat glukoosi- ja lipidiaineenvaihduntaa. Psyykenlääkehoitoja aloitettaessa kannattaa tehdä kardiovaskulaarinen riskinarvio, ja heti, kun potilaan psyykkinen tila sen sallii, puuttua erityisesti tupakointiin ja painon lisääntymiseen elintapainterventiolla tai jopa lääkitystä muuttamalla. Psyykenlääkkeiden sekä sydän- ja verisuonitautilääkkeiden välillä esiintyy merkittäviä yhteisvaikutuksia. Eräät masennuslääkkeet voivat aiheuttaa vuotokomplikaatioita tukosta estävien lääkkeiden ja antikoagulanttien kanssa. Yhteisvaikutusriski on erityisen suuri monilääkityillä vanhuksilla.
 • Udd, Marianne; Saarnio, Juha (2019)
  Vuotopotilaalle aloitetaan protonipumpun estäjälääkitys, ja gastroskopia pyritään tekemään 24 tunnissa sairaalaan tulosta. Maltillinen verensiirtostrategia, jossa hemoglobiinin tavoitepitoisuus on 70 g/l, parantaa potilaan ennustetta verrattuna liberaalimpaan strategiaan Endoskooppisessa hoidossa adrenaliiniruiskutukseen on liitettävä toinen menetelmä: liimaus, vuodon termaalinen koagulaatio tai klipsaus. Jos vuoto uusii, gastroskopia ja vuodon tyrehdytys endoskooppisesti toistetaan. Jos vuoto yhä jatkuu, potilas ohjataan angioembolisaatioon tai päivystysleikkaukseen.
 • Pitkälä, Kaisu; Strandberg, Timo (2018)
 • Anttila, Vesa; Juvonen, Tatu; Satta, Jari; Kohonen, Mika; Jaakkola, Pekka (2021)
  • Sepelvaltimoiden ohitusleikkauksella voidaan helpottaa oireita ja vähentää kuoleman riskiä iskeemistä sepelvaltimotautia sairastavilla potilailla. • Ohitusleikkauksella saavutetaan erinomaiset pitkäaikaistulokset. Se on suositeltava revaskularisaatiomuoto varsinkin pitkälle edenneen ja vasenta päärunkoa ahtauttavan sepelvaltimotaudin hoidossa. • Diabeetikoilla ohitusleikkauksella saavutetaan pitkäaikaisempi hoitotulos kuin perkutaanisella ¬pallolaajennus- ja verkkoputkihoidolla. • Suomessa on merkittäviä alueellisia eroja sepelvaltimotaudin revaskularisaatiomuotojen käytössä.
 • Hekkala, Anna-Mari; Laukkanen, Jari; Airaksinen, Juhani (2021)
  • Sepelvaltimotautipotilaan ennustetta määrittää pitkälti sekundaariprevention onnistuminen – ¬siis diagnoosin varmistumisen jälkeen toteutettu pitkäaikaishoito. • Keskeisiä onnistumisen elementtejä ovat potilaan sitouttaminen näyttöön perustuvaan lääkehoitoon, ¬sydänterveellinen ruokavalio, painonhallinta, tupakoimattomuus ja liikunta. • Jokaiselle sepelvaltimotautia sairastavalle potilaalle tulisi tarjota mahdollisuus sydänvalmennukseen, ¬jonka avulla tuetaan sekundaariprevention osa-alueiden toteutumista, tarjotaan vertaistukea ja tuetaan ¬hyvää elämänlaatua. • Hoitopolkujen tulee olla katkeamattomia, jotta hoito voisi toteutua asetettujen tavoitteiden ja ¬suositusten mukaisesti.
 • Lehto, Mika; Mäkynen, Heikki (2018)
 • Ahonen, Jouni; Joutsi-Korhonen, Lotta; Lassila, Riitta (2017)