Browsing by Subject "Athletes"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-7 of 7
 • Parikka, Hannu; Raatikainen, Pekka (2018)
 • Partanen, Jenna; Keski-Rahkonen, Anna (2021)
  Nuori urheilija tasapainoilee opintojen ja urheilun välillä. Stressi, suorituspaineet, paine erikoistua varhain yhteen lajiin, loukkaantumiset ja epäonnistumiset voivat uhata nuoren urheilijan henkistä hyvinvointia, mikä voi pahimmillaan johtaa uupumiseen ja masennukseen. Suhteellinen energiavaje, syömishäiriöt ja väkivalta ovat urheilijan hyvinvoinnin uhkia. Lääkäri voi auttaa ongelmien tunnistamisessa ja selvittelyssä. Vanhemmilla, valmentajilla ja urheilujärjestelmällä on tärkeä tehtävä nuoren urheilijan henkisen ¬hyvinvoinnin tukijoina.
 • Poutanen, Tuija; Hiippala, Anita (2018)
  Sydänperäiset äkkikuolemat ovat lapsilla harvinaisia. Jos lapsi liikkuu liikuntasuosituksen mukaan, liikunnan määrä voi olla yhtä suuri kuin kilpaurheiluvalmennuksessa. Esitiedot ja tutkimuslöydökset riittävät sydänsairauden seulomiseksi. EKG:tä ei suositella seulontaluonteiseen käyttöön. Suomessa on kouluterveydenhuollossa kattava terveystarkastusjärjestelmä, jossa sydänterveystarkastus voidaan toteuttaa kaikille lapsille.
 • Laine, Merja K.; Eriksson, Johan G.; Kujala, Urho; Sarna, Seppo (2016)
  Eetti­sesti ter­veellä poh­jalla oleva huippu-ur­heilu nuo­rena näyt­tää olevan yhtey­dessä keski­ver­to­väestöä ter­veempään ja ­lii­kun­nal­li­sempaan van­huuteen. Eri­tyisen suo­tuisa vai­kutus ­huip­pu-ur­hei­lulla on kardio­me­ta­bo­listen häi­riöiden esiin­ty­miseen.
 • Lehto, Mika; Kytö, Ville; Lehtonen, Jukka; Tuohinen, Suvi; Laukkanen, Jari; Mjøsund, Katja; Nikus, Kjell; Valtonen, Maarit (2021)
  • Nuorten urheilijoiden COVID-19-infektiot ovat pääosin olleet lieväoireisia tai oireettomia. • SARS-CoV-2-virus ei ole erityisen sydänhakuinen, mutta vaikeissa, sairaalahoitoa vaatineissa tilanteissa sydänlihaksen tai -pussin tulehdusta on nähty usein. • Tutkimuksissa pienellä osalla urheilijoista on todettu magneettikuvauksella sydäntulehdukseen ¬sopivia löydöksiä. • Paluu urheiluun COVID-19-taudin jälkeen tulee aina tehdä vähitellen. Mikäli infektioon on liittynyt ¬sydäntulehdus, täysipainoinen urheilu voi alkaa vasta täydellisen toipumisen jälkeen.
 • Patja, Kristiina; Borodulin, Katja (2020)
  • Nikotiini ei näytä parantavan voimantuottoa, kestävyyttä eikä harjoittelusta palautumista. • Nikotiinituotteita voi pitää yleisesti urheilijan elimistön puolustusjärjestelmän kannalta haitallisina. • Nikotiinia ei ole luokiteltu dopingaineeksi (WADA), mikä kertoo siitä, ettei sen käyttö paranna urheilijan suorituskykyä. • Kilpaurheilijoilla nikotiinituotteiden käyttö perustuu uskomuksiin ja samanlaisiin kemiallisen riippuvuuden kokemuksiin kuin muillakin niistä riippuvaisilla henkilöillä.