Browsing by Subject "Atlas/ti - analyysiohjelma"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Rahko, Mervi (2003)
    Espanjassa vaikuttaa talvisin arviolta lähes 15 000 suomalaisen yhteisö. Suurin osa heistä on eläkeläisiä, jotka ovat valinneet talviasumispaikakseen Espanjan Aurinkorannikon. Tutkimusaineisto koostuu keväällä 1998 Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen Vanhuuden voimavarat -projektin järjestämän Espanjan talvisuomalaisille suunnatun kirjoituskilpailun sadosta. Tämän Elämää Espanjassa -keruun tarkoituksena oli saada tietoa millaisia muutoksia Espanjassa asuvien suomalaisten elämässä on tapahtunut ja millaista on arkielämä Aurinkorannikolla. Kirjoituskilpaan tuli vastauksia 51 kappaletta. Näistä lähemmän tarkastelun kohteeksi valittiin tiettyjen kriteerien perusteella 18 eläkeläisen omaelämäkerralliset kirjoitukset. Tutkimuksen huomion kohteeksi fokusoituu elämän sosiaalisten suhteiden alue. Tutkimusongelmana on selvittää, miten Espanjassa talvensa asuvat suomalaiset näkevät itsensä ja millä tavoin muut ihmiset nivoutuvat heidän elämäänsä omaelämäkerrallisten kirjoitusten valossa. Tutkimusote on kvalitatiivinen. Kirjoittajaa ja hänen sosiaalisia suhteitaan lähdettiin tutkimaan tehden tarkkaa sisällöllistä erittelyä teemoihin. Ohjenuorana oli kirjata kaikki kirjoittajaan itseensä liittyvät kuvaukset sekä teksteissä mainitut muut henkilöt ja heihin liittyvät maininnat. Temaattisen aukipurkamisen kautta löydettiin kunkin teema-alueen ydin. Aineiston järjestämisen apuna toimi Atlas/ti-analyysiohjelma. Aineistoa lähestyttiin ilman etukäteen ohjaavaa viitekehystä. Tutkimus liittyy osaltaan sosiaalipolitiikan laitoksella harjoitettavaan elämäkertatutkimustraditioon. Tutkimus jäsentyy sen mukaan mitä kirjoittajat kertovat itsestään, muuttokumppanistaan, Suomen ihmisistä, Espanjan espanjalaisista ja muista ulkomaalaisista sekä millainen on kirjoittajien suhde Espanjan suomalaisyhteisöön. Kirjoittajat kuvaavat itseään myönteisessä valossa. Fyysinen terveys on parempi kuin aiemmin ja onnellisuuden kokemukset ovat lisääntyneet. Oleellista on erottautua tavallisesta viikkoturistista. Espanjaan muuttoidea on usein saatu tuttavilta. Monet muuttavat puolisonsa kanssa. Espanjassa parisuhde tiivistyy. Yksin muuttavatkaan eivät koe itseään yksinäisiksi. Espanjassa alkuun pääsyyn auttaa usein jo siellä olevat tuttavat. Auttajaverkoston merkitys korostuu ikäännyttäessä. Sukulaisten jättäminen Suomeen ei ole ristiriidaton asia. Vanhempien osalta kohdataan hoivavastuuta. Isovanhemmuuden velvoitteet, oikeudet ja ilot pohdituttavat. Suomen ihmisiin pidetään yhteyttä ja heidän Espanjan vierailunsa koetaan antoisiksi. Suomalaisten koetaan olevan Espanjan talviasukkaille kateellisia ja tätä kateutta yritetään vaimentaa. Espanjalaisia sekä ihaillaan että kritisoidaan. Heidän kanssaan ei solmita ystävyyssuhteita. Välimatkaa pidetään myös Aurinkorannikon ulkomaalaisiin nähden. Espanjassa lähipiiri muodostuukin lähinnä muista Espanjan talvisuomalaista. Suomi säilyy kotimaana ja tulevaisuudessa sinne palataan kokovuotisiksi asukkaiksi. Keskeisinä lähteinä mainittakoon Antti Kariston Espanjan suomalaisiin liittyvät tutkimukset.