Browsing by Subject "B-solu"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-3 of 3
  • Gröhn, Mari (Helsingin yliopisto, 2021)
    Kypsä B-lymfosyytti voi aktivoitua kohdattuaan sopivan antigeenin tai esimerkiksi ympäristön tulehdusvälittäjäaineiden vaikutuksesta. Järjestäytyneet imukudokset, ja etenkin niiden itukeskukset, tarjoavat otollisen ympäristön B-soluaktivaatiolle. Aktivaation seurauksena B-solu voi alkaa tuottaa pintansa B-solureseptorin kaltaista, mutta liukoisessa muodossa olevaa vasta-ainetta soluvälitilaan. Aluksi aktivoitunut B-solu tuottaa IgM-luokan vasta-ainetta, mutta luokanvaihdon seurauksena B-solu voi alkaa tuottaa esim. IgA-luokan vasta-aineita. IgA on yleisin immunoglobuliiniluokka aikuisen naudan limakalvojen pintaeritteissä, mutta sikiöaikana sen erittyminen on hyvin vähäistä. Aikuisella eläimellä suoliston alueella IgA-luokanvaihtoa tapahtuu järjestäytyneiden imukudosten, kuten Peyerin levyjen itukeskuksissa ja paikallisesti esimerkiksi lamina propriassa. IgA:lla on keskeinen rooli limakalvojen immuunipuolustuksessa, ja sen toiminta on yhdistetty mm. normaalin suoliston mikrobiston säätelyyn. NR4A1-proteiini kuuluu NR4A-tumareseptoriperheeseen, joka säätelee DNA-transkriptiota. NR4A1:n määrän lyhytaikainen lisääntyminen on yhdistetty aikaisemmissa tutkimuksissa mm. antigeenin aikaansaamaan aikaiseen B-soluaktivaatioon. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko naudan sikiöllä havaita fluoresenssimikroskopian avulla lymfosyyttiaktivaation seurauksena aktivoituneita IgA+ soluja ileumin alueen Peyerin levyissä ja niiden läheisissä kudoksissa. Tutkimuksessa hyödynnettiin ileumin kudosleikkeitä, jotka oli saatu 11 vasikasta normaalien teurastamoprosessien yhteydessä. Sikiöiden iät vaihtelivat 200 ja 290 tiineysvuorokauden välillä. Fluoresenssimikroskoopin avulla laskettiin kaksoispositiiviset (IgA+, NR4A1+) solut leikkeissä. Kaksoispositiivisia (IgA+, NR4A1+) soluja havaittiin systemaattisesti kaikissa tutkituissa kudosleikkeissä. Kaksoispositiiviset solut jakautuivat etenkin interfollikulaari- ja villusalueelle, mutta joitakin soluja oli havaittavissa myös Peyerin levyjen follikkeleissa ja kupolialueella. Tämä tutkimus antaa viitteitä siitä, että naudan suolistossa tapahtuu varhaista B-lymfosyyttiaktivaatiota jo sikiöaikana. Tapahtumaa ohjaavat tekijät ovat kuitenkin vielä epäselviä.
  • Xu, Man; Perdomo, Maria; Mattola, Salla; Pyöriä, Lari; Toppinen, Mari; Qiu, Jianming; Vihinen-Ranta, Maija; Hedman, Klaus; Nokso-Koivisto, Johanna; Aaltonen, Leena-Maija; Söderlund-Venermo, Maria (2021)
    Human bocavirus 1 (HBoV1), a nonenveloped single-stranded DNA parvovirus, causes mild to life-threatening respiratory tract infections, acute otitis media, and encephalitis in young children. HBoV1 often persists in nasopharyngeal secretions for months, hampering diagnosis. It has also been shown to persist in pediatric palatine and adenoid tonsils, which suggests that lymphoid organs are reservoirs for virus spread; however, the tissue site and host cells remain unknown. Our aim was to determine, in healthy nonviremic children with preexisting HBoV1 immunity, the adenotonsillar persistence site(s), host cell types, and virus activity. We discovered that HBoV1 DNA persists in lymphoid germinal centers (GCs), but not in the corresponding tonsillar epithelium, and that the cell types harboring the virus are mainly naive, activated, and memory B cells and monocytes. Both viral DNA strands and both sides of the genome were detected, as well as infrequent mRNA. Moreover, we showed, in B-cell and monocyte cultures and ex vivo tonsillar B cells, that the cellular uptake of HBoV1 occurs via the Fc receptor (FcγRII) through antibody-dependent enhancement (ADE). This resulted in viral mRNA transcription, known to occur exclusively from double-stranded DNA in the nucleus, however, with no detectable productive replication. Confocal imaging with fluorescent virus-like particles moreover disclosed endocytosis. To which extent the active HBoV1 GC persistence has a role in chronic inflammation or B-cell maturation disturbances, and whether the virus can be reactivated, will be interesting topics for forthcoming studies. IMPORTANCE Human bocavirus 1 (HBoV1), a common pediatric respiratory pathogen, can persist in airway secretions for months hampering diagnosis. It also persists in tonsils, providing potential reservoirs for airway shedding, with the exact location, host cell types, and virus activity unknown. Our study provides new insights into tonsillar HBoV1 persistence. We observed HBoV1 persistence exclusively in germinal centers where immune maturation occurs, and the main host cells were B cells and monocytes. In cultured cell lines and primary tonsillar B cells, we showed the virus uptake to be significantly enhanced by HBoV1-specific antibodies, mediated by the cellular IgG receptor, leading to viral mRNA synthesis, but without detectable productive replication. Possible implications of such active viral persistence could be tonsillar inflammation, disturbances in immune maturation, reactivation, or cell death with release of virus DNA, explaining the long-lasting HBoV1 airway shedding.