Browsing by Subject "Bone Marrow"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-4 of 4
 • Lundgren, Sofie; Keränen, Mikko (2021)
  Aplastinen anemia on harvinainen hematologinen autoimmuunisairaus, jossa verisolujen tuotanto vähenee, mikä aiheuttaa anemian, vuototaipumuksen ja infektioalttiuden. Aplastinen anemia on itsenäinen sairaus sytopenioita aiheuttavien, osin päällekkäisten, luuytimen vajaatoimintatilojen kirjossa. Sen syntymekanismi on monimutkainen, mutta immunosuppressiivisen hoidon yleensä hyvä teho on osoitus taudin immunologisesta luonteesta. Keskeisiä ovat autoreaktiiviset sytotoksiset T-solut. Aplastinen anemia diagnosoidaan ja hoidetaan pääasiassa yliopistosairaaloissa. Ikä on tärkein taudin hoitoa määrittävä tekijä, mutta lähes kaikille potilaille on tarjolla tehoavaa hoitoa. Ilman hoitoa potilaat menehtyvät verenvuotoihin ja infektioihin.
 • Koskenvuo, Minna; Ryhänen, Samppa (2018)
  • Trombosytopenia on yleinen löydös yleislääkärin lapsipotilaalla. • Tavallisin on immunologinen trombosytopenia. Sen ennuste on erittäin hyvä ja vakavat vuodot ovat harvinaisia. • Akuutisti sairaalla lapsella trombosytopenia voi olla oire vakavasta infektiosta tai leukemiasta. • Pysyvä perinnöllinen trombosytopenia ja sen taustalla oleva seurantaa tai hoitoa vaativa oireyhtymä on tärkeää tunnistaa.
 • Mervaala, Elina (Helsingfors universitet, 2016)
  Luuytimen stromaalisista soluista (bone marrow stromal cells, BMSCs) on saatu lupaavaa näyttöä akuutin munuaisvaurion hoidossa. Reniini-angiotensiini-järjestelmä (reninangiotensin system, RAS) säätelee BMSC-solujen kypsymistä luuytimessä, joten sen häiriöt voivat heijastua muutoksina BMSC-solujen terapeuttisessa potentiaalissa. Tutkimme kaksoistransgeenisten rottien luuytimen stromaalisia kantasoluja (transgenic bone marrow stromal cells, TG-BMSCs) rotan akuutin munuaisvaurion hoidossa. Kaksoistransgeeniset rotat ilmentävät ihmisen angiotensinogeeniä ja ihmisen reniiniä, ja ne mallintavat jatkuvaa RAS-aktivaatiota. Vertailussa käytettiin tavallisten Sprague Dawley -rottien luuytimen kantasoluja (SD-BMSCs). SD-rottien akuutti munuaisvaurio saatiin aikaan iskemia-reperfuusio-menetelmällä. Immunohistokemiassa tarkasteltiin munuaisten inflammaation vaikeusastetta ED-1-markkerin avulla. Rottien seerumin urea- ja kreatiniinipitoisuudet mitattiin. Munuaiskudoksen nekroosin astetta arvioitiin histologisesti. BMSC-solujen happiradikaalien tuotantoa ja mitokondriaalista respiraatiota havainnoitiin. Mikroarraylla tutkittiin solujen geeniekspression muutoksia. Tutkimuksessa havaittiin poikkeavuuksia TG-BMSC-soluissa. Solut olivat fenotyypiltään proinflammatorisia ja niiden mitokondriot olivat dysfunktionaalisia. AKI:n yhteydessä annosteltuna solut pahensivat vauriota ja aiheuttivat merkittävää kuolleisuutta. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että BMSC-solujen altistuminen jatkuvalle RASaktivaatiolle voi aiheuttaa niissä pysyviä muutoksia ja huonontaa niiden terapeuttista tehoa dramaattisestikin.
 • Pettersson, Tom (2016)
  Anemia on tavallinen ongelma monissa pitkäaikaisissa reumasairauksissa. Tavallisimmat anemian syyt reumasairauksissa ovat tulehdukseen liittyvä raudankäyttöhäiriö sekä ­maha-suolikanavan verenvuodosta johtuva raudanpuute. Raudankäyttöhäiriö johtuu interleukiini 6:n indusoiman hepsidiinin vaikutuksesta raudan kuljetukseen ­suolistossa ja retikuloendoteliaalijärjestelmässä. Tulehduksellista sairautta sairastavan raudanpuute voidaan yleensä tunnistaa määrittämällä seerumin ­ferritiini- ja transferriinireseptoripitoisuus. Tulehdusanemia lievittyy reumasairauden tehokkaalla hoidolla perinteisillä reumalääkkeillä, glukokortikoideilla tai biologisilla lääkkeillä. Itsepintaisen tulehdusanemian hoitoon voidaan harkita rautalääkitystä, jossa parenteraaliset valmisteet ovat etusijalla.