Browsing by Subject "Burial"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-3 of 3
  • Coppock, Rachel L.; Lindeque, Penelope K.; Cole, Matthew; Galloway, Tamara S.; Nakki, Pinja; Birgani, Hannah; Richards, Saskiya; Queiros, Ana M. (2021)
    Microplastics are ubiquitous in the marine environment, however, the mechanisms governing their uptake by, and burial within, seabed habitats are poorly understood. In this study, microplastic burial and its impact on fauna-mediated sedimentary processes was quantified at three coastal sites, and the potential contribution of burrowing faunal communities to this process assessed via functional trait diversity analysis of field data. In addition, laboratory exposures were used to assess whether sediment-processing undertaken by the brittlestar Amphiura filiformis, a key species in the sampled area, could explain the burial of microplastic fibres. Field observations confirmed broad-scale burial of microplastics across the coastal seabed, consistent across sites and seasons, with microplastic sequestration linked to benthic-pelagic exchange pathways, driven by burrowing fauna. Brittlestars were observed to bury and line their burrow walls with microfibres during experiments, and their burial activity was also modified following exposure to nylon fibres, relative to controls. Collectively, these results indicate that biodiverse and functionally important seabed habitats act as microplastic sinks, with burrowing fauna contributing to this process via well-known benthic-pelagic pathways, the rates of which are modified by plastic exposure.
  • Ranta, Lauri (Helsingin yliopisto, 2019)
    Tässä tutkielmassa tarkastelen rumpukomppien hienorytmisiä ominaisuuksia UK garage -artisti Burialin (William Emmanuel Bevan) musiikissa. UK garage on elektronisen tanssimusiikin tyylilaji, joka kehittyi Yhdistyneessä kuningaskunnassa 90-luvulla. Bevan on käyttänyt musiikkinsa tuottamiseen Sound Forge -äänieditoria, jossa ei ole sekvensseriä. Hän on toisaalta tehnyt ainakin Unite-kappaleen sekvensserisellä ohjelmalla. Tutkielmassa selvitetään miten sekvensserin käyttämättömyys ilmenee rumpuiskujen kestoissa ja vertautuu sekvensserillä luotuihin rytmeihin. Aineistona on kahden tahdin mittaiset näytteet yhdeksästä Burialin sekä yhdestä El-B:n kappaleesta. El-B on eräs Bevanin suurimmista musiikillisista vaikutteista rytmiikan osalta. Rumpuiskujen ajalliset poikkeamat metrisestä pulssista on mitattu Ableton Live -ohjelman avulla. Mittaustuloksista on muodostettu kuvaajat, joissa x-akselilla on musiikin metrinen pulssi ja y-akselilla iskun ajallinen poikkeama millisekunneissa. Java-ohjelmointikielellä kirjoitetun ohjelman avulla mittaustuloksista on myös laskettu peräkkäisten kuudestoistaosien väliset swing-suhteet. Ohjelman avulla on saatu kunkin näytteen swing-suhteiden keskiarvo, varianssi, keskihajonta ja pienin sekä suurin arvo. Systemaattista rytmistä fraseerausta löytyi kaikista näytteistä. Burialin kappaleissa swing-suhde vaihteli suoran 1:1 ja jopa yli 3:1 välillä. Swingiä oli enimmäkseen peräkkäisten kuudestoista- osien välillä, mutta joissain tapauksissa myös kahdeksasosien välillä. El-B:n ja Burialin rumpukomppien rytmiikka oli hyvin samankaltaista. Sekvensserin avulla tehdyt kappaleet erottuivat iskujen tarkkuudessa ja vaikuttaa siltä, että Unite-kappaleen lisäksi myös Lambeth on tehty sekvensserin avulla. Useassa näytteessä etenkin bassorummun iskuissa toistui tanssimusiikille tyypillinen kuvio, jossa isku on ensin painollisella tahdinosalla ja sitten seuraavan painollisen osan kuudestoistaosa-kohoiskulla. Mittausten tekemistä ja swing- suhteiden arvioimista vaikeutti hi-hat-symbaalien hitaasti voimistuvat alukkeet. Tämä tutkimus antaa metodologisen mallin niille tutkijoille, jotka ovat kiinnostuneita musiikin hienorytmisiä ominaisuuksia.
  • Koski, Kaarina; Moilanen, Ulla (Gaudeamus, 2019)