Browsing by Subject "C-vitamiini"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-4 of 4
 • Hemilä, Harri (2006)
  C‐vitamiini löydettiin viime vuosisadan alku­puolella vastauksena kysymykseen, minkä aineen puutos aiheuttaa keripukin (Forsius 1997, Hemilä 2006, National Library of Medicine 2006a). Pian tämän jälkeen C‐vitamiinista väitettiin olevan hyötyä myös hengitystieinfektioissa. Laajemman kiinnostuksen kohteeksi kysymys tuli 1970‐luvun alussa nobelisti Linus Paulingin herättämän keskustelun johdosta (Klemola 1973, National Library of Medi­cine 2006b). Pauling (1971) tarkasteli aiemmin julkaistuja lumekontrolloituja tutkimuksia ja päätteli, että gramma‐annoksina C‐vitamiini estää flunssia ja lievittää niiden oireita. ...
 • Hemilä, Harri (2006)
  Hyvä Terveys (2/06) käsitteli lyhyesti C-vitamiinin vaikutusta flunssaan, mutta kirjoitus antoi jonkin verran harhaanjohtavan käsityksen aiheesta. Siinä viitattiin kotimaiseen katsaustutkimukseen, joka on minun laatimani. Lisäksi olen kirjoittanut väitöskirjan, joka käsittelee C-vitamiinia ja flunssaa.
 • Järvinen, R (Kela, 1996)
  Studies in social security and health 11
  Tutkimuksessa oli tarkoitus selvittää antioksidanttisten vitamiinien saanti Kansaneläkelaitoksen autoklinikkatutkimuksen ravintoaineistossa, arvioida ravintotietojen luotettavuutta, selvittää antioksidanttisten vitamiinien ja henkilöiden muiden ominaispiirteiden välisiä yhteyksiä sekä tutkia niiden saannin suhdetta keuhkosyövän ilmaantuvuuteen. Vuosina 1967–1972 selvitettiin haastattelemalla 5 304 miehen ja 4 750 naisen ruoankäyttö edellisenä vuonna. Tutkimukseen osallistui 15-vuotiaita tai sitä vanhempia henkilöitä 27 paikkakunnalta. Miehet saivat keskimäärin karoteenia 1,76, E-vitamiinia 8,51 ja C-vitamiinia 79,4 mg/vrk. Naisten vastaava saanti oli 2,46, 6,56 ja 83,7 mg/vrk. Vuonna 1983 beetakaroteenipitoisuus analysoitiin 341 seeruminäytteestä, jotka oli säilytetty pakastettuina (-20 °C). Naisten ryhmässä beetakaroteenin saannin ja seerumipitoisuuden välillä oli merkitsevä yhteys. Antioksidanttisten vitamiinien saannin toistettavuus 4–8 kuukauden välein tehdyissä ravintohaastatteluissa vuosina 1973–1976 toteutetussa uusintatutkimuksessa oli kohtalaisen hyvä (ryhmän sisäiset korrelaatiot 0,53–0,78), mutta verrattaessa saanteja perustutkimuksen ja uusintatutkimuksen haastatteluista yhtäpitävyydet olivat huonompia (r=0,34–0,42). Yleensä antioksidanttisten vitamiinien saanti oli vähäisempää ikääntyneillä, miehillä, fyysisen työn tekijöillä ja tupakoijilla. Runsaimmin antioksidanttivitamiineja saaneilla tupakoimattomilla miehillä oli pienentynyt vaara sairastua keuhkosyöpään 20 vuoden seurannan aikana. Samanlaista eroa ei todettu tupakoivien ryhmässä.
 • Suihkonen, Terhi (Helsingfors universitet, 2013)
  The literature review dealed with the composition of lingonberry, manufacture of juice powder and the effects of different carriers on properties of juice powder, especially glass transition temperature and stickiness. In addition, physical, functional and nutritional properties and the effect of storage conditions on juice powders were covered. The aim of the experimental work was to investigate the effect of spray- and freeze-drying and carriers on glass transition temperature and water sorption of lingonberry juice as well as the stability of vitamin C and phenolic compounds during drying and storage. The same amounts of maltodextrin (MD), whey protein isolate (WPI) or combination of MD/WPI in equal proportions were added to each sample. All samples were spray- and freeze-dried. After storage of powders at different relative humidities, glass transition temperature, water sorption, content of L-ascorbic acid and content of phenolic compounds were examined. Water sorption was examined by static and dynamic vapour sorption methods. The small particle size of containing WPI was problematic with spray-drying because not all of the powder in the drying air could be separated in the cyclone. Adding water back into the spray-dried samples was most difficult when the samples were stored at low relative humidities (0–11%). The smallest water sorption was observed with both static and dynamic vapour sorption methods in samples which contained only MD. Water contents of freeze-dried samples were lower than those of spray-dried samples. BET sorption isotherm described the water sorption behaviour of the lingonberry juice powders well. Glass transition temperatures of all samples decreased as the relative humidity increased. During storage, the amount of phenolic compounds in samples containing WPI remained the same, whereas the amount of phenolic compounds in samples with MD decreased. Enzymatic spectrophotometric determination was un suitable for determing L-ascorbic acid in lingonberry powder because the sample colour disturbed the measurement. MD and the combination of MD and WPI were suitable carriers in lingonberry juice. The amount of phenolic compounds in lingonberry juice powders were preserved well by whey protein isolate. Therefore, the spray-drying process should be developed in a way that brings about increase in particle size of powder containing WPI.