Browsing by Subject "CAD/CAM"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-6 of 6
 • Suojanen, Juho; Järvinen, Sanna; Kotaniemi, Karoliina V. M.; Reunanen, Justus; Palotie, Tuula; Stoor, Patricia; Leikola, Junnu (2018)
  Individually designed osteotomies and milled or printed patient-specific osteosynthesis materials are rapidly becoming a standard in maxillofacial reconstructive surgery. The benefits of using patient-specific implants (PSIs) in orthognathic surgery are especially clear in complex cases, and for this reason they are rapidly becoming common practice. We have earlier reported the benefits related to the use of PSIs as reposition and fixation system in Le Fort I osteotomy. The aim of this study was to compare complications associated with fixation with PSIs (31 patients) versus conventional mini-plates (37 patients) in Le Fort I osteotomy. No statistically significant differences in infection, reoperations or soft tissue problems were observed between the two systems used. Interestingly, three of the 37 patients in the mini-plate group underwent reoperation due to insufficient advancement or malocclusion, whereas none of the patients in the PSI group needed reoperation. In conclusion, PSIs are reliable for use in orthognathic surgery, with no signs of infection associated complications. (C) 2018 European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.
 • Suojanen, Juho; Järvinen, Sanna; Hodzic, Zlatan; Reunanen, Justus; Leikola, Junnu; Stoor, Patricia (2019)
  The use of individually designed osteotomies, combined with individually manufactured osteosynthesis material, is rapidly becoming a standard for more challenging maxillofacial surgery. The benefits of patient-specific implants (PSI) in orthognathic surgery are clear in complex cases. PSIs can enhance precision and ease up the surgical protocol. We previously reported on the benefits of PSIs as reposition and fixation systems during Le Fort I osteotomy. The aim of this study was to evaluate a cohort of 28 patients, treated with bilateral sagittal split osteotomy (BSSO) and PSIs for fixation, with regard to healing for up to 3 years. A retrospective cohort of 48 patients with conventional mini-plate repositioned mandibles was also collected for statistical analysis. No statistically significant differences were found with regard to infection, soft tissue problems, or reoperations between these two groups. (C) 2018 European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. (C) Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.
 • Tiitu, Maria (Helsingin yliopisto, 2018)
  Tausta: Perinteisen jäljennösmenetelmän rinnalle on kehitetty optinen eli digitaalinen jäljentäminen. Optisessa jäljentämisessä potilaan hampaisto ja sen ympärillä oleva ien jäljennetään intraoraaliskannerin kuvauspäällä digitaaliseen muotoon. Tehtyä jäljennöstä voidaan tarkastella ja muokata tietokoneohjelmalla. Optista jäljentämistä voidaan käyttää kiinteässä ja irrotettavassa protetiikassa, implantologiassa sekä oikomishoidossa. Perinteisessä jäljentämisessä potilaan hampaisto ja pehmytkudokset jäljennetään lusikkaan laitettavan jäljennösaineen avulla. Tutkimuksen tarkoitus ja menetelmät: Tämän tutkielmatyön tarkoituksena oli selvittää suomalaisten hammaslääkäreiden kokemuksia optisen ja perinteisen jäljentämisen välillä kiinteässä protetiikassa. Tutkimukseen osallistuneet 13 hammaslääkäriä olivat kaikki käyttäneet optista jäljentämistä työssään. Kysely toteutettiin sähköisellä lomakkeella ja tuloksia tarkasteltiin kvalitatiivisin menetelmin. Tulokset: Kyselyyn osallistuneiden hammaslääkäreiden mielestä optinen jäljentäminen nopeuttaa työprosessia proteettisten töiden valmistuksessa ja jäljentäminen on ollut pääasiassa mielekästä. Digitaalinen jäljentäminen on potilaalle vähemmän epämukavaa. Perinteinen jäljentäminen sisältää useita virhealttiita tai ongelmallisia vaiheita eikä virheitä välttämättä havaita ajoissa. Digitaalisessa jäljentämisessä voidaan mahdollisesti ohittaa tietyt perinteiseen jäljentämiseen liittyvät virhealttiit välivaiheet. Kuitenkaan hammaslääkärit eivät pitäneet optisen jäljentämisen tarkkuutta perinteisen jäljentämismenetelmän veroisena laajoissa proteettisissa töissä. Myöskään syvien hiontarajojen jäljentäminen ei hammaslääkäreiden mielestä onnistunut optisesti hyvin. Merkitys: Tutkimuksen avulla saatiin kokemusperäistä tietoa hammaslääkäreiden näkemyksistä kahden eri jäljennösmenetelmän vahvuuksista ja heikkouksista sekä menetelmien mielekkyydestä. Laajemmalla kyselylomakkeella, suuremmalla tutkittavien joukolla (n) sekä kvantitatiivisilla menetelmillä voitaisiin saada lisää tuloksia tutkimusaiheesta. Tutkimuksen aiheesta on hyvä mahdollisuus tehdä jatkotutkimuksia. (200 sanaa)
 • Rissanen, Tuomas (Helsingin yliopisto, 2018)
  Tutkimuksen tarkoitus: Tutkimuksen tarkoituksena on retrospektiivisesti tutkia Helsingin kaupungin yliopistohammasklinikalla opiskelijatyönä CAD/CAM avusteisesti tehtyjä keraamisia restauraatioita, tehtyjen kruunu- ja onlay-rakenteiden istuvuutta ja restauroitujen hampaiden kuntoa molaarialueella. Tutkimuksen perusteella saadaan tietoa saumatiiviyteen, lohkeamisriskeihin, karioitumiseen ja vastapurijan komplikaatioihin vaikuttavista tekijöistä ja niiden vaikutuksista restauraatioiden ennusteeseen. Materiaalit ja menetelmät: Yliopistohammasklinikalla on ollut käytössä CAD/CAM-laite vuodesta 2012 lähtien ja kandidaattien tekemiä CAD/CAM avusteisia keraamisia restauraatioita oli 2/2015 tehtynä 290 kappaletta. Tutkimuksen ehdot täyttävät restauraatiot seulottiin, jolloin sopivia potilaita oli 82 kappaletta. Tutkimukseen valittavien keraamisten täytteiden tuli täyttää seuraavat ehdot: -Restauroivan hoidon aloitushetkellä hammas on ollut vitaali -Hammas on molaari, jolla on naapurihammaskontaktit molemmin puolin -Hampaalla on vastapurija, johon on selkeästi nähtävä kontakti -Restauraatio on tehty yli vuosi sitten ja käytetty materiaali on litiumdisilikaatti tai leusiittivahvisteinen lasikeramia (Emax® tai Empress®) Tutkielman kliininen osuus: Seulotut potilaat kutsuttiin kliinisiin tutkimuksiin yliopistohammasklinikalle ja tutkimukset suoritettiin. Tutkielman kirjallinen osuus: Kliinisessä osuudessa kerätystä tiedosta tehtiin tilastot. Tilastojen tulokset analysoitiin ja tehtiin vertailuja suuremmalla otannalla toteutettujen seurantatutkimuksien tuloksiin. Tulokset: Otanta (n=12) on pieni alhaisen osallistumisprosentin takia (14,6%). Tutkimuksen löydöksien perusteella sementoinnin viimeistely on eniten jälkikomplikaatioita aiheuttava tekijä. Sementtiylimäärä oli selkeästi yleisin löydös. Johtopäätökset: Kandidaattivaiheen opiskelijoille, joilla on kyseessä ensimmäiset keraamiset restauraatiot ja niiden sementointi, on yleistä, että jää kliinisen kokemuksen puutteen aiheuttamia pieniä jälkikomplikaatioita.
 • Suojanen, Juho; Leikola, Junnu; Stoor, Patricia (2017)
  Purpose: Virtual surgery combined with patient-specific saw and drill guides and osteosynthesis materials are rapidly spreading from reconstructive surgery to orthognathic surgery. Most commercial partners are already providing computer-aided design and computer-aided manufacture (CAD/CAM) wafers and patient-specific saw guides. Clear benefits have been demonstrated for custom-made drill guides combined with individually designed three-dimensional (3D) printed patient-specific implants (PSI) as a reposition and fixation system in Le Fort I osteotomy. Materials and methods: We treated 30 patients who underwent bilateral sagittal split osteotomy (BSSO) due to class II dento-skeletal deformities with the additional use of drill guides combined with PSI as a fixation and positioning system. Results: The PSIs fitted bilaterally with total precision in 11 of the 30 patients. In 17 patients, the PSIs were used with some modifications. In 2 of 30 patients, the PSIs could not be used as a fixation due to misfit. Conclusion: Due to unpredictable fitting, the use of PSIs with drill guides alone in BSSO without wafers cannot be recommended. Further studies are needed to evaluate the interfering parts, which seem to be related to condylar positioning and bony interferences at the osteotomy sites. (C) 2017 European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.
 • Suojanen, Juho; Leikola, Junnu; Stoor, Patricia (2016)
  The use of virtual surgery, patient-specific saw and drill guides, and custom-made osteosynthesis plates is rapidly spreading from deformity surgery to orthognathic surgery. Most of the commercially available systems are using computer-aided design/computer-aided manufacture (CAD/CAM) wafers to produce patient-specific saw guides. However, most plate systems provided are still the conventional "in stock" mini plates that can be individually designed by pre-bending according to the stereolithographic model of the patient. Custom made three-dimensional (3D) printed implants have earlier been demonstrated to be an ideal solution in deformity surgery and in reconstruction of complex posttraumatic cases. In this study, we report the novel use of patient-specific saw and drill guides combined with patient-specific 3D titanium alloy implants as a fixation system in maxillary movement after Le Fort I and bimaxillary osteotomies (n = 32). The implants were individually designed for each patient to follow anatomical structures and to provide exact positioning and stability of the repositioned maxilla. (C) 2016 European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.