Browsing by Subject "Cancer Vaccines"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Mattila, Joonatan (Helsingin yliopisto, 2021)
    Ihmisen immuunijärjestelmä ja etenkin sen CD8+ T-solut pystyvät hyökkäämään syöpäsoluja vastaan. Tämä ei kuitenkaan usein riitä tuhoamaan syöpää, sillä syövällä on lukuisia omia puolustusmekanismeja. Syöpärokotusten, joissa potilaalle annetaan tarkasti valittua syöpäperäistä tunnistettavaa proteiinirakennetta (antigeeniä), on todettu tehostavan kehon puolustusreaktioita syöpää vastaan. Mitä enemmän mutaatioita sisältäviä uusio- eli neoantigeenejä syöpäsolut ilmentävät, sitä tehokkaampaa rokottaminen on. Ei kuitenkaan tiedetä, miksi nämä neoantigeenejä hyödyntävät rokotteet vaikuttavat tehokkaammilta kuin mutaatioita sisältämättömiä, eli villityypin (wild type, WT), antigeenejä hyödyntävät. Tässä olemme analysoineet aiemmin WT- ja neoantigeeneihin sekä HIV-antigeeneihin liitettyjen T-solureseptorien (T-cell receptor, TCR) α-ketjujen aminohapposekvenssejä (aminohappojärjestyksiä). Havaitsimme kaikilla näillä eri antigeeneihin liitetyillä sekvenssiryhmillä (WT, neo, HIV) laajoja yhteneviä (julkisia) TCRα-kantoja (klooneja) sekä kateenkorvassa että ääreisverenkierrossa. Yllättäen emme havainneet eroja kateenkorvassa kehittyvien julkisten TCRα-kantojen esiintymistiheyksissä kummankaan syöpään liitetyn antigeeniryhmän tai näiden ryhmien ja HIV-ryhmän välillä. Tämä samanlaisuus säilyi ääreisverenkierrossa viitaten julkisten kantojen yhtäläiseen mahdollisuuteen selvitä kateenkorvan valinnoista tunnistamansa antigeenin vierausasteesta riippumatta. Vaikka eri ryhmien TCRα-sekvenssien kannat olivat samansuuruisia kateenkorvassa, nousivat HIV-ryhmän kantojen koot ääreisverenkierrossa kymmenkertaisiksi muihin nähden. Syöpäantigeeneihin liitettyjen TCRα-sekvenssiryhmien välillä ei havaittu merkittäviä eroja lähes millään tutkituista osa-alueista kateenkorvassa tai ääreisverenkierrossa. Tämä herättää kysymyksen tuntemattomasta mekanismista, joka mahdollistaa neoantigeenejä tunnistavien T-solujen puolustusvasteen helpomman käynnistämisen kehon ääreisosissa. Tutkimuksen tulokset kuitenkin osoittavat WT-antigeenit mahdollisina kohdemolekyyleinä tulevaisuuden syöpärokotetutkimuksille. (200 sanaa)
  • Brück, Oscar; Keränen, Mikko; Dufva, Olli; Kreutzman, Anna; Mustjoki, Satu (2016)