Browsing by Subject "Community Health Centers"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-8 of 8
 • Kalliomäki, Hanna; Airaksinen, Marja; Dimitrow, Maarit (2020)
 • Pitkäpaasi, Marjaana; Lehtinen, Jaana-Marija; Kanerva, Mari (2018)
 • Perttunen, Heli; Vessari, Hannu; Sumanen, Markku; Koskinen, Outi; Varinen, Aleksi; Joutsiniemi, Liisa; Raivio, Risto; Palvanen, Mika; Kosunen, Elise; Koskela, Tuomas (2019)
  LÄHTÖKOHDAT EKG:n käytöstä perusterveydenhuollon kiireettömillä vastaanotoilla ei ole selkeää valtakunnallista suositusta, vaikka kustannukset ovat suuret. MENETELMÄT Kyselylomakkeella kerättiin tiedot EKG-tutkimusten määrästä ja niitä koskevista ohjeista 20:stä Sisä-Suomen terveyskeskuksesta marraskuulta 2016. TULOKSET Kiireettömien EKG-tutkimusten määrä suhteessa lääkärilläkäynteihin vaihteli yksiköittäin välillä 6–60 %. Suhteessa kaikkiin käynteihin vaihtelu oli pienempää, 3−20 %. Tutkimuksia tehtiin enemmän terveyskeskuksissa, joissa kävi paljon iäkkäitä potilaita, hoitajilla oli oikeus määrätä EKG ja hoitajan vastaanotolla käyntien osuus oli suurempi. PÄÄTELMÄT EKG:n kiireettömässä käytössä on jopa kymmenkertaista vaihtelua terveyskeskusten välillä. Eroihin voivat vaikuttaa potilaskunnan ikärakenne ja terveyskeskusten sisäinen työjako.
 • Paananen, Markus; Winell, Klas; Kaila, Minna (2019)
  Perusterveydenhuollossa ei ole jääty tuleen makaamaan, vaikka uutisista voisi niin päätellä. Tämä näkyy Yleislääkäripäivien Kehittäjäyhteisökilpailuun lähetyistä hankkeista.
 • Partanen, Airi; Alho, Hannu; Forsell, Martta; Kotovirta, Elina; Kuussaari, Kristiina; Mäkelä, Niklas; Rönkä, Sanna; Selin, Jani; Vorma, Helena (2017)
  Lähtökohdat Opioidiriippuvuuden lääkkeellisestä vieroitus- ja korvaushoidosta ei ole kattavaa rekisteritietoa. Tämän poikkileikkausselvityksen tavoitteena oli saada vuoden 2015 tilanteesta vertailukelpoinen kokonaiskuva vuonna 2011 tehtyyn selvitykseen nähden. Menetelmät Opioidiriippuvuuden lääkkeellistä vieroitus- tai korvaushoitoa toteuttavilta yksiköiltä kerättiin summatiedot lomakekyselyllä 30.11.2015. Tulokset Hoidossa oli tutkimusajankohtana 3 329 potilasta, heistä 3 293 korvaushoidossa. Kokonaismäärä oli kasvanut 36 % vuodesta 2011. Lääkehoitomuotojen jakauma oli lähes sama: buprenorfiini-naloksoniyhdistelmävalmiste 62 %, metadoni 37 % ja pelkkä buprenorfiini 2 %. Potilaista oli kuntouttavassa korvaushoidossa 64 % ja haittoja vähentävässä 28 %. Apteekkisopimuksella lääkkeensä haki 7 %. Suurin osa potilaista hoidettiin päihdehuollon erityispalveluissa. Päätelmät Opioidikorvaushoidossa olevien potilaiden määrä on jatkanut kasvuaan. Arviot opioidien ongelmakäyttäjien suuresta määrästä suhteessa korvaushoidossa olevien potilaiden määrään ilmentävät ehkä korvaushoidon lisätarvetta. Hoito keskittyy päihdehuollon erityispalveluihin.
 • Tuominen, Juha (2020)
  Päivystyksen tulisi olla yksi terveydenhuollon käyntikorteista.
 • Juvonen, Lara; Launio, Sara; Kaila, Minna; Mäkelä, Marjukka (2019)
  Pirullisten ongelmien käsittelyssä tavoite kannattaa siirtää ratkaisun etsimisestä pieniin järkeviin toimenpiteisiin. Parviäly tuotti kymmeniä esimerkkejä työn kurjuudesta; haetaanpa sen avulla seuraavaksi ratkaisuideoita
 • Helin-Salmivaara, Arja (2019)
  Merkittävä osa terveyskeskusten lääkäreistä on suorittamassa koulutusjaksoa, ja kaksi kolmasosaa keskusten yleislääketieteen erikoislääkäreistä on valjastettu koulutustehtäviin. Keskuksiin tarvitaan enemmän yleislääketieteen erikoislääkäreitä, jotta muutkin lakisääteiset tehtävät hoituisivat laadukkaasti.