Browsing by Subject "Crohn disease"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-4 of 4
  • Huoponen, Saara; Eberl, Anja; Räsänen, Pirjo; Roine, Risto P.; Sipponen, Taina; Arkkila, Perttu; Blom, Marja (2020)
    Effectiveness, efficacy and safety of biosimilar infliximab (CT-P13) in inflammatory bowel disease (IBD) patients has been shown in previous studies. Limited data exist on health-related quality of life (HRQoL) of switching originator to biosimilar infliximab (IFX) in IBD patients. The objective of this study was to evaluate impact of switching originator to biosimilar IFX on HRQoL, disease activity, and health care costs in IBD maintenance treatment. In this single-center prospective observational study, all IBD patients receiving maintenance IFX therapy were switched to biosimilar IFX. HRQoL was measured using the generic 15D health-related quality of life instrument (15D) utility measurement and the disease-specific Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (IBDQ). Crohn Disease Activity Index (CDAI) or Partial Mayo Score (pMayo), and fecal calprotectin (FC) served for evaluation of disease activity. Data were collected at time of switching and 3 and 12 months after switching. Patients' characteristics, clinical background information and costs were collected from patient records and the hospital's electronic database. Fifty-four patients were included in the analysis. No statistically significant changes were observed in 15D, CDAI, pMayo, and FC during 1-year follow-up. IBDQ scores were higher (P = .018) in Crohn disease 3 months after switching than at time of switching. Costs of biosimilar IFX were one-third of costs of originator one. Total costs related to secondary health care (excluding costs of IFX), were similar before and after the onset of biosimilar IFX. HRQoL and disease activity were after switching from originator to biosimilar IFX comparable, but the costs of biosimilar IFX were only one-third of those of the originator one.
  • Laakso, Saila; Valta, Helena; Verkasalo, Matti; Toiviainen-Salo, Sanna-Maria; Viljakainen, Heli; Mäkitie, Outi (2012)
  • Nyholm, Iiris; Hukkinen, Maria; Koivusalo, Antti; Merras-Salmio, Laura; Kolho, Kaija-Leena; Rintala, Risto; Pakarinen, Mikko (Helsingin yliopisto, 2019)
    Tutkimuksen tarkoitus. Lapsuudesta asti haavaista koliittia (UC) sairastaneista lapsista neljännes tarvitsee proktokolektomian elinaikanaan. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää proktokolektomian ja ileoanaalianastomoosin (IAA) pitkäaikaistuloksia lapsena leikatuilla UC-potilailla. Aineisto ja menetelmät. Tutkimukseen otettiin mukaan haavaista tai määrittämätöntä koliittia sairastavat potilaat, joille oltiin tehty proktokolektomia ja IAA HUS:n Lastenklinikalla vuosina 1985-2016. Tiedot sairaushistoriasta, diagnostiikasta, leikkauksista, kirurgisista komplikaatioista, postoperatiivisesta Crohnin taudista ja leikkauksen epäonnistumisesta eli pysyvästä ileostoomasta kerättiin retrospektiivisesti. Leikkauksen epäonnistumisen riskitekijät analysoitiin Coxin regressiomallilla. Tulokset. 87 potilaasta 85:llä (98%) preoperatiivinen diagnoosi oli UC ja kahdella (2%) määrittämätön koliitti. 57 (66%) leikattiin kaksivaiheisesti ja 30 (34%) kolmivaiheisesti. Keskimääräisen 7,8 (kvartiiliväli 4,1-14,5) vuoden seuranta-aikana yhdeksällä (10%) potilaalla diagnoosi tarkentui Crohnin taudiksi. Postoperatiivisista komplikaatioista saumalekaasit (n=8, 9%) ja striktuurat (n=10, 11%) olivat yhtä yleisiä Crohn- ja UC-potilailla, kun taas fisteleitä (78% vs. 9%, p<0,001) ja abskesseja (56% vs 14%, p=0,009) oli enemmän Crohnin tautia sairastavilla lapsilla. Kahdeksalla (9%) oli pysyvä ileostooma viimeisellä seurantakäynnillä. Muiden potilaiden keskimääräinen ulostamisfrekvessi oli 5 (4-7) päivisin ja 0,5 (0-1) öisin. Crohnin tauti (hasardisuhde, HR=23,3, p=0,005), postoperatiiviset fistelit (HR=20,9, p=0,007) ja abskessit (HR=16,3, p=0,013) sekä kolmivaiheinen leikkaus (p=0,018) lisäsivät pysyvän ileostooman riskiä. Johtopäätökset. Proktokolektomian jälkeisen IAA-leikkauksen funktionaaliset ja kirurgiset pitkäaikaistulokset ovat hyviä lapsuuden haavaisessa koliitissa. Postoperatiiviset fistelit ja abskessit sekä tarve kolmivaiheiselle leikkaukselle ovat yhteydessä Crohnin tautiin ja kohottavat riskiä päätyä pysyvälle ileostoomalle. Alkuperäinen artikkeli julkaistiin Journal of Crohn’s and Colitis -lehdessä 3.10.2018. (220 sanaa)
  • Kolho, Kaija-Leena (2021)
    Inflammatory bowel disease (IBD) with pediatric onset has become more prevalent during past decades. Thus, the number of patients with moderate to severe disease subtype treated with antagonists to tumor necrosis factor alpha (TNF alpha) has concurrently risen. Most pediatric patients initially respond to these drugs but will need dose escalation during the first year of therapy. As pediatric data regarding therapeutic drug monitoring during therapy with TNF alpha-blocker adalimumab are sparse, this review focuses on the literature on therapeutic drug monitoring of infliximab and how it may guide management.