Browsing by Subject "DNA Copy Number Variations"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-4 of 4
  • Sagath, L.; Lehtokari, V.-L.; Välipakka, S.; Udd, B.; Wallgren-Pettersson, C.; Pelin, K.; Kiiski, K. (2018)
    Background: Our previous array, the Comparative Genomic Hybridisation design (CGH-array) for nemaline myopathy (NM), named the NM-CGH array, revealed pathogenic copy number variation (CNV) in the genes for nebulin (NEB) and tropomyosin 3 (TPM3), as well as recurrent CNVs in the segmental duplication (SD), i.e. triplicate, region of NEB (TRI, exons 82-89, 90-97, 98-105). In the light of this knowledge, we have designed and validated an extended CGH array, which includes a selection of 187 genes known to cause neuromuscular disorders (NMDs). Objective: Our aim was to develop a reliable method for CNV detection in genes related to neuromuscular disorders for routine mutation detection and analysis, as a much-needed complement to sequencing methods. Methods: We have developed a novel custom-made 4×180 k CGH array for the diagnostics of NMDs. It includes the same tiled ultra-high density coverage of the 12 known or putative NM genes as our 8×60 k NM-CGH-array but also comprises a selection of 175 additional genes associated with NMDs, including titin (TTN), at a high to very high coverage. The genes were divided into three coverage groups according to known and potential pathogenicity in neuromuscular disorders. Results: The array detected known and putative CNVs in all three gene coverage groups, including the repetitive regions of NEB and TTN. Conclusions: The targeted neuromuscular disorder 4×180 k array-CGH (NMD-CGH-array v1.0) design allows CNV detection for a broader spectrum of neuromuscular disorders at a high resolution. © 2018 - IOS Press and the authors. All rights reserved.
  • Saarentaus, Elmo (Helsingin yliopisto, 2017)
    Genetiska varianter har under senaste åren upptäckts påverka en myriad vanliga samt sällsynta sjukdomar. En viktig grupp varianter i neuropsykiatriska sjukdomar är kromosomavvikelser, speciellt förändringar i antalet genkopior (eng. ”copy number variations”, CNVs). CNVs är associerade med ett brett spektrum olika syndrom, som 22q11.2-deletionssyndrom, samt utvecklingsbetingade neuropsykiatriska sjukdomstillstånd och störningar, som intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrets störningar, epilepsi, samt skitsofreni och andra psykotiska sjukdomar. För att undersöka CNVs associeration med neurologiska utvecklingssjukdomar analyserade vi CNVs i två olika kohorter: en kohort med utvecklingsstörda patienter som är värvda i Norra Finland (NFID); och FINRISK-populationskohorten. I en assocationsanalys efter att ha tagit kön, härstamning och genetisk varians (PCA) i beaktande, resulterande i 433 patienter och 1100 kontroller. Det upptäcktes CNVs som beaktades som högst sannolikt patogena i ca 5.3 % av patienter Den vanligaste typen av CNV var 22q11.2-deletionssyndrom (8 st); den vanligaste patogena kriterien var storlek (deletion på över 2 Mb). Associationsanalysens resultat visade en hög association med tidigare igenkända regioner och gener, med deletioner av storleken över 1 Mb fortfarande identifierade i populationen.
  • Helle, Emmi; Ojala, Tiina (2020)
    • Synnynnäiset sydänviat ovat vastasyntyneiden yleisimpiä rakennepoikkeamia. Ne voivat esiintyä yksittäin ilman liitännäisvikoja tai osana oireyhtymää. • Yksittäin esiintyvien sydänvikojen periytyminen on monitekijäistä. Niiden syntyyn vaikuttavat sekä geenit että ympäristötekijät. • Molekyylikaryotyypitys tehdään, mikäli sydänvikaa sairastavalla todetaan muitakin rakenteellisia poikkeamia ja sydänvian epäillään olevan osa oireyhtymää. • Yksittäin esiintyvissä sydänvioissa geenidiagnostiikka ei ole vielä laajamittaisessa käytössä