Browsing by Subject "Developmental Biology"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-5 of 5
 • Perttula, Antti (Helsingfors universitet, 2012)
  Gliasoluperäinen hermokasvutekijä (GDNF) aiheuttaa muutoksen n. 300 geenin ilmentymisessä munuaisen kehityksen aikana. Geenien paikantaminen auttaa käsittämään solujen toimintaa elinten kehittymisen aikana. Lisäksi GDNFn toiminnan ymmärtäminen voi mahdollistaa Parkinsonin taudin uusien hoitomuotojen kehittämisen. Tässä työssä geenien ilmentymistä tutkittiin in situ –hybridisaatiomenetelmällä ja siten pyrittiin selvittämään viiden geenin merkitystä munuaisen kehityksessä. Visninlike-protein-1 (VSNL-1) lienee tutkituista geeneistä olennaisin, ja se saattaa olla uusi munuaisen kehitykselle välttämättön induktori, joka ilmentyy Wolffin tiehyessä ja uretersilmussa. Plakofilin ilmentyy Wolffin tiehyessä sekä uretersilmussa epiteelien välisissä liitoksissa. Kondroitiini-sulfaatti proteoglykaani (CSPG) ilmentyy myös Wolffin tiehyessä sekä virtsanjohtimessa. Dixed-2 ja Mrlp2 ilmentyvät hiiren sikiökehityksen aikana koko munuaisessa ilman erityistä sijaintia.
 • Kuony, Alison (Helsingin yliopisto, 2019)
  The lacrimal apparatus products the tear film protecting the eye surface. The lacrimal gland, located in the orbit, produces 80% of the tear film components. These include growth factors destined to the avascular cornea, necessary for corneal epithelium maturation and renewal. A defective tear film leads to dry eye diseases which affect an increasing percentage of the population (more than 35% in the elderly). Although dry eye diseases can lead to visual loss in extreme cases, no definitive treatment has been developed so far. My thesis work focused on unravelling lacrimal gland early development, postnatal maturation and subsequent function in mouse models. I notably used a dry eye disease mouse model to study the implication of Ectodysplasin (Eda) pathway in lacrimal gland development, maturation, function, as well as in the cornea/lacrimal gland feedback loop during corneal healing process. In addition of improving the general knowledge on lacrimal gland biology, my work gave some insights on the dry eye phenotype associated to Ectodysplasin loss-of-function mutation and on the resulting defective cornea wound healing.
 • Immonen, Anastasia (Helsingfors universitet, 2010)
  Tutkimuksen tavoitteena oli ensisijaisesti oppia kanan alkion manipuloinnin tekniikka ja tutkia sen avulla hermostopienan solujen vaellusta kehittyvässä alkiossa. Toinen tavoite oli tarkastella Ret-geenin mutaation (C634R) vaikutusta hermostopienan migraatiokaavaan. Tutkittu Ret-geenin mutaatio aikaansaa geenin tuotteen uudenlaisen toiminnankuvan, jolloin tuloksena voi olla syöpäsairaus. Tutkimus suoritettiin käyttämällä kanan alkiota. Kananmunia haudottiin inkubaattorissa sopivaan kehitysvaiheeseen, minkä jälkeen alkiota käsiteltiin kuoreen tehdyn aukon kautta. Mikroskoopin avulla alkion kehittyvään hermostoputkeen ruiskutettiin plasmidi-Dna:ta, joka sisälsi gfp-geenin sekä joko tutkittavan geenimutaation tai villityypin geenin. Plasmidin siirron jälkeen alkio elektroporoitiin, jotta siirretty perimäaines pääsisi alkion solujen sisään proteiinisynteesin alkamiseksi. Gfp:n fluoresoivan ominaisuuden avulla voitiin jälkitarkastelussa seurata plasmidin geenien ilmentymistä. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta tarkastellun Ret-geenin mutaation aiheuttavan hermostopienan solujen vaelluskaavioon häiriöitä verrattuna kontrolliin. Häiriöitä olivat mm. solujen rykelmäinen ryhmittyminen sekä hermostopienan solujen vaelluksen paikoittainen katkeaminen ja hajanaisuus. Tutkimusaineiston suppeuden vuoksi, mitään varmoja johtopäätöksiä suoritetun tutkimuksen perusteella ei voida vielä tehdä, vaan asia vaatii lisää tutkimuksia.
 • Shirokova, Vera (Helsingin yliopisto, 2016)
  Development of the organ and its regeneration in adulthood are highly related events and are often guided by similar molecular cues. The hair follicle undergoes repetitive cycles of growth and represents an ideal model for studying both development and regeneration. Hair follicle is an ectodermally-derived organ formed trough interaction of embryonic epithelium and mesenchyme. Once morphogenesis is accomplished, hair follicle undergoes subsequent cycles of growth, regression and rest. Hair regeneration is ensured by the population of hair follicle stem cells which are set aside early during embryonic development. The most quiescent stem cells reside in the bulge, while the stem cells fated for the new growth are in the hair germ. Transcription factors control gene expression and regulate the variety of cell fate choices. Transcription factor Foxi3 is a causative gene for hairless phenotype in several dog breeds, but little else is known about its function in the hair follicle. In this thesis work, I have studied the role of Foxi3 in hair follicle development and postnatal regeneration. To address this question, several Foxi3-deficient mouse lines were used, as well as gene expression analysis, tissue culture techniques and molecular biology methods. Foxi3 is expressed in the developing hair follicle and in the hair germ, exclusively in the activated stem cells. Foxi3 is essential for specification of the hair follicle stem cells and for their activation at the beginning of the hair growth. Foxi3-deficient mice have delayed hair follicle downgrowth during embryogenesis. In the absence of Foxi3, postnatal natural hair regeneration and hair regrowth after depilation are both impaired due to poor activation of stem cells and decrease in their number. Genome-wide profiling, quantitative PCR and immunostaining showed downregulation of several stem cell associated genes upon Foxi3 loss. Thus, Foxi3 is a novel regulator of hair follicle stem cell specification, maintenance and activation.
 • Vähämurto, Pauli (Helsingfors universitet, 2009)
  Selvitin tutkimuksessani VEGF-C:n ja RET:n vaikutusta hiiren enterisen hermoston ja imusuoniston kehitykseen. Yhden ja kahden VEGF-C-alleelin puutos johti neuronien määrän vähenemiseen jejunumissa ja koolonissa. RET-alleelien puutos vähensi myös neuronien määrää ja kahden puutos esti neuronien kehittymisen. VEGF-C ja etenkin RET-muuntogeenisiä alkioita oli myös hiiripoikueissa vähemmän kuin Mendelistisen jakauman perusteella voisi olettaa. Tämä viittaa lisääntyneeseen kuolleisuuteen in utero. Myös ihon karvatuppia oli RET-homogeenisissä vähemmän kuin villityyppisissä. Lisäksi selvitin mitkä vasta-aineet soveltuvat käytettäväksi suolten erityyppisissä vastaainevärjäyksissä