Browsing by Subject "Drama"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-3 of 3
  • Kaunisto, Mikko (Helsingfors universitet, 2017)
    Tutkimukseni kohde on Rolf Hochhuthin näytelmän Der Stellvertreter (suom. Sijainen) tapahtumiin pohjautuva Constantin Costa-Gavrasin ohjaama elokuva Der Stellvertreter (suom. Amen – lopullinen ratkaisu). Etsin vastausta kysymyksiin, millainen elokuva on Der Stellvertreter? Vertaan elokuvan tapahtumia draaman tapahtumiin Freytagin draaman kaari -mallia ja Olssonin mallia käyttäen. Vertaan myös keskeisiä henkilöhahmoja ja heidän toimintaansa molemmissa teoksissa. Analysoin, miten elokuvan keinoin tuodaan esille tapahtumat, henkilöt ja heidän toimintansa motiivit. Tutkimusmenetelmäni on pohtiva, hermeneuttinen. Lukemalla draaman ja katsomalla elokuvan yhä uudelleen pyrin ymmärtämään, mitä elokuvalla halutaan sanoa. Draama ja elokuva kertovat natsien hirmuteoista ja siitä, miten roomalaiskatolinen kirkko, erityisesti paavi Pius XII sen johtajana, epäsivät tukensa juutalaisilta. Elokuvan päähenkilöitä ovat SS-upseeri Kurt Gerstein ja roomalaiskatolinen pappi Riccardo Fontana. Kun Gersteinille selviävät keskitysleirien tapahtumat, hän informoi eri tahoja pyytäen heitä toimimaan hirmutekojen estämiseksi. Elokuvassa hänen oma evankelis-luterilainen kirkkonsa näkee tehtävän mahdottomaksi. Hänen avukseen tulee Riccardo, joka uskoo paavin reagoivan juutalaisten puolesta. Molempien toiminta jää tuloksettomaksi. Elokuvassa päähenkilöiden tunteet – avuttomuus ja voimattomuus suurten ”koneistojen” ylivallan edessä, ulkopuolisuus omiensa joukossa, pettymys ja turhautuneisuus – kasvavat sellaisiin mittoihin, että niistä tulee elokuvaa eteenpäin vieviä voimia, motiiveja, joita tuodaan esille elokuvan monipuolisin keinoin. Joiltakin osin elokuva seuraa draamaa, mutta paljon on eroja sekä tapahtumien kulussa että henkilöhahmoissa. Draama keskittyy enemmän Riccardon ja katolisen kirkon väliseen kamppailuun. Elokuva avaa laajempia näkymiä saksalaiseen yhteiskuntaan ja maailman tilanteeseen tuomalla esille Gersteinin perhettä ja hänen uskontonsa kautta evankelis-luterilaisen kirkon toimintaa sekä ottamalla mukaan Ruotsin ja Yhdysvaltojen suurlähettiläät. Vuosikymmenten mittaan tapahtuneet yhteiskunnalliset muutokset antavat leimansa niin filmin alkuteoksesta poikkeavan toteutukseen kuin katsojien reseptiokontekstiinkin.
  • Liikanen, Hanna-Liisa (2020)
    Taiteen positiivisista vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin saatiin WHO:n tuoreessa raportissa tuntuvaa vahvistusta. Taide voi myös kehittää terveydenhuollon ammattilaisten kliinisiä taitoja, kuten visuaalista diagnosointikykyä.
  • Valla, Emmi (Helsingin yliopisto, 2018)
    Objectives. In this study the aim is to examine teacher’s actions from selected perspective. The perspective for observation and examination is teacher as a creative role model –observational instrument. This instrument is created using previous research and studies and it is based on CLASS-observational instrument (Classroom Assessment Scoring System). The idea behind this study and teacher as a creative role model –observational instrument is that teacher’s actions have significant influence in student’s creativity and especially creative pedagogical environment. Teachers actions as a creative role model were divided into three different categories; 1. teacher’s presence and nonverbal communication, 2. teacher’s participation and demonstration during drama lessons and 3. teacher’s flexibility as in use of time and willingness to change the direction of the drama lesson due to student’s offers and ideas. Methods. The study is a qualitative case-study. The research material consists eight process-drama lessons. Lessons were filmed by Larissa Säntti and Riikka-Liisa Salomaa back in 2014. The material was observed and analyzed using teacher as a creative role model –observational instrument. The research material was analyzed together with my research partner Jere Ruohoranta to strengthen and support the validity of this research. Each phase of each lesson got a value for all three categories. These values were then added together and means for each lesson were calculated. Results and conclutions. All of the four teachers we observed got mediocre or high values from every lesson using this observational instrument. Although there were some variance between the values teachers got, the quality of the drama lessons and teacher’s actions were high. Especially teacher D’s actions and lesson structure included significant amount of students’ own perspective to be heard and also active presence and participation on the behalf of Teacher D. The overall quality of the drama lessons we observed is very high from the teacher as a creative role model -point of view. The Teacher as a creative role model –tool is fit for the purpose of observing and analyzing drama lessons.