Browsing by Subject "Early Diagnosis"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-7 of 7
  • Oksanen, Jorma K.; Vataja, Risto; Lappalainen, Jarmo; Lindberg, Nina; Koponen, Hannu (2016)
    Skitsofrenia ilmenee laaja-alaisena tunteiden, havaitsemisen, motivaation ja käyttäytymisen säätelyn häiriönä. Skitsofrenian kehittymisen ajatellaan liittyvän keskushermoston kehittymis- ja kypsymisprosessiin, johon liittyy usein häiriöitä kognitiivisissa toiminnoissa. Potilaat ovat myös herkkiä erilaisille ympäristön ­kuormitustekijöille. Varhainen psykoosioireiston tunnistaminen ja hoidon aloittaminen parantavat ennustetta. Suuressa psykoosiriskissä olevien nuorten tunnistaminen ja hoito voivat estää skitsofrenian puhkeamisen. Diagnostinen selvittely ja hoidon aloitus on usein perusteltua toteuttaa erikoissairaanhoidossa, kun kyseessä on uusi skitsofreniapotilas.
  • Lindgren, Maija; Therman, Sebastian; Granö, Niklas (2016)
  • Penttilä, Matti; Huhtaniska, Sanna; Jääskeläinen, Erika; Granö, Niklas (2017)
  • Janes, Rita; Nevala, Riikka (2017)
  • Saarnio, Juha; Peltonen, Reetta; Kokkola, Arto (2022)
  • Granö, Niklas; Edlund, Virve; Nikula, Minna; Hintikka, Mari; Ranta, Klaus (2021)
    Lähtökohdat : Nuorisopsykiatrian konsultaatiotyöryhmä HYKS Varhain toimii perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhdyspinnalla tukien perustasolla tapahtuvaa nuorten mielenterveystyötä. Toiminta on suunnattu 13–17-vuotiaille nuorille, jotka eivät ole nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon asiakkaita ja joiden alkavan psyykkisen oireilun arvioimisessa ja hoidossa perusterveydenhuolto tarvitsee tukea. HUS Varhain -työtä toteuttaa pääkaupunkiseudun alueella kahdeksanhenkinen moniammatillinen tiimi. Menetelmät : Toimintaa tarkasteltiin seuraamalla vuoden 2017 aikana Varhain-toimenpidekoodeilla ¬raportoituja nuorten (n = 351) käyntitietoja. Tulokset : Tarkasteluajankohtana toteutui yhteensä 1 370 toimenpidettä, ja nuoren asioissa oltiin ¬yhteydessä konsultaatiotyöryhmään keskimäärin 3,9 kertaa. Seuranta-aikana konsultoiduista nuorista 108 (30,8 %) ohjattiin nuorisopsykiatriseen erikoissairaanhoitoon, ja 243 nuorta (69,2 %) jäi perustervey¬den¬huoltoon Varhain-työskentelyn jälkeen (p <0,001). Päätelmät : Tulosten valossa Varhain-työ toteutuu enimmäkseen konsultatiivisena verkostotyönä. Suurempi osa nuorista näyttäisi jäävän perustason hoitoon Varhain-intervention jälkeen kuin ohjautuvan erikoissairaanhoitoon.