Browsing by Subject "Education, Medical, Graduate"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-19 of 19
 • Niemi-Murola, Leila; Olkkola, Klaus (2016)
 • Martikainen, Mika H.; Niemi-Murola, Leila (2019)
  Erikoislääkärikoulutuksen koejakson rakenne, tarkoitus ja toteuttamistapa ovat edelleen monelle koulutukseen hakevalle lääkärille ja erikoistujien arviointiin osallistuvalle erikoislääkärille epäselviä.
 • Furu, Heidi; Koivisto, Heli; Parviainen, Heli; Rytkönen, Marianne; Selänne, Lena; Seppänen, Soile; Toivonen, Asta (2019)
  Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto kokoaa yhteen alan erikoislääkärikoulutuksen viidessä yliopistossa. Erikoistuvat lääkärit ja kouluttajat ovat tyytyväisiä virtuaali¬yliopistoon ja toivovat, että koulutuksia järjestettäisiin sekä etänä verkossa että lähikoulutuksena paikan päällä.
 • Martikainen, Mika H.; Liimatainen, Janne; Rellman, Johanna; Ryytty, Mervi; Savolainen, Terhi; Niemi-Murola, Leila (2019)
  Erikoislääkärikoulutuksen uudistuksen ydin on osaamisperustaisuus. Sekä koulutusväylät että seurantajärjestelmä rakennetaan sitä tukeviksi.
 • Kemppainen, Aleksi; Helin-Salmivaara, Arja; Kaila, Minna (2018)
  Erikoistujan osaaminen ja kehitystarpeet tunnistetaan vain, jos arviointi ja palautekeskustelut sen pohjalta ovat järjestelmällistä toimintaa. Ohjaajalääkäreiltä on edellytettävä riittävää pedagogista osaamista siihen.
 • Mäkitie, Antti; Mäkelä, Siiri; Bergman, Paula H.; Helppolainen, Satu; Blom, Nina; Renkonen, Risto; Sariola, Hannu; Heikinheimo, Markku; Rahkonen, Ossi (2019)
 • Hetemäki, Iivo (2020)
  Voiko työskentelyä, joka tapahtuu ilman oppimistavoitteita sekä -suunnitelmaa ja pahimmillaan myös ilman ohjausta, kutsua koulutukseksi vain sillä perusteella, että se tapahtuu sairaalan seinien sisällä?
 • Mattila, Pyry; Parmanne, Piitu; Rellman, Johanna; Kulmala, Petri; Heikkilä, Teppo; Sumanen, Markku; Kortekangas-Savolainen, Outi; Kaila, Minna; Heistaro, Sami; Halila, Hannu (2020)
  Lähtökohdat Lääkäri 2018 -tutkimus kartoittaa suomalaisten lääkärien koulutusta, arvoja, ammatti-identiteettiä ja urasuunnitelmia. Tässä artikkelissa keskitymme erikoistumiskoulutuksen kysymyksiin ja kuvaamme tutkimusaineiston. Menetelmät Perusjoukon muodostivat alle 70-vuotiaat Suomessa asuvat laillistetut lääkärit, jotka olivat antaneet luvan henkilötietojen luovuttamiselle (n = 23 131). Otokseen valittiin Suomen Lääkäriliiton rekisteristä parillisina päivinä syntyneet lääkärit (n = 11 336). Kyselytutkimuksen vastaukset kerättiin sähköisellä ja paperilomakkeella. Vastausosuus oli 46 %. Tulokset Tärkeimmät erikoisalan valintaan vaikuttaneet tekijät olivat omat taidot ja persoonallisuus sekä alan monipuolisuus. Mahdollisuudella tutkimustyöhön tai yksityissektorilla toimimiseen ei ollut merkittävää vaikutusta. Vastanneista 72 % oli melko tai erittäin tyytyväisiä erikoislääkärikoulutukseensa. Päätelmät Aineisto antaa kattavan kuvan lääkärien taustatiedoista, näkemyksistä ja lääkärikoulutuksen kehitystarpeista vuonna 2018. Erikoisalavalintoihin vaikuttavat tekijät ovat yksilöllisiä, ja lääkärit ovat yleisesti tyytyväisiä valintaansa.
 • Solje, Eino; Valkonen, Kati (2019)
  Lähtökohdat Neurologian erikoislääkärikoulutus on auditoitu vuosina 1997 ja 2007. Kolmas auditointi aloitettiin syksyllä 2018. Menetelmät Kaikille Suomessa neurologiaan erikoistuville lääkäreille sekä neurologian klinikoiden ylilääkäreille ja professoreille lähetettiin sähköinen kysely. Auditointivierailut kohdistettiin kaikkiin yliopistosairaaloihin ja kahteen keskussairaalaan. Tulokset Yleisesti myönteisenä pidettiin yksiköiden tutkimuksellisuutta ja kollegiaalisuutta, ja vierailuilla kirjattiin useita hyviä käytänteitä. Puutteita todettiin koulutuksen suunnitelmallisuudessa, perehdytyksessä ja palautejärjestelmissä. Erikoislääkärikoulutuksen ydinainesanalyysi puuttui tai oli vanhentunut kaikissa yksiköissä. Päätelmät Auditoinnilla tuotetaan ajantasaista tietoa mm. alaa harkitseville ja toisaalta mahdollistetaan alan koulutuksen systemaattinen kehittäminen.
 • Niemi-Murola, Leila; Martikainen, Mika H. (2019)
 • Palovuori, Elina; Pitkäranta, Anne (2019)
 • Levola, Jonna; Niemelä, Solja; Kuurne, Kaisa; Aalto, Mauri; Simojoki, Kaarlo; Alho, Hannu (2019)
  Riippuvuussairauksien hoitoon ei ole nykyisellään tarpeeksi osaavia lääkäreitä eikä resursseja. Tehokkain tapa kuroa vajetta kiinni olisi päihdelääketieteen erikoislääkärikoulutuksen käynnistäminen 2020-luvulla.
 • Toivonen, Asta; Peura, Anni; Helin-Salmivaara, Arja; Kaila, Minna (2018)
  Kouluttajalääkärien mukaan erikoistuvien lääkärien osaamisen ongelmat ovat harvinaisia. Sen sijaan ajankäytön hallinnassa ja yhteistyötaidoissa puutteita ilmenee useammin. Mahdolliset ongelmatilanteet on hyvä ottaa aktiivisesti puheeksi erikoistujan kanssa.
 • Helin-Salmivaara, Arja (2019)
  Merkittävä osa terveyskeskusten lääkäreistä on suorittamassa koulutusjaksoa, ja kaksi kolmasosaa keskusten yleislääketieteen erikoislääkäreistä on valjastettu koulutustehtäviin. Keskuksiin tarvitaan enemmän yleislääketieteen erikoislääkäreitä, jotta muutkin lakisääteiset tehtävät hoituisivat laadukkaasti.
 • Lehenkari, Petri; Tuovinen, Timo; Alahuhta, Seppo; Risteli, Leila; Ylöstalo, Pekka; Rämet, Mika; Parkkila, Seppo; Kaarniranta, Kai; Happo, Saara; Blom, Nina; Ritvos, Olli; Kähäri, Veli-Matti; Leivo, Ilmo; Heikinheimo, Markku (2020)