Browsing by Subject "Egypti - ulkopolitiikka"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Hyytiäinen, Raakel (2005)
    Tutkimukseni tarkoitus on ollut tarkastella Egyptin ulkopolitiikkaa presidentti Nasserin, Sadatin ja Mubarakin aikana siitä tehtyjen tutkimusten pohjalta, joista tärkeimmät työssäni ovat Hassan Hamdanin teos "Nassers Rolle in der Aussenpolitik der Arabischen Staaten" sekä Nasser Hamedin teos "Ursachen der aussenpolitischen Neuorienterung Ägytptens unter Sadat" ja Gudrun Krämerin tutkimus "Ägypten unter Mubarak". Päätelmiä on tehty tapahtuneista muutoksista Egyptin ulkopolitiikassa presidentti Nasserin, Sadatin ja Mubarakin aikana. Tutkimus alkaa presidentti Nasserin kohdalta vuodesta 1956 ja päättyy vuoteen 1970. Presidentti Sadatin aikaa selostetaan vuodesta 1970 vuoteen 1981. Presidentti Mubarakin valtakautta seurataan vuodesta 1981 vuoteen 1989 asti, jolloin hän sai täytäntöön Camp David - sopimuksessa tehdyt päätökset. Tutkimuksen viitekehyksenä on ollut Goldmannin muutoksen ja pysyvyyden teoria. Tutkielmassa on pyritty selvittämään edellä mainittujen presidenttien ulkopolitiikkaan vaikuttaneita tekijöitä. Selvitystä on tehty ulkopoliittisista tilanteista, mutta on myös selostettu niitä sisäpoliittisia tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet heidän ulkopolitiikkaansa. Tutkimusta on tehty Egyptin suhteista lähinaapureihin ja Lähi-idän maihin, lähinnä Israeliin. Tutkimuksen aiheena on ollut myös suhteet suurvaltoihin, Yhdysvaltoihin ja Neuvostoliittoon, kaikkien kolmen presidentin kohdalla. Selvitystä on tehty muutoksesta kunkin presidentin kohdalla edeltäjäänsä nähden ja muutoksista valtioihin heidän ulkopolitiikkansa piirissä. Suurista käännöksistä, kuten presidentti Nasserin lähestymisestä Neuvostoliittoon ja kääntymisestä Yhdysvaltojen piiristä pois, presidentti Sadatin siirtymisestä Neuvostoliitosta piiristä pois yksinomaan Yhdysvaltojen piiriin ja presidentti Mubarakin yrityksistä tasapainoilla näiden kahden suurvallan välillä on selostettu. Siitä suuresta muutoksesta, joka tapahtui silloin, kun presidentti Sadat alkoi lähestyä Israelia ja sen Israelin kanssa tehtyä rauhansopimusta, on tutkittu. Tämän rauhansopimuksen seurauksena täydellistä Egyptin hylkäämistä arabimaailman taholta on selostettu. Tästä jyrkästä muutoksesta Egyptin ulkopolitiikassa on tehty selkoa myös presidentti Mubarakin kohdalla ja siitä myös kuinka hän on pystynyt tasapainoilemaan tilanteessa ja saanut suhteet lämpenemään näihin maihin.