Browsing by Subject "Emergency service"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-3 of 3
  • Levola, Jonna M.; Sailas, Eila S.; Saamanen, Timo S.; Turunen, Leena M.; Thomson, Annika C. (2019)
    Background: The focus of emergency room (ER) treatment is on acute medical crises, but frequent users of ER services often present with various needs. The objectives of this study were to obtain information on persistent frequent ER service users and to determine reasons for their ER service use. We also sought to determine whether psychiatric diagnoses or ongoing use of psychiatric or substance use disorder treatment services were associated with persistent frequent ER visits. Methods: A cohort (n = 138) of persistent frequent ER service users with a total of 2585 ER visits during a two-year-period was identified. A content analysis was performed for 10% of these visits. Register data including International Classification of Primary Care 2 (ICPC-2) -codes and diagnoses were analyzed and multivariable models were created in order to determine whether psychiatric diagnoses and psychosocial reasons for ER service use were associated with the number of ER visits after adjusting for covariates. Results: Patients who were younger, had a psychiatric diagnosis and engaged in ongoing psychiatric and other health services, had more ER visits than those who were not. Having a psychiatric diagnosis was associated with the frequency of ER visits in the multivariable models after adjusting for age, gender and ongoing use of psychiatric or substance use disorder treatment services. Reasons for ER-service use according to ICPC-2 -codes were inadequately documented. Conclusions: Patients with psychiatric diagnoses are overrepresented in this cohort of persistent frequent ER service users. More efficient treatments paths are needed for patients to have their medical needs met through regular appointments.
  • Beamon, Benita; Kotleba, Stephen (2006)
    The International Journal of Logistics Management
  • Laitinen, Juulia (Helsingin yliopisto, 2020)
    Status epilepticus on elimistön hätätila, johon liittyy merkittävä vammautumis- sekä kuolleisuusriski. Päivystyksellinen elektroenkefalografia (EEG) on nonkonvulsiivisen status epilepticuksen diagnosoinnin tärkeä työkalu. Status epilepticuksen nopea hoito parantaa potilaan ennustetta ja ehkäisee vakavia komplikaatioita. Tutkimus pyrkii selvittämään virka-ajan ulkopuolisten EEG-tutkimusten kysyntää, löydöksiä sekä osuvuutta nonkonvulsiivisen status epilepticuksen diagnosoinnissa. Tutkimus antaa Kliinisen neurofysiologian osastolle objektiivista tietoa nykyisten EEG-käytäntöjen toimivuudesta. Retrospektiivinen arkistotutkimus käsittelee potilaita, joille tehtiin 8-kanavainen myssy-EEG virka-ajan ulkopuolella vuosina 2018-2020 HUS Meilahden sairaalassa. Vuosien 2013-2016 potilaista on tehty pilottitutkimus, jonka tuloksiin vertaamme viime vuosien tilannetta. Myssy-EEG tehtiin kahden vuoden aikana virka-ajan ulkopuolella 160 potilaalle. Status epilepticuksia löytyi vain 6% rekisteröinneistä. Suurin osa löydöksistä oli normaaleja tai yleishäiriöitä. 26% potilaista tehtiin 21-kanavainen kontrolli-EEG-rekisteröinti, jonka tulos vastasi varsin hyvin myssy-EEG:tä. Elektrodipaikkojen muutos keväällä 2019 ei lisännyt status epilepticus-löydöksiä. Tässä tutkimuksessa ei saatu viitteitä siitä, että myssy-EEG olisi yhdessäkään tapauksessa jättänyt SE:n tunnistamatta. Öisin rekisteröityjä myssy-EEG:itä tarkasteltiin vuosina 2016-2020. Tuona aikana rekisteröinti tehtiin 31 potilaalle. Status epilepticuksia esiintyi öisinkin 6 prosentissa rekisteröinneistä. Neurologit osasivat poissulkea status epilepticuksen varsin hyvin, mutta kolmasosa potilaista hoidettiin silti kliinisen oireilun perusteella. Yksikään SE ei jäänyt vaille hoitoa. Sekä päivystys-EEG:t että status epilepticukset painottuvat selvästi virka-aikaan. Virka-ajan ulkopuolisten EEG-rekisteröintien määrä on kasvanut viime vuosina, mutta status epilepticuksien määrä on pysynyt samana. Myssy-EEG tunnistaa status epilepticuksen riittävän tarkasti. Nykyinen EEG-käytäntö on toimiva ja luotettava status epilepticuksen diagnostiikan osalta.