Browsing by Subject "Estrogens"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-10 of 10
 • Omoruyi, I.M.; Pohjanvirta, R. (2018)
  Mounting evidence of the effects of endocrine-disrupting chemicals (EDCs) in humans has led to assaying a vast array of food items (processed or packaged) as possible sources of human exposure to estrogens. In this study, we investigated the current situation in this respect of different food supplements and beer brands. Eleven food supplements and 24 beer brands were obtained from Helsinki, Finland. Sample preparation was carried out by established methods while estrogenic activities were assessed by a yeast bioluminescent assay, using two recombinant yeast strains (Saccharomyces cerevisiae BMAEREluc/ERα and S. cerevisiae BMA64/luc). All the food supplements as well as 81% of the beer samples tested were found to be estrogenic, with estradiol equivalent concentrations of food supplements and beer brands ranging from 7.5 to 11.5 µg/ml and from below detection limits to 43.6 ng/ml, respectively. The estrogenic activities detected in beer samples were not dependent on the beer's alcoholic content, the country of production, or the size of the production brewery. The results of our study imply that both food supplements and beers can be a significant source of human exposure to estrogens. Therefore, further studies and regular surveillance are warranted. © 2018, © 2018 Taylor & Francis Group, LLC.
 • Savolainen-Peltonen, Hanna; Tikkanen, Matti J.; Mikkola, Tomi (2016)
  Rasva­kudos on eli­mis­tömme suu­rin endok­rii­ninen elin. Hormo­naa­linen sää­tely vai­kuttaa rasva­ku­doksen toi­mintaan ja kerty­miseen, jo­ka on eri­laista nai­silla ja mie­hillä se­kä ke­hon eri osissa. Rasva­kudos on myös merkit­tävä ste­roi­di­hor­monien läh­de, etenkin ­vaih­de­vuosien jäl­keen. Li­havuus ai­heuttaa rasva­ku­doksen toimin­nassa muu­toksia, muun muas­sa kroo­nisen tuleh­dus­reaktion. Häi­riöt rasva­ku­doksen toimin­nassa voi­vat ol­la yhtey­dessä kroo­nisten sai­rauksien, ku­ten rinta­syövän, ­dia­be­teksen se­kä sy­dän- ja veri­suo­ni­tautien syn­tyyn ja nii­den pahe­ne­miseen. Rasva­ku­doksen hormo­ni­toi­minnan ja rasva­so­lujen tuot­tamien välit­tä­jäai­neiden, adi­po­kiinien, tutki­minen aut­taa ymmär­tämään pa­remmin liha­vuuteen liit­tyvien sai­rauksien pato­fy­sio­logiaa ja luo uu­sia hoito­mah­dol­li­suuksia.
 • Hiltunen, Sini; Ruuskanen, Jori; Putaala, Jukka (2020)
  • Sinustromboosin diagnoosi on haastava monimuotoisen oirekuvan vuoksi. • Epäile sinustromboosia, jos potilaalla esiintyy voimakasta jatkuvaa päänsärkyä tai päänsärkyä yhdessä neurologisten oireiden kanssa. • Sinustromboosin, alaraajan laskimotukoksen ja keuhkoembolian riskitekijät ovat usein yhteiset.
 • Tiitinen, Aila; Kero, Katja (2020)
  Emättimen paikallisten estrogeenihoitojen ei ole todettu lisäävän rintasyöpäriskiä. Limakalvojen kuivuminen on yleinen oire vaihdevuosien jälkeen, ja rintasyöpähoidot voivat pahentaa oireita. Hoitona voidaan aina käyttää hormonittomia kosteuttavia geelejä tai tabletteja. Liukuvoiteen käyttö yhdynnöissä on suositeltavaa. Rintasyövän hoidon jälkeen voidaan käyttää paikallisia estrogeenejä. Paikallishoitoa voidaan nykytiedon mukaan harkita myös aromataasinestäjää käyttävillä. Ensisijaisia ovat estriolia sisältävät valmisteet.
 • Galambosi, Päivi; Ulander, Veli-Matti; Kaaja, Risto (2018)
 • Tarjanne, Satu; Härkki, Päivi (2017)
  Syvää endometrioosia esiintyy noin 1 %:lla hedelmällisessä iässä olevista naisista. Yksi sen tavallisimmista esiintymispaikoista on emättimen pohjukan ja peräsuolen välinen tila, ja silloin taudista käytetään nimitystä rektovaginaalinen endometrioosi. Tauti voi ulottua myös suolen seinämään. Syvä endometrioosi aiheuttaa vaikeita kuukautiskipuja, yhdyntä- sekä vatsakipuja ja rektovaginaalinen muoto myös ulostuskipuja. Tautia hoidetaan ensisijaisesti yhdistelmäehkäisyvalmisteilla tai keltarauhashormoneilla. Mikäli ne eivät lievitä kipuja riittävästi, tarvitaan kirurgiaa. Kirurginen hoito parantaa merkittävästi potilaiden elämänlaatua. Se on kuitenkin vaativaa, ja myös vakavia komplikaatioita esiintyy.
 • Savolainen-Peltonen, Hanna; Tuomikoski, Pauliina (2018)
 • Savolainen-Peltonen, Hanna; Mikkola, Tomi (2018)
 • Kuortti, Marjo; Rönö, Kristiina (2020)
  Hormonaalisen raskauden ehkäisyn aikaiset vuotohäiriöt ovat tavallisia erityisesti käytön alkuvaiheessa. Vuotohäiriöiden pelko voi estää ehkäisyn aloituksen tai niiden ilmaantuminen aiheuttaa ehkäisyn lopettamisen. Hormonaaliseen ehkäisyyn, epäsäännöllisiin vuotoihin ja muihin vuotohäiriöihin liittyy edelleen tabuja ja vääriä käsityksiä. Raskauden ehkäisystä keskusteltaessa tuleekin kertoa myös mahdollisista vuotomuutoksista, sillä ehkäisyn keskeyttämiseen liittyy suunnittelemattoman raskauden riski. Vuotohäiriöiden syyt ovat osin epäselviä, mutta useimmiten ne ovat vaarattomia. Vuotohäiriöiden hoitoon ei ole olemassa yksiselitteisen varmoja keinoja, mutta käytettävissä on monia tapoja vähentää niistä johtuvia haittoja.