Browsing by Subject "Estrogens"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-12 of 12
 • Acharya, Kalpana D.; Friedline, Randall H.; Ward, Doyle V.; Graham, Madeline E.; Tauer, Lauren; Zheng, Doris; Hu, Xiaodi; de Vos, Willem M.; McCormick, Beth A.; Kim, Jason K.; Tetel, Marc J. (2022)
  Estrogens protect against weight gain and metabolic disruption in women and female rodents. Aberrations in the gut microbiota composition are linked to obesity and metabolic disorders. Furthermore, estrogen-mediated protection against diet-induced metabolic disruption is associated with modifications in gut microbiota. In this study, we tested if estradiol (E2)-mediated protection against obesity and metabolic disorders in female mice is dependent on gut microbiota. Specifically, we tested if fecal microbiota transplantation (FMT) from E2-treated lean female mice, supplemented with or without Akkermansia muciniphila, prevented high fat diet (HFD)-induced body weight gain, fat mass gain, and hyperglycemia in female recipients. FMT from, and cohousing with, E2-treated lean donors was not sufficient to transfer the metabolic benefits to the E2-deficient female recipients. Moreover, FMT from lean donors supplemented with A. muciniphila exacerbated HFD-induced hyperglycemia in E2-deficient recipients, suggesting its detrimental effect on the metabolic health of E2-deficient female rodents fed a HFD. Given that A. muciniphila attenuates HFD-induced metabolic insults in males, the present findings suggest a sex difference in the impact of this microbe on metabolic health.
 • Omoruyi, I.M.; Pohjanvirta, R. (2018)
  Mounting evidence of the effects of endocrine-disrupting chemicals (EDCs) in humans has led to assaying a vast array of food items (processed or packaged) as possible sources of human exposure to estrogens. In this study, we investigated the current situation in this respect of different food supplements and beer brands. Eleven food supplements and 24 beer brands were obtained from Helsinki, Finland. Sample preparation was carried out by established methods while estrogenic activities were assessed by a yeast bioluminescent assay, using two recombinant yeast strains (Saccharomyces cerevisiae BMAEREluc/ERα and S. cerevisiae BMA64/luc). All the food supplements as well as 81% of the beer samples tested were found to be estrogenic, with estradiol equivalent concentrations of food supplements and beer brands ranging from 7.5 to 11.5 µg/ml and from below detection limits to 43.6 ng/ml, respectively. The estrogenic activities detected in beer samples were not dependent on the beer's alcoholic content, the country of production, or the size of the production brewery. The results of our study imply that both food supplements and beers can be a significant source of human exposure to estrogens. Therefore, further studies and regular surveillance are warranted. © 2018, © 2018 Taylor & Francis Group, LLC.
 • Kaislasuo, Janina; Luiro-Helve, Kaisu; Heikinheimo, Oskari (2022)
  Hormonaalinen ehkäisy on ollut käytössä noin 60 vuotta. Perhesuunnittelu on muuttanut maailmaa, koska se on mahdollistanut naisten lisääntymisautonomian ja kouluttautumisen. Ehkäisyn lisäksi valmisteilla on tärkeä asema naisten seksuaaliterveyden ylläpidossa sekä useiden gynekologisten sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Syöpäsairastavuuden vähenemisen myötä kokonaiskuolleisuus vaikuttaa jopa pienenevän näitä valmisteita käyttävien naisten osalta. Terveyshaitat ovat harvinaisia, sillä riskejä osataan seuloa aktiivisesti. Riskeihin lukeutuvat yhdistelmäehkäisystä johtuva lisääntynyt verisuonitukosriski, jonka hallinnassa korostuu potilasvalinta, sekä kaikkiin valmisteisiin liittyvä käytön aikainen mutta ohimenevä rintasyövän riskin lisääntyminen. Koetut haittavaikutukset, kuten puutteellinen vuotokontrolli, androgeeniset haitat, mielialaoireilu sekä vaikutukset seksuaalisuuteen ovat yleisimpiä. Monipuolistuneen valikoiman myötä valmisteen vaihto on helppoa ja haittavaikutusten hallinta on avainasemassa.
 • Savolainen-Peltonen, Hanna; Tikkanen, Matti J.; Mikkola, Tomi (2016)
  Rasva­kudos on eli­mis­tömme suu­rin endok­rii­ninen elin. Hormo­naa­linen sää­tely vai­kuttaa rasva­ku­doksen toi­mintaan ja kerty­miseen, jo­ka on eri­laista nai­silla ja mie­hillä se­kä ke­hon eri osissa. Rasva­kudos on myös merkit­tävä ste­roi­di­hor­monien läh­de, etenkin ­vaih­de­vuosien jäl­keen. Li­havuus ai­heuttaa rasva­ku­doksen toimin­nassa muu­toksia, muun muas­sa kroo­nisen tuleh­dus­reaktion. Häi­riöt rasva­ku­doksen toimin­nassa voi­vat ol­la yhtey­dessä kroo­nisten sai­rauksien, ku­ten rinta­syövän, ­dia­be­teksen se­kä sy­dän- ja veri­suo­ni­tautien syn­tyyn ja nii­den pahe­ne­miseen. Rasva­ku­doksen hormo­ni­toi­minnan ja rasva­so­lujen tuot­tamien välit­tä­jäai­neiden, adi­po­kiinien, tutki­minen aut­taa ymmär­tämään pa­remmin liha­vuuteen liit­tyvien sai­rauksien pato­fy­sio­logiaa ja luo uu­sia hoito­mah­dol­li­suuksia.
 • Hiltunen, Sini; Ruuskanen, Jori; Putaala, Jukka (2020)
  • Sinustromboosin diagnoosi on haastava monimuotoisen oirekuvan vuoksi. • Epäile sinustromboosia, jos potilaalla esiintyy voimakasta jatkuvaa päänsärkyä tai päänsärkyä yhdessä neurologisten oireiden kanssa. • Sinustromboosin, alaraajan laskimotukoksen ja keuhkoembolian riskitekijät ovat usein yhteiset.
 • Tiitinen, Aila; Kero, Katja (2020)
  Emättimen paikallisten estrogeenihoitojen ei ole todettu lisäävän rintasyöpäriskiä. Limakalvojen kuivuminen on yleinen oire vaihdevuosien jälkeen, ja rintasyöpähoidot voivat pahentaa oireita. Hoitona voidaan aina käyttää hormonittomia kosteuttavia geelejä tai tabletteja. Liukuvoiteen käyttö yhdynnöissä on suositeltavaa. Rintasyövän hoidon jälkeen voidaan käyttää paikallisia estrogeenejä. Paikallishoitoa voidaan nykytiedon mukaan harkita myös aromataasinestäjää käyttävillä. Ensisijaisia ovat estriolia sisältävät valmisteet.
 • Galambosi, Päivi; Ulander, Veli-Matti; Kaaja, Risto (2018)
 • Tarjanne, Satu; Härkki, Päivi (2017)
  Syvää endometrioosia esiintyy noin 1 %:lla hedelmällisessä iässä olevista naisista. Yksi sen tavallisimmista esiintymispaikoista on emättimen pohjukan ja peräsuolen välinen tila, ja silloin taudista käytetään nimitystä rektovaginaalinen endometrioosi. Tauti voi ulottua myös suolen seinämään. Syvä endometrioosi aiheuttaa vaikeita kuukautiskipuja, yhdyntä- sekä vatsakipuja ja rektovaginaalinen muoto myös ulostuskipuja. Tautia hoidetaan ensisijaisesti yhdistelmäehkäisyvalmisteilla tai keltarauhashormoneilla. Mikäli ne eivät lievitä kipuja riittävästi, tarvitaan kirurgiaa. Kirurginen hoito parantaa merkittävästi potilaiden elämänlaatua. Se on kuitenkin vaativaa, ja myös vakavia komplikaatioita esiintyy.
 • Savolainen-Peltonen, Hanna; Tuomikoski, Pauliina (2018)
 • Savolainen-Peltonen, Hanna; Mikkola, Tomi (2018)
 • Kuortti, Marjo; Rönö, Kristiina (2020)
  Hormonaalisen raskauden ehkäisyn aikaiset vuotohäiriöt ovat tavallisia erityisesti käytön alkuvaiheessa. Vuotohäiriöiden pelko voi estää ehkäisyn aloituksen tai niiden ilmaantuminen aiheuttaa ehkäisyn lopettamisen. Hormonaaliseen ehkäisyyn, epäsäännöllisiin vuotoihin ja muihin vuotohäiriöihin liittyy edelleen tabuja ja vääriä käsityksiä. Raskauden ehkäisystä keskusteltaessa tuleekin kertoa myös mahdollisista vuotomuutoksista, sillä ehkäisyn keskeyttämiseen liittyy suunnittelemattoman raskauden riski. Vuotohäiriöiden syyt ovat osin epäselviä, mutta useimmiten ne ovat vaarattomia. Vuotohäiriöiden hoitoon ei ole olemassa yksiselitteisen varmoja keinoja, mutta käytettävissä on monia tapoja vähentää niistä johtuvia haittoja.