Browsing by Subject "Glutamate"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Iannilli, Emilia; Knaapila, Antti; Cecchini, Maria Paola; Hummel, Thomas (2020)
    The data presented here includes verbal descriptors used by Finnish, German and Italian subjects to express the quality of an umami taste solution offered in a blind fashion. The dataset refers to the research article “A cross-cultural survey of Umami Familiarity in European Countries” [1]. Data shows that a total of 106 different classes of words, including synonyms, were used by the Finnish group, 64 different classes of words, including synonyms, were used by the German group, and a total of 70 different classes of words, including synonyms, were used by the Italian group. The descriptors are reported in Excel tables and visualized in a bar graph where the length of the bars indicates the number of given answers for each class.
  • Makkonen, Joanna (Helsingfors universitet, 2016)
    Glutamatergisen hermosolutoiminnan häiriöt vaikuttavat olevan yhteydessä mielenterveys- ja mielialahäiriöihin. Metabotrooppiset glutamaattireseptorit ovat yksi mahdollinen kohde kun etsitään nykyisiä lääkkeitä tehokkaampia vaihtoehtoja näiden sairauksien hoitoon. Hiirten marmorikuulien hautaamiskokeen ajatellaan mittaavan hiirten ahdistuneisuutta ja pakko-oireisuutta, ja metabotrooppisen glutamaatti-2/3-reseptorin antagonisti LY-341495:llä on aikaisemmissa tutkimuksissa havaittu hautaamiskäyttäytymistä lievittäviä vaikutuksia tässä testissä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli havainnoida LY-341495:n jo tunnettuja vaikutuksia hiirten käyttäytymiseen marmorikuulien hautaamiskokeessa ja selvittää, ovatko vaikutukset riippuvaisia mGlu3-reseptoreista. Lisäksi tutkimme LY-341495:n vaikutusta hiirten liikeaktiivisuuteen ja sitä, onko vaikutus samanlainen mGlu3R-poistogeenisillä hiirillä kuin villityyppi-hiirillä. Emme havainneet LY-341495:llä olevan vaikutusta villityyppi-hiirten marmorikuulien hautaamiskäyttäytymiseen tai liikeaktiivisuuteen. LY-341495 ei vaikuttanut myöskään mGlu3R-poistogeenisten hiirten marmorikuulien hautaamiskäyttäytymiseen. Havaitsimme kuitenkin LY-341495:llä olevan tilastollisesti merkittävä mGlu3R-poistogeenisten hiirten liikeaktiivisuutta lisäävä vaikutus. mGlu2-reseptorin toiminnan estyminen mGlu3-reseptorin suhteen poistogeenisillä hiirillä näyttää johtavan yliaktiivisuuteen. Pystyynnousu-aktiivisuuden lisääntymisestä ei kuitenkaan voi päätellä LY-341495:n vaikutusta mielialaan. Tuloksemme eivät tukeneet sitä, että LY-341495:n vaikutus villityyppi- tai mGlu3R-poistogeenisiin hiiriin olisi pakko-oireisuutta lievittävä.