Browsing by Subject "Health Care Reform"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-12 of 12
 • Ylinampa, Kalle; Plukka, Mari; Roine, Risto P.; Aaltonen, Leena-Maija; Kinnunen, Marina (2018)
  Riskinarviointi auttaa varautumaan muutosten tuomiin uhkiin. Vaikutukset potilasturvallisuuteenkannattaa arvioida numeerisesti vertailun ja seurannan helpottamiseksi.
 • Heikinheimo, Markku; Huttunen, Jussi; Kekomäki, Martti; Kontula, Kimmo; Mustonen, Pekka; Raivio, Kari; Rapola, Janne (2017)
 • Hirvensalo, Eero; Toivonen, Aaro; Ekholm, Kati (2019)
 • Silander, Katariina; Torkki, Paulus; Kaila, Minna (2018)
  Modularisaatio tarkoittaa palvelukokonaisuuksien jakamista alakokonaisuuksiin, joita voidaan saumattomasti yhdistää standardoitujen yhdyspintojen avulla. Yhdyspinnat tukevat tiedon siirtymistä. Moduulit voivat olla eri tuottajien palveluja, joista räätälöidään kokonaisuus.
 • Pelkonen, Risto (2020)
  Jos tiedät miksi, tiedät miten. Siinä kaikki.
 • Hirvensalo, Eero (2019)
  Tavoiteltaviin uusiin maakuntiin ei voida olettaa syntyvän sellaista viisautta tai säästöpotentiaalia, mitä ei jo voitaisi saavuttaa nykyisten sairaanhoitopiirien ja perusterveydenhuollon yksiköiden hallinnossa sekä kliinisen osaamisen johdossa.
 • Torkki, Paulus; Leskelä, Riikka-Leena; Karjalainen, Sakari; Mecklin, Jukka-Pekka (2019)
 • Pitkäranta, Anne (2017)
 • Kaila, Minna; Moilanen, Jyri (2018)
  Jos koulutus jatkossakin jää sote-uudistuksessa katveeseen, laadukkaan perusterveydenhuollon ylläpitäminen muuttuu ¬mahdottomaksi. Työvoiman kouluttaminen pitää nähdä ¬investointina eikä lyhytnäköisesti pelkkänä menoeränä.
 • Metsäniemi, Päivi; Hyppönen, Hannele; Vainiomäki, Suvi; Kaipio, Johanna; Vänskä, Jukka; Saastamoinen, Peppiina; Reponen, Jarmo; Lääveri, Tinja (2018)
  Lähtökohdat Yksityissektorin lääkärit ovat aiemmissa tutkimuksissa olleet melko tyytyväisiä käyttämiinsä potilastietojärjestelmiin, ja nyt selvitettiin tilannetta vuonna 2017. Edellisen tutkimuskerran jälkeen yksityissektori on liittynyt kansallisiin tietojärjestelmäpalveluihin. Menetelmät Tiedot kerättiin sähköisellä kyselyllä vuonna 2017. Artikkelissa esitetään yksityissektorilla työskentelevien vastaajien (n = 793) arviot kolmesta eniten käytetystä tuotemerkistä. Lisäksi arvioidaan muutosta vuodesta 2014. Tulokset DynamicHealthin käyttäjät ovat edelleen tyytyväisimpiä. Acuten käyttäjien arviot olivat ennallaan ja Softmedicin käyttäjien huonontuneet. Arviot teknisestä vakaudesta ja nopeudesta olivat muuttuneet kriittisemmiksi. Tiedon saatavuuteen muista organisaatiosta koettiin yhä liittyvän ongelmia. Päätelmät Kansalliset tietojärjestelmäpalvelut eivät ole ratkaisseet tiedonvaihdon haasteita, mutta ne ovat tuoneet uusia hitausongelmia. Tietojärjestelmät kaipaavat vielä kehittämistä sote-uudistusta ajatellen.
 • Tanner, Lauri; Tuominen, Juha; Luoma, Ilkka; Honga, Göran; Martikainen, Tarmo; Miettunen, Risto (2020)
  Yliopistollisen sairaalan toiminta edellyttää tiivistä yhteistyötä lääkärikoulutusta antavan yliopiston kanssa. Tämän yhteistyön perusta täytyy löytyä lainsäädännöstä jatkossakin.