Browsing by Subject "Health Services"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-7 of 7
 • Kalliomäki, Hanna; Airaksinen, Marja; Dimitrow, Maarit (2020)
 • Jantunen, Juha; Haahtela, Tari; Salimäki, Johanna; Pelkonen, Anna; Mäkelä, Mika; Kauppi, Paula (2018)
  Lähtökohdat Apteekeissa on seurattu barometrikyselyillä astma- tai allergialääkkeitä ostavien potilaiden oireita sekä lääkkeiden ja terveydenhuollon käyttöä. Menetelmät Kyselyyn osallistui 956 ostajaa vuonna 2016 ja 1 114 vuonna 2010; Vastaajista 60 %:lla ja 59 %:lla oli oikeus erityiskorvaukseen pysyvästä astmalääkityksestä. Vertasimme heidän ilmoittamaansa oireiden vaikeutta. Tulokset Vuonna 2016 vastaajista 2,5 % arvioi astmansa vaikeaksi, vuonna 2010 luku oli 3,8 %. Vaikeita allergiaoireita, hengenahdistusta ja hengityksen vinkumista oli merkitsevästi vähemmän vuonna 2016. Lähes joka yö astmaoireisiin heränneiden määrä väheni 15 %:sta 8 %:iin. Päivystyskäyntejä astman vuoksi oli vuoden aikana 16 %:lla ja sairaalahoitoja 6 %:lla vuonna 2016 vastanneista. Päätelmät Astmaa sairastavien vointi on Suomessa parantunut ja vain pienellä osalla tauti on vaikea. ¬Kansallisen allergiaohjelman aikana 2010–16 oireilu on edelleen hieman lieventynyt. Päivystyskäyntejä ja sairaalahoidon tarvetta voidaan vielä vähentää.
 • Laukkala, Tanja; Tuisku, Katinka; Junttila, Kristiina; Haravuori, Henna; Kujala, Anne; Haapa, Toni; Jylhä, Pekka (2020)
  COVID-19-pandemiapotilaiden hoito Suomessa on painottunut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueelle. Kansainvälisessä kirjallisuudessa pandemiapotilaita ensilinjassa hoitavien kuormitus on korostunut muihin terveydenhuoltoalan ammattilaisiin verrattuna. Terveydenhuollon ammattilaisten työn lisäksi pandemia vaikuttaa monin tavoin myös henkilöstöalan ammattilaisten tehtäviin, koulutustarpeisiin ja henkilöstön sijoitusten suunnitteluun. Henkilöstön psykososiaaliset tukitoimet terveydenhuollossa on tärkeää rakentaa organisaation sisäisenä toimintana, jotta ne ovat sekä näyttöön perustuvia että toteuttamiskelpoisia.
 • Valja, Auri; Tenhunen, Henni; Harno, Hanna; Mäkitie, Laura; Tanila, Tuomo; Lillrank, Paul (IOS PRESS, 2019)
  Studies in Health Technology and Informatics
  A digital service pathway for managing chronic headache has been designed in tertiary care in Finland. The digital tool facilitates self-management by providing exercises, information and messaging opportunities for patients. However, the largest potential benefits are in primary and occupational care. Thus, the purpose of this study was to explore the needs and requirements of primary and occupational care actors for better understanding of the context in the transfer of the service. The study was performed as a single embedded case study. The qualitative data was collected through semi-structured interviews with 16 informants from different organizations and analyzed with Gioia-methodology. This study gathers important empirical knowledge about the meaning of context and transferring digital health interventions from one context to another from clinician and management perspective. Nine key contextual differences were identified and six main expectations emerged.
 • Tuomisto, Karolina; Tiittala, Paula; Keskimäki, Ilmo; Helve, Otto (2019)
  In 2015 Finland received an unprecedented number of asylum seekers, ten times more than in any previous year. This surge took place at a time the Finnish Government was busily undergoing a wide-range health and social care reform amid growing nationalist and populist sentiments. Our aim is to explore the governance of a parallel health system for asylum seekers with a right-to-health approach. We concentrated on three right to health features most related to the governance of asylum seeker health care, namely Formal recognition of the right to health, Standards and Coordination mechanisms. Through our qualitative review, we identified three major hurdles in the governance of the system for asylum seekers: 1) Ineffectual and reactive national level coordination and stewardship; 2) Inadequate legislative and supervisory frameworks leading to ineffective governance; 3) Discrepancies between constitutional rights to health, legal entitlements to services and guidance available. This first-time large-scale implementation of the policies exposed weaknesses in the legal framework and the parallel health system. We recommend the removal of the parallel system and the integration of asylum seekers' health services to the national public health care system. (C) 2019 The Authors. Published by Elsevier B.V.
 • Patja, Kristiina (2020)
 • Haapola, Ilkka (2017)
  Artikkelissa tarkastellaan perusterveydenhuollon, yksityisen sektorin ja erikoissairaanhoidon avohoitopalvelujen käyttöä ja siihen vaikuttavia tekijöitä eläkeikäisten keskuudessa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän alueella vuonna 2012. Purolan ja Andersenin kehittämiä malleja hyödyntäen kysytään, missä määrin käyttöä selittävät tarvetekijöiden ohella hoitoon hakeutumista alttiuttavat ja mahdollistavat tekijät. Lisäksi analysoidaan perusterveydenhuollon ja yksityisten lääkäripalvelujen välistä suhdetta. Artikkeli perustuu Ikihyvä Päijät-Häme -seurantatutkimuksessa kerättyyn kyselyaineistoon sekä siihen yhdistettyihin terveyspalvelujen käyttöä kuvaaviin rekisteritietoihin. Tarkasteluvuonna tutkittavien (n= 2457) ikäjakauma ulottui 62:sta 86 vuoteen. Tutkimuksessa analysoidaan erikseen palvelujen käyttöastetta (vähintään yksi käynti) ja niiden toistuvaa käyttöä (vähintään 4 käyntiä) prosenttiosuuksien ja logististen regressiomallien avulla. Erikoissairaanhoidon avopalvelujen käyttö perustuu ensisijaisesti arvioituun hoidon tarpeeseen. Myös perusterveydenhuollon käyttöä selittävät ensisijaisesti tarvetekijät, mutta myös mahdollistavilla tekijöillä on vaikutusta. Yksityisten lääkäripalvelujen käytössä alttiuttavien ja mahdollistavien tekijöiden merkitys on tarvetekijöitä suurempi. Pääosa yksityislääkärien asiakkaista on käynyt samana vuonna myös terveyskeskuslääkärillä. Yksityiseltä sektorilta haetaan useimmiten perusterveydenhuoltoa täydentäviä erikoislääkärin palveluja.