Browsing by Subject "Hinduism"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Romeo, Simone (Helsingin yliopisto, 2018)
    The thesis is intended to be like a snapshot on a particular aspect of China, India and Iran that has not yet received much scholarly attention: the perceptions of their Generation Y, or “Millennials”, populations. It aims to describe what Generation Y is like in China, India, and Iran, what they think and how they describe their own countries, why they developed in this way, and how that is connected to their home country’s historical, religious, and political context. The work aims to avoid the common research mistake of being Western-centric, and instead, points out Millennials’ reciprocal similarities and differences in each country. You will find three sections. The first section is a general introduction about Millennials in the three countries, a review of the existing literature on the topic. The second section is about how the government has been using religion in order to strengthen nationalism a unite these countries. I will be analysing the development of Asian values in China, Hindu nationalism in India and political Islam in Iran, and I will review these countries’ history to explain how the three movements developed like they did. Finally, I will show the output of my interviews in the last section. I have been interviewing around sixty young people divided by country and social attributes and I let them speak about their home countries. The section will point out the main themes that came up during the interviews and we will see how they are connected to the concepts we discussed before.
  • Puukari, Kristiina (Helsingin yliopisto, 2018)
    Tutkimuksessa tarkastellaan kahta tekstikokoelma Padma Purāṇaan kuuluvaa mytologista kertomusta meditaatioperinteiden kontekstissa. Tutkimuskysymyksenä on selvittää millaisia yhteyksiä näiden kertomusten ja meditaatioperinteiden väliltä löytyy. Nämä kaksi kertomusta, ”Arjunan toive ja sen täyttyminen” ja ”Nāradan kokemus”, ovat versioita samasta myytistä: siirtymästä Kṛṣṇa-jumaluuden maailmaan ja tämän rakastetuksi tulemisesta taivaallisen gopī-neidon hahmossa. Gauḍīya Vaiṣṇavien Rāgānugā-meditaatiossa visualisoidaan samanlainen siirtymä ja hahmonmuutos. Tutkimuksen kohteena olevia kertomuksia vertaillaan etenkin tähän meditaatioperinteeseen. Rāgānugā-meditaatio on myös inspiroinut mytologisia tekstejä, jotka vuorostaan toimivat visualisoinnin apuna meditaatiossa. Samanlaista narratiivien ja meditaatioharjoitteiden interaktiota löytyy myös muualta hindulaisuudesta; usein nämä narratiivit sisältävät meditaatioon ja henkisiin kokemuksiin liittyviä metaforia. Näitä metaforia voidaan löytää myös tämän tutkimuksen kohteena olevista tarinoista. Tutkimusmenetelmänä on käytetty historiallis-kriittistä metodia sekä lähiluku-menetelmää. Lähdemateriaalina on käytetty sekä sanskritin- että englanninkielistä versiota teksteistä. Teoreettisena pohjana kertomusten ja meditaatioharjoitteiden välisten yhteyksien tarkastelulle toimivat mm. Lauri Hongon (1972,1984) teoriat myytin ja rituaalin suhteesta.