Browsing by Subject "Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase Inhibitors"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-14 of 14
 • Matikainen, Niina; Taskinen, Marja-Riitta (2020)
 • Syvänne, Mikko; Strandberg, Timo (2018)
 • Keränen, Emmi (Helsingfors universitet, 2015)
  Familiaalinen hyperkolesterolemia on dominantisti periytyvä LDL-reseptorin sairaus, joka johtaa plasman kohonneeseen LDL-kolesterolipitoisuuteen ja aiheuttaa hoitamattomana varhaista ateroskleroosia ja sepelvaltimotautia. Tauti on lapsuudessa usein oireeton ja alidiagnosoitu. Tämän tutkielman tavoitteena oli tarkastella HYKS Lastenklinikalla vuosina 2013–2014 hoidettuja FH-potilaita ja selvittää miten jo diagnosoidut potilaat ovat päätyneet erikoissairaanhoidon piiriin. Tämä auttaa selvittämään nykykäytäntöjen toimivuutta ja sitä, mitä niissä voitaisiin parantaa. Toisena tavoitteena oli tutkia hoidon vaikutuksia ja hyötyä potilaille. Aineisto koostui 76:sta FH-diagnoosin saaneesta lapsipotilaasta, joista enemmistö (63,2 %) oli tyttöjä. Tutkimus suoritettiin keräämällä tietoja sähköisistä sairaskertomuksista sekä HUS:n ja HUSLAB:n tietokannoista. Tutkimuksessa selvisi, että 75 % potilaista oli tullut hoitoon sukulaisella diagnosoidun FH:n johdosta joko suoraan tai siten, että potilaan lipidiarvoja oli ensin seurattu ja poikkeavien arvojen löydyttyä oli tehty lähete erikoissairaanhoitoon. Lisäksi havaittiin, että lääkitystä saaneilla plasman kokonaiskolesteroli oli laskenut keskimäärin 28,2 % ja LDL-kolesteroli 34,4 %. Potilaista 53,9 %:lla plasman LDL-kolesteroli oli lopputilanteessa ≤ 4,0 mmol/l, mutta vain 36,8 % oli saavuttanut kansainvälisen tavoitearvon (3,5 mmol/l).
 • Tarkiainen, Katriina; Lehtisalo, Minna; Niemi, Mikko (2021)
  Lääkehoitoihin vaikuttavien geenien tutkiminen voi auttaa suunnittelemaan potilaalle sopivan lääkehoidon ja ehkäisemään lääkehoitojen haittavaikutuksia tai parantamaan hoidon tehoa.
 • Vuorio, Alpo; Jauhiainen, Matti; Kovanen, Petri T. (2020)
  Lipoproteiini (a) [Lp(a)] on LDL:n kaltainen kolesterolia kuljettava aterotromboottinen seerumin lipoproteiini ja ateroskleroottisen valtimotaudin itsenäinen riskitekijä. Ihmisten Lp(a)-pitoisuudet vaihtelevat suuresti ja määräytyvät pääosin perinnöllisesti. Suurentunut Lp(a)-pitoisuus liittyy sepelvaltimotautiin, sydän- ja aivoinfarktiin, perifeeriseen valtimotautiin ja aorttaläpän ahtaumaan. Seerumin Lp(a)-pitoisuuden mittaamista suositellaan erityisesti familiaalisen hyperkolesterolemian (FH) yhteydessä sekä silloin, kun potilaan suvussa on varhaisia valtimotautitapauksia tai potilaan valtimotautien kokonaisriski on suuri tai erittäin suuri. Statiinilääkitys ei pienennä Lp(a)-pitoisuutta. Sen sijaan LDL-kolesterolipitoisuutta voimakkaasti pienentävät PCSK9:n estäjät pienentävät Lp(a)-pitoisuutta noin 30 % ja näyttävät pienentävän valtimotautiriskiä myös tätä kautta. Lähivuosina markkinoille on tulossa seerumin Lp(a)-pitoisuutta erittäin tehokkaasti pienentäviä RNA:han kohdentuvia täsmälääkkeitä.
 • Huupponen, Risto; Korhonen, Maarit Jaana; Strandberg, Timo (2018)
  Statiinihoitoon sitoutumista heikentää eniten haittojen pelko. Siksi lääkehoidon tavoitteista, hyödyistä jatoimintatavoista haittoja epäiltäessä kannattaa kertoa jo hoitoa aloitettaessa.
 • Strandberg, Timo; Nieminen, Tuomo (2016)
 • Tikkanen, Matti J. (2019)
  Statiinilääkitykseen yhdistettynä PCSK9-estäjät pienentävät LDL-kolesterolipitoisuutta ennennäkemättömän pieneksi. Hoitotutkimuksissa sydän- ja verisuonitapahtumat vähenevät entisestään, kun LDL-kolesterolipitoisuus lähestyy nollaa. Vielä ei tiedetä, joudutaanko tästä hyödystä maksamaan jokin hinta haittoina
 • Pitkälä, Kaisu; Strandberg, Timo (2018)
 • Strandberg, Timo (2020)
 • Strandberg, Timo (2020)
 • Kahri, Juhani (2018)
 • Vuorio, Alpo; Strandberg, Timo; Kovanen, Petri T. (2020)
 • Strandberg, Timo (2017)
  Statiinihoito on 30 vuoden aikana osoittautunut tehokkaaksi ja turvalliseksi keinoksi pienentää ¬LDL-kolesterolitasoa ja vähentää valtimosairauksien riskiä sekä terveillä henkilöillä että erilaisissa -potilasryhmissä. Statiinihoitoon liittyy suurentunut lihasoireiden ja diabeteksen riski, mutta hyödyt ylittävät selvästi haitat. Statiinihoito on yleistä, ja lääkitystä käyttävillä voi esiintyä monia muitakin oireita ja sairauksia, mutta lähes poikkeuksetta syy-yhteys statiiniin on varmistamatta. Usein taustalla on negatiivinen lumevaikutus eli ¬nosebo-ilmiö. Uusista dyslipidemialääkkeistä PCSK9:n estäjät näyttävät tehokkailta ja turvallisilta. Ne tuovat uusia ¬mahdollisuuksia vaikeiden dyslipidemioiden ja suurimman riskin potilaiden hoitoon. Käyttöä rajoittaa kuitenkin hinta.